Oprogra­mo­wanie dla kierowników IT we flotach

Rozwiązania infor­ma­tyczne dla specja­listów IT we flocie

Oprogra­mo­wanie dla kierowników IT we flotach

Rozwiązania infor­ma­tyczne dla specja­listów IT we flocie

Wprowadź zmiany, które dadzą flocie przewagę nad konkurencją. Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów Webfleet jest elastyczne i skalowalne, dzięki czemu zapewnia kierownikom IT we flotach wszystkie niezbędne narzędzia. Połóż fundamenty, które pomogą flocie zwyciężać na dzisiejszym rynku.

Co jest ważne dla kierownika IT we flocie pojazdów?

Łatwa integracja

Uprość operacje dzięki w pełni połączonej flocie i zarządzaniu procesami biznesowymi. Dzięki szerokiej gamie aplikacji do zarządzania flotą Webfleet usprawnia procesy w biurze i współpracę między zespołami. Nasza idea otwartej platformy umożliwia integrację z dostawcami zewnętrznymi i stanowi idealne połączenie narzędzi dla Twojej firmy.

Manager IT we flocie
Certy­fi­kowane oprogra­mo­wanie dla IT flot

Bezpie­czeństwo danych w dziale IT

Zdajemy sobie sprawę, że bezpie­czeństwo danych jest kluczową kwestią dla kierownika IT we flocie pojazdów. Dlatego możesz od nas oczekiwać najwyższych poziomów zabez­pieczeń. System Webfleet jest zgodny z certy­fi­katem ISO/IEC 27001, najwyższym między­na­ro­dowym standardem zarządzania bezpie­czeń­stwem informacji. Polegaj na bezpiecznym logowaniu SSL. Ustawienia prywatności zapewniają organizacji kontrolę nad danymi i zgodność z wymogami RODO.

Sprawność i nieza­wodność

Dzięki czasowi sprawności na poziomie 99,95% Webfleet zapewnia nieza­wodność usług, jakiej potrzebuje dzisiejsza flota. Zapewnij łączność między kierow­nikami flot a kierowcami, aby usprawnić dostawy. Zapewnij wgląd w bieżące i archiwalne dane dzięki wskaźnikom KPI dostępnym na jednej platformie.

Oprogra­mo­wanie dla działów IT flot
Aplikacja dla kierowników IT we flotach

Wydajna konfi­gu­racja aplikacji Webfleet

Zapewnij wydajne i zopty­ma­li­zowane działanie floty – niezależnie od tego, czy potrze­bujesz urządzenia montowanego na stałe czy konfi­gu­racji typu plug-an­d-play. Jako rozwiązanie typu „oprogra­mo­wanie jako usługa” Webfleet korzysta z najnowszych technologii inter­ne­towych. Jest regularnie i automa­tycznie aktuali­zowane. Kierownicy IT mogą uzyskać dostęp do konta zarządzania flotą pojazdów z dowolnej przeglą­darki lub urządzenia.

Innowacyjne rozwiązania dla managerów IT flot

Branża trans­portowa się digita­lizuje. Firmy korzy­stające z flot, które nie dokonują trans­for­macji procesów, pozostaną w tyle. Kierownik IT odgrywa ważną rolę w optyma­li­zacji działania floty pod kątem większej wydajności i niższych kosztów. Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów Webfleet wspiera ewolucję procesów biznesowych. Dzięki Webfleet Mobile całą flotą można zarządzać zdalnie.

Oprogra­mo­wanie dla działów IT

Jak możemy pomóc Tobie w roli kierownika IT we flocie pojazdów?

Integracja z bieżącymi dostawcami zewnętrznymi

Zgodność z najwyższymi standardami zabez­pieczