Optimera bräns­le­för­bruk­ningen med Webfleet och Bridgestone

Minska bräns­le­kost­nader och utsläpp samt kör på ett hållbart sätt med hjälp av smidig vagnparks­han­tering och däck av högsta klass

Bridgestone och Webfleet: två företag med ett gemensamt mål att hjälpa trans­port­fö­re­tagen att sänka både kostnader och utsläpp. Vad är nyckeln till att lyckas med både och? Bräns­le­för­brukning.

Bridgestone erbjuder en banbrytande däckdesign, medan Webfleet tillhan­da­håller branschle­dande hårdvara och digitala lösningar. Våra produkter och tjänster är allt du behöver för att ta kontroll över bräns­le­för­bruk­ningen.

Webfleet och Bridgestone ger dig möjlighet att:

Sänka kostnaderna

Genom fordons­spårning i realtid

Minska utsläppen

Genom att övervaka och analysera körbeteende

Göra ditt företag hållbart

Optimering över hela affärs­pro­cessen

Webfleet-produkter för bräns­le­för­brukning

Webfleet-lösningen för vagnparks­han­tering

Vår prisbelönta lösning för vagnparks­han­tering ger dig överblick över nuläge och historik för hur fordonen används. Få översikt över områdena med mest svinn och ta vidta åtgärder för att optimera förbruk­ningen. Med hjälp av reseda­ta­funk­tionen får du överblick över när fordonen körs på tomgång eller situationer då farthål­laren bör användas. På så sätt blir körningar både mer bräns­le­ef­fektiva och hållbara.

Anslut till lastbilens FMS-system för att få åtkomst till förarens resor och övervaka hur bränslet förbrukas.

Läs mer om bräns­le­för­brukning⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

LINK-en­heter

Fordons­spår­nings­system med fler funktioner än bara information om fordonets eller släpets position (oavsett vagnparkens storlek eller typ). Få åtkomst till förarens resor och övervaka hur bränslet förbrukas.

PRO Driver Termi­nal-pro­dukter

Allt-i-ett-en­heter för en smartare körning. Använd lastbilsna­vi­ge­ringen för att visa de kortaste och säkraste rutterna samt ge aktiv förar­feedback, vilket hjälper förarna att ändra på de vanor som ödslar bränsle och ökar CO2-utsläppen.

pro8475 front menu sv
green your fleet 03

En mer miljövänlig vagnpark (Green Your Fleet)

Vill du veta hur pass hållbar din verksamhet är? Beräkna vagnparkens CO2-utsläpp med Green Your Fleet från Webfleet och ta reda på vad du kan göra för att arbeta miljö­vänligt. Vill du göra mer? Samarbeta med vår partner Justdiggit för att få de torra, afrikanska områdena att blomstra. Bekämpa växthu­sef­fekten och förhindra miljö­för­störing genom att arbeta mer miljö­vänligt och minska utsläppen.

Läs mer om En mer miljövänlig vagnpark (Green Your Fleet)⁠

Bridgesto­ne-pro­dukter för bräns­le­för­brukning

ECOPIA H002-däck

Bridgestone ECOPIA H002 är den optimala lösningen för att sänka drift­kost­na­derna för vagnparker som har långa rutter1 – framför allt genom att minska bräns­le­kost­na­derna avsevärt.

  • Bräns­le­för­brukning av högsta klass, A-A-A-kom­bi­nation för styrning, körning och släp21,1 liter lägre bräns­le­för­brukning per 100 km jämfört med däck i kategori B3
  • Minska bräns­le­kost­na­derna med i genomsnitt 2,5 miljoner kr per år4
  • Färre CO2-utsläpp4
  • Dragkraft av högsta klass vid körning i regn – branschle­dande5, B-B-B-ka­te­gorier för grepp vid styrning, körning och släp
  • Vinter­cer­ti­fi­e­rierat med 3PMSF6
  • RFID
Läs mer om ECOPIA H002-last­bils­däcken⁠
ecopia h002 logos
bandag fueltech

Bandag FuelTech®-regum­mering

Använd dina ECOPIA H002-däck längre med hjälp av Bandag FuelTech®-regum­mering för lågt rullmot­stånd och minska däckkost­na­derna.

