Optimera bräns­le­för­bruk­ningen med Webfleet och Bridgestone

Minska bräns­le­kost­nader och utsläpp samt kör på ett hållbart sätt med hjälp av smidig vagnparks­han­tering och däck av högsta klass

Bridgestone och Webfleet: två företag med ett gemensamt mål att hjälpa trans­port­fö­re­tagen att sänka både kostnader och utsläpp. Vad är nyckeln till att lyckas med både och? Bräns­le­för­brukning.

Bridgestone erbjuder en banbrytande däckdesign, medan Webfleet tillhan­da­håller branschle­dande hårdvara och digitala lösningar. Våra produkter och tjänster är allt du behöver för att ta kontroll över bräns­le­för­bruk­ningen.

Webfleet och Bridgestone ger dig möjlighet att:

Sänka kostnaderna

Genom fordons­spårning i realtid

Minska utsläppen

Genom att övervaka och analysera körbeteende

Göra ditt företag hållbart

Optimering över hela affärs­pro­cessen

Webfleet-produkter för bräns­le­för­brukning

Webfleet-lösningen för vagnparks­han­tering

Vår prisbelönta lösning för vagnparks­han­tering ger dig överblick över nuläge och historik för hur fordonen används. Få översikt över områdena med mest svinn och ta vidta åtgärder för att optimera förbruk­ningen. Med hjälp av reseda­ta­funk­tionen får du överblick över när fordonen körs på tomgång eller situationer då farthål­laren bör användas. På så sätt blir körningar både mer bräns­le­ef­fektiva och hållbara.

Anslut till lastbilens FMS-system för att få åtkomst till förarens resor och övervaka hur bränslet förbrukas.

Läs mer om bräns­le­för­brukning⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

LINK-en­heter

Fordons­spår­nings­system med fler funktioner än bara information om fordonets eller släpets position (oavsett vagnparkens storlek eller typ). Få åtkomst till förarens resor och övervaka hur bränslet förbrukas.

PRO Driver Termi­nal-pro­dukter

Allt-i-ett-en­heter för en smartare körning. Använd lastbilsna­vi­ge­ringen för att visa de kortaste och säkraste rutterna samt ge aktiv förar­feedback, vilket hjälper förarna att ändra på de vanor som ödslar bränsle och ökar CO2-utsläppen.

pro8475 front menu sv
green your fleet 03

En mer miljövänlig vagnpark (Green Your Fleet)

Vill du veta hur pass hållbar din verksamhet är? Beräkna vagnparkens CO2-utsläpp med Green Your Fleet från Webfleet och ta reda på vad du kan göra för att arbeta miljö­vänligt. Vill du göra mer? Samarbeta med vår partner Justdiggit för att få de torra, afrikanska områdena att blomstra. Bekämpa växthu­sef­fekten och förhindra miljö­för­störing genom att arbeta mer miljö­vänligt och minska utsläppen.

Läs mer om En mer miljövänlig vagnpark (Green Your Fleet)⁠

Bridgesto­ne-pro­dukter för bräns­le­för­brukning

ECOPIA H002-däck

Bridgestone ECOPIA H002 är den optimala lösningen för att sänka drift­kost­na­derna för vagnparker som har långa rutter1 – framför allt genom att minska bräns­le­kost­na­derna avsevärt.

  • Bräns­le­för­brukning av högsta klass, A-A-A-kom­bi­nation för styrning, körning och släp21,1 liter lägre bräns­le­för­brukning per 100 km jämfört med däck i kategori B3
  • Minska bräns­le­kost­na­derna med i genomsnitt 2,5 miljoner kr per år4
  • Färre CO2-utsläpp4
  • Dragkraft av högsta klass vid körning i regn – branschle­dande5, B-B-B-ka­te­gorier för grepp vid styrning, körning och släp
  • Vinter­cer­ti­fi­e­rierat med 3PMSF6
  • RFID
ecopia h002 logos
bandag fueltech

Bandag FuelTech®-regum­mering

Använd dina ECOPIA H002-däck längre med hjälp av Bandag FuelTech®-regum­mering för lågt rullmot­stånd och minska däckkost­na­derna.

Energi- och bräns­le­för­bruk­nings­ef­fektiv – precis som nya ECOPIA H002-däck.

Regummering bestående av upp till 75 % återvunnet material för ett cirkulärt och hållbart arbetssätt.

Läs mer om Bandag⁠

Tirematics

Tirematics från Bridgestone minimerar bräns­le­för­bruk­ningen och vagnparkens kostnader tack vare proaktivt däckun­derhåll.7

  • Optimal hantering av vagnparken med hjälp av proaktiva larmme­d­de­landen och under­hålls­rap­porter.
  • Ett bevisat kostnads­ef­fektivt sätt där du spårar däcktrycken för samtliga fordon i vagnparken.8
  • Optimera däckpre­standan, bräns­le­ek­onomi och förarens säkerhet samtidigt som du undviker haveri.3
wfs cutton transport fleet costs whitepaper

Kostnadsfri forskning: Så minskar du kostnaderna för trans­port­vagn­parken

wfs cutton transport fleet costs whitepaper

Den här nya e-boken från Bridgestone och Webfleet tittar närmare på kostnaderna för trans­port­flottan. Få exklusiv insikt i hur covid-19 har påverkat trans­port­bran­schen, faktorerna som får kostnaderna att öka och vad du kan göra för att ta kontrollen.

Läs mer

Vill du maximera din bräns­le­för­brukning genom att kombinera Bridgesto­ne-däcken med Webfleet?

Rådfråga våra experter på bräns­le­för­brukning

1 ACEA Position-do­kument: framtida CO2-standarder för tunga fordon, april 2018.
2 EU-märk­ningar för långdi­stans­fordon i storlek 315/70 R 22.5 och 385/55 R 22.5.
3 Baserat på beräkningar som gjorts med VECTO-verk­tyget för 4x2-lastbilar med släp och ECOPIA H002 315/70 R 22.5-styrnings- och körfunktion där 385/55 R 22.5-last­bilsdäck används, jämfört med ECOPIA H001-däck som används på samma fordonstyp under liknande förhål­landen. Obs! De faktiska kostnaderna som du sparar in kan variera på grund av flera faktorer.
4 Minskningen av kostnader och CO2-utsläpp för vagnparker har baserats på följande uppgifter: en vagnparks­storlek på 150 lastbilar och 150 släpvagnar, årlig körsträcka på 130 000 km per lastbil, dieselpris på 13 kronor per liter. I detta scenario kan vagnparken spara ca 2,5 miljoner kr per år. En årlig minskning av CO2-utsläpp på 546 ton för trans­port­fö­retag.
5 Baserat på ett Wet Hill Climb-test som utförts av TÜV SÜD vid ADAC i Hockenheim (D) på uppdrag av Bridgestone under juni 2018. Bridgestones ECOPIA H-DRIVE 002-däck jämfört med Goodyear Fuelmax D, Continental Ecoplus HD3, Michelin X-Line Energy D2, Pirelli TH:01 i storlek 315/70 R 22.5. Rapport­nummer: 713136052-7_1.
6 3PMFS och M+S för styrning, körning och släp
7 via ett automa­ti­serat kontroll­system som mäter däcktrycket
8 Du sparar i genomsnitt 5 000 i bräns­le­för­brukning, 2 000 i däckkost­nader och 4 000 i haveri­kost­nader per år vid användning av en standard­lång­tradare med släp. Det innebär upp till 11 000 i lägre kostnader årligen i kombination med rätt däcktryck.