EEN VEILIG WAGENPARK​

Bescherm uw bestuurders, uw vracht­wagens en andere wegge­bruikers

Bouw een bedrijfs­cultuur waarbij de veiligheid van uw wagenpark voorop staat. De veilig­heids­op­los­singen van Webfleet bieden realtime inzichten in rijvaar­dig­heden, toonaan­ge­vende vracht­wa­gen­na­vi­gatie en beveiliging van assets. Met slimme videotools voorkomt u ongelukken en beschermt u uzelf en uw bestuurders tegen onterechte claims.

Een veilig wagenpark met Webfleet

Bevorder een verant­woor­de­lijke rijstijl

Voorkom ongelukken en verhoog de verkeers­vei­ligheid

Bescherm bestuurders en uw bedrijf tegen onterechte claims

Wees altijd op de hoogte van de locatie van alle assets​ in uw wagenpark

Houd voertuigen geschikt om te rijden

Ondersteun het welzijn van bestuurders en de naleving van de regelgeving

Belang­rijkste functies voor een veilig wagenpark

Realtime zicht­baarheid

Houd uw wagenpark veilig met realtime dashcam­beelden. Webfleet Video combineert dashcam­beelden met ritdata, voor extra context bij gebeur­te­nissen op de weg. De dashcam gebruikt kunstmatige intel­li­gentie om gevaarlijk rijgedrag te herkennen en bestuurders in realtime aan te sporen hun rijstijl aan te passen. On-demand video kan als bewijs tegen onterechte verze­ke­rings­claims worden gebruikt. Meer informatie over Webfleet Video

Realtime dashcam­beelden voor de veiligheid van het wagenpark en bestuurders
OptiDrive 360 rijpres­taties rapport

Inzicht in rijpres­taties​

Optima­liseer de veiligheid van uw wagenpark met inzicht in rijpres­taties. OptiDrive 360 biedt zowel fleet managers als bestuurders inzichten en geeft bestuurders feedback voor, tijdens en na ritten. Monitor rijge­woonten met betrekking tot te snel rijden, sturen, remmen en cruise­control om potentiële risico's te analyseren en vast te stellen of bestuurders coaching of training nodig hebben. Meer informatie over OptiDrive 360.

Vracht­wa­gen­na­vi­gatie

Houd bestuurders op de veiligste, meest efficiënte routes met TomTom GO Fleet. Plan routes op basis van de hoogte en het gewicht van vrachtwagen, zodat smalle straten en lage bruggen worden vermeden. Als u gevaarlijke stoffen vervoert, kunt u ook daar rekening mee houden. Vermoeide bestuurders kunnen geschikte rustplaatsen vinden via PRO Driver Terminals en Work App.
Meer informatie over een veilig wagenpark met Pro Driver Terminals en Work App.

Pro Driver terminal en Work app voor een veilig wagenpark
Webfleet oplossingen voor de veiligheid van bestuurders en wagenparken

Inzicht in de vermoeidheid van bestuurders

Inzicht in de vermoeidheid van uw bestuurders is onmisbaar voor de veiligheid van uw wagenpark. Bekijk de resterende rijtijden en rustpe­riodes van uw bestuurders in Webfleet en zorg dat uw bestuurders uitgerust zijn voordat u ze op pad stuurt. Rijtijden worden automatisch geregi­streerd, zodat u kunt vertrouwen op nauwkeurige nalevings­rap­por­tages. Met tijdige meldingen voorkomt u overtre­dingen. Meer informatie over Resterende rijtijden en Tacho­graaf­op­los­singen

Beveiliging van aanhangers

Door uw goederen in de hele supply chain in de gaten te houden, kunt u diefstal helpen voorkomen. U kunt uw vracht­wagens en aanhangers via één interface volgen en bewaken. U krijgt een melding wanneer assets bepaalde gebieden binnengaan of verlaten, of wanneer er beweging wordt gedetec­teerd waar dat niet zou moeten. De status van de aanhan­gerdeur wordt gevolgd, zodat u kunt zien of deze onverwacht wordt geopend. Meer informatie over tracking van aanhangers in Webfleet

Beveiliging van aanhangers in Webfleet dashboard
Webfleet Vehicle Check app

Voertuigen die geschikt zijn om te rijden

Goed onderhouden voertuigen zijn veiliger. Automa­tiseer onder­houds­schema's met Webfleet. In combinatie met onze voertuig­volg­sys­temen biedt Webfleet verschil­lende waarschu­wingen, van het detecteren van ongevallen tot signalen die duiden op een defect in de motor. Beperk papierwerk met de Vehicle Check-app en houd meer tijd over om uw wagenpark veiliger te maken. Meer informatie over voertuig­on­derhoud en Webfleet Vehicle Check.

Voorspellend banden­ma­na­gement

Banden­ma­na­gement draagt bij aan het behoud van een veilig wagenpark. De juiste banden­spanning is cruciaal voor een veilige wegligging en remafstand. Het Webfleet-ban­den­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS) controleert de banden­spanning en -tempe­ratuur in realtime. Zo voorkomt u problemen voordat ze leiden tot dure reparaties of inactieve tijd. Meer informatie over het Webfleet-ban­den­span­ning­con­tro­le­systeem

Vrachtwagen op de snelweg
transport security

Hoe veilig zijn uw vracht­wagens onderweg?​

transport security

Ontdek hoe u de veiligheid in uw hele wagenpark kunt verbeteren.

Download de gratis gids

Bel mij terug

Praat met een specialist en ontdek wat een fleet manage­ment-op­lossing voor uw bedrijf kan betekenen.