Energi- och bräns­le­för­bruk­nings­ef­fektiv – precis som nya ECOPIA H002-däck.

Regummering bestående av upp till 75 % återvunnet material för ett cirkulärt och hållbart arbetssätt.

Läs mer om Bandag⁠

Tirematics

Tirematics från Bridgestone minimerar bräns­le­för­bruk­ningen och vagnparkens kostnader tack vare proaktivt däckun­derhåll.7

  • Optimal hantering av vagnparken med hjälp av proaktiva larmme­d­de­landen och under­hålls­rap­porter.
  • Ett bevisat kostnads­ef­fektivt sätt där du spårar däcktrycken för samtliga fordon i vagnparken.8
  • Optimera däckpre­standan, bräns­le­ek­onomi och förarens säkerhet samtidigt som du undviker haveri.3

Så här tycker våra kunder

case transhut
Vi sparar väldigt mycket på bränslekostnaderna genom vårt samarbete med Bridgestone och Webfleet
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.

Vill du maximera din bräns­le­för­brukning genom att kombinera Bridgesto­ne-däcken med Webfleet?

Rådfråga våra experter på bräns­le­för­brukning

wfs cutton transport fleet costs whitepaper

Kostnadsfri forskning: Så minskar du kostnaderna för trans­port­vagn­parken

wfs cutton transport fleet costs whitepaper

Den här nya e-boken från Bridgestone och Webfleet tittar närmare på kostnaderna för trans­port­flottan. Få exklusiv insikt i hur covid-19 har påverkat trans­port­bran­schen, faktorerna som får kostnaderna att öka och vad du kan göra för att ta kontrollen.

Läs mer
1 ACEA Position-do­kument: framtida CO2-standarder för tunga fordon, april 2018.
2 EU-märk­ningar för långdi­stans­fordon i storlek 315/70 R 22.5 och 385/55 R 22.5.
3 Baserat på beräkningar som gjorts med VECTO-verk­tyget för 4x2-lastbilar med släp och ECOPIA H002 315/70 R 22.5-styrnings- och körfunktion där 385/55 R 22.5-last­bilsdäck används, jämfört med ECOPIA H001-däck som används på samma fordonstyp under liknande förhål­landen. Obs! De faktiska kostnaderna som du sparar in kan variera på grund av flera faktorer.
4 Minskningen av kostnader och CO2-utsläpp för vagnparker har baserats på följande uppgifter: en vagnparks­storlek på 150 lastbilar och 150 släpvagnar, årlig körsträcka på 130 000 km per lastbil, dieselpris på 13 kronor per liter. I detta scenario kan vagnparken spara ca 2,5 miljoner kr per år. En årlig minskning av CO2-utsläpp på 546 ton för trans­port­fö­retag.
5 Baserat på ett Wet Hill Climb-test som utförts av TÜV SÜD vid ADAC i Hockenheim (D) på uppdrag av Bridgestone under juni 2018. Bridgestones ECOPIA H-DRIVE 002-däck jämfört med Goodyear Fuelmax D, Continental Ecoplus HD3, Michelin X-Line Energy D2, Pirelli TH:01 i storlek 315/70 R 22.5. Rapport­nummer: 713136052-7_1.
6 3PMFS och M+S för styrning, körning och släp
7 via ett automa­ti­serat kontroll­system som mäter däcktrycket
8 Du sparar i genomsnitt 5 000 i bräns­le­för­brukning, 2 000 i däckkost­nader och 4 000 i haveri­kost­nader per år vid användning av en standard­lång­tradare med släp. Det innebär upp till 11 000 i lägre kostnader årligen i kombination med rätt däcktryck.