Het hoogste niveau van fleet management voor transport

Maxima­liseer de kracht van uw trans­port­werk­zaam­heden dankzij de beste Europese aanbieder van voertuig­tele­matica. Webfleet biedt u alle hulpmid­delen die u nodig hebt om aan de regelgeving te blijven voldoen, veiligheid te waarborgen, efficiëntie te verbeteren, de produc­ti­viteit te verhogen en tegelij­kertijd admini­stra­tieve rompslomp te verminderen.

Een uitgebreid pakket hulpmid­delen

Tachograph Manager

Een uitgebreid pakket hulpmid­delen

De Tachograph Manager van Webfleet zorgt ervoor dat het naleven van de regels omtrent de rust- en rijtijden van chauffeurs een probleemloos proces wordt. U krijgt een volledige weergave van de downlo­ad­sta­tussen van de chauffeur en het voertuig tegen uw vastge­stelde tijdschema, heldere rapporten over sociale overtre­dingen en een veilig archief voor alle gegevens.

 • Vermindert het effect van overtre­dingen en boetes door alle vereiste informatie te documen­teren
 • Minima­li­seert admini­stra­tieve rompslomp door te downloaden op afstand
 • Maakt inspecties eenvoudig door al uw gegevens op één plek te bewaren

Behoud uw bestaande aanbieder voor de analyse

Behoud uw bestaande aanbieder voor de analyse

Met TachoShare, de Webfleet-module om op afstand te downloaden, bepaalt u hoe uw tacho­graaf­ge­gevens gebruikt. U kunt het eenvoudig integreren met uw bestaande externe aanbieder voor data-analyse of u hebt zelf snel toegang tot de gegevens voor een betere besluit­vorming.

 • Biedt keuze­vrijheid met betrekking tot hoe u uw tacho­graaf­ge­gevens gebruikt
 • Geeft u duidelijk inzicht in welke voertuigen en chauffeurs up-to-date zijn qua downloaden van gegevens
 • Voorkomt versto­ringen zonder dat u van aanbieder voor analyses hoeft te veranderen en zonder lokale IT-in­fra­structuur vereisten

Maximale produc­ti­viteit, minimale kosten

Resterende rijtijd

Maximale produc­ti­viteit, minimale kosten

Met Webfleet hebt u alle kennis binnen handbereik. Dit centrale systeem maakt verbinding met de Truck Driver Terminals TomTom PRO 8275 en TomTom PRO 7350 om u te allen tijde totale toegang te bieden tot uw wagenpark, met een volledig overzicht van optimale routes, beschikbare chauffeurs en verwachte planning. Het netto­re­sultaat? Gelukkigere klanten, produc­tievere chauffeurs en hogere ROI.

 • Versnelt besluit­vorming met alle belangrijke informatie in één oogopslag
 • Verbetert routes en planning met speciale routes voor vracht­wagens
 • Berekent nauwkeu­rigere aankomst­tijden door het verkeer in de gaten te houden en klanten op de hoogte te houden

De verkeers­vei­ligheid verbeteren

De verkeers­vei­ligheid verbeteren

In de trans­port­sector is het van groot belang dat u ervoor zorgt dat uw chauffeurs veilig zijn op weg. Webfleet is gemaakt om het risico bij elke stap te minima­li­seren. Hiermee nemen uw chauffeurs de veiligste routes en kunt u hun prestaties eenvoudig volgen en hen stimuleren om beter te rijden.

 • Vermindert de kans op ongevallen met behulp van specifieke en vooraf ingestelde routes voor vracht­wagens
 • Motiveert chauffeurs hun rijstijl te verbeteren met behulp van OptiDri­ve-coa­ching­mo­dules
 • Verlaagt de repara­tie­kosten met een eenvoudig overzicht van uw voertuig­on­derhoud

De Webfleet stamboom

60.000 klanten

ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd

AVG-com­pa­tibele gegevens­opslag

In-house onderzoek en ontwik­keling

Open archi­tectuur

Hoe EuroGijbels voertuigen en brandstof bespaart en tegelijkertijd de klanttevredenheid verhoogt

Hoe EuroGijbels voertuigen en brandstof bespaart en tegelijkertijd de klanttevredenheid verhoogt

Aan het woord is John Gybels, Junior Operations Manager, We zijn nu dynamischer kunnen gaan plannen waardoor we elke dag 3 vrachtwagens uitgespaard hebben.


Onze branche­partners

Partners

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.