Kierownik IT

Przygotuj swoją flotę na przyszłość

Wprowadź zmiany, które dadzą flocie przewagę nad konkurencją. Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów Webfleet jest elastyczne i skalowalne, dzięki czemu zapewnia kierownikom IT we flotach wszystkie niezbędne narzędzia. Połóż fundamenty, które pomogą flocie zwyciężać na dzisiejszym rynku.

Co jest ważne dla kierownika IT we flocie pojazdów?

Łatwa integracja

Uprość operacje dzięki w pełni połączonej flocie i zarządzaniu procesami biznesowymi. Dzięki szerokiej gamie aplikacji Webfleet usprawnia procesy w biurze i współpracę między zespołami. Nasza idea otwartej platformy umożliwia integrację z dostawcami zewnętrznymi i stanowi idealne połączenie narzędzi dla Twojej firmy.

Rozwiązania biurowe
tuev sued

Bezpie­czeństwo danych

Zdajemy sobie sprawę, że bezpie­czeństwo danych jest kluczową kwestią dla kierownika IT we flocie pojazdów. Dlatego możesz od nas oczekiwać najwyższych poziomów zabez­pieczeń. System Webfleet jest zgodny z certy­fi­katem ISO/IEC 27001, najwyższym między­na­ro­dowym standardem zarządzania bezpie­czeń­stwem informacji. Polegaj na bezpiecznym logowaniu SSL. Ustawienia prywatności zapewniają organizacji kontrolę nad danymi i zgodność z wymogami RODO.

Sprawność i nieza­wodność

Dzięki czasowi sprawności na poziomie 99,96% Webfleet zapewnia nieza­wodność usług, jakiej potrzebuje dzisiejsza flota. Zapewnij łączność między kierow­nikami flot a kierowcami, aby usprawnić dostawy. Zapewnij wgląd w bieżące i archiwalne dane dzięki wskaźnikom KPI dostępnym na jednej platformie.

fleet manager 03
Optyma­li­zacja kosztów i pracy floty pojazdów

Wydajna konfi­gu­racja

Zapewnij wydajne działanie floty – niezależnie od tego, czy potrze­bujesz urządzenia montowanego na stałe czy konfi­gu­racji typu plug-an­d-play. Jako rozwiązanie typu „oprogra­mo­wanie jako usługa” Webfleet korzysta z najnowszych technologii inter­ne­towych. Jest regularnie i automa­tycznie aktuali­zowane. Kierownicy IT mogą uzyskać dostęp do konta zarządzania flotą pojazdów z dowolnej przeglą­darki lub urządzenia.

Innowacje

Branża trans­portowa się digita­lizuje. Firmy korzy­stające z flot, które nie dokonują trans­for­macji procesów, pozostaną w tyle. Kierownik IT odgrywa ważną rolę w optyma­li­zacji działania floty pod kątem większej wydajności i niższych kosztów. Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów Webfleet wspiera ewolucję procesów biznesowych. Dzięki Webfleet Mobile całą flotą można zarządzać zdalnie.

mobile apps

Jak możemy pomóc Tobie w roli kierow­nikowa IT we flocie pojazdów?

Integracja z bieżącymi dostawcami zewnętrznymi

Zgodność z najwyższymi standardami zabez­pieczeń w branży

Sprawność przez 99,95% czasu dzięki wiodącemu na rynku oprogra­mo­waniu

Konfi­gu­racja całej floty pod kątem zwiększenia wydajności

Wykorzy­stanie cyfrowych innowacji w zarządzaniu flotą pojazdów

Rozbudowa rozwiązań IT w miarę rozwoju firmy

Poznaj szczegółowe informacje o naszych funkcjach dla kierowników flot IT

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Jak floty takie jak Twoja realizują więcej zleceń dzięki digita­li­zacji?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Pobierz nasz e-book, z którego dowiesz się, jak firmy korzy­stające z flot pojazdów wdrażają rozwiązania cyfrowe.

Pobierz

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.