Személy­gép­kocsik

A WEBFLEET minden szükséges eszközt megad Önnek a személy­gép­kocsik telje­sít­mé­nyének javítására. Győződjön meg arról, hogy a személy­gép­ko­csikat megfelelően karban­tartják, és támogassa jármű­ve­zetőit a hatékonyabb és bizton­sá­gosabb vezetés elérése érdekében.

Gyors beszerelés és gyors eredmények

Gyors beszerelés és gyors eredmények

A WEBFLEET gyorsan telepíthető a személy­gép­ko­csikban. Ha bővíteni szeretne, a WEBFLEET gyorsan telepíthető az egész járműpark esetében. Így azonnal látja a WEBFLEET hatását az vezér­lő­pulton és a jelen­té­sekben.

Megbízható kilomé­ter­költ­ség-nyil­ván­tartás

untranslated

Megbízható kilomé­ter­költ­ség-nyil­ván­tartás

Az egyszerű és pontos kilomé­ter­költ­ség-nyil­ván­tartás sok adminiszt­rációt takarít meg Önnek és jármű­ve­ze­tőinek. Jármű­ve­zetői egyszerűen naplóz­hatják üzleti és egyéni kilomé­ter­költ­sé­güket a PRO Jármű­ve­zetői terminállal vagy mobil­esz­kö­ze­ikkel a WEBFLEET Logbook alkalmazást használva. Ez segít abban, hogy a kilomé­ter­költség vissza­té­rítése problé­ma­mentes legyen a jármű­ve­zetők számára, és megkönnyíti az adóbe­vallást is.

TomTom Traffic

TomTom Traffic

A TomTom Traffic szolgál­ta­tással a jármű­ve­zetői mindig megtalálják az ügyfelekhez vezető leggyorsabb utat. Ez segít elkerülni a felesleges kilomé­ter­költ­séget és üzemanyag-fo­gyasztást.

Tegye bizton­sá­go­sabbá a vezetést

A vezetési stílus javítása

Tegye bizton­sá­go­sabbá a vezetést

Az OptiDrive 360 valós idejű vissza­jelzést nyújt Önnek és jármű­ve­ze­tőinek a vezetési stílusról, elősegítve a bizton­sá­gosabb és gazda­sá­gosabb vezetést.

OptiDrive 360

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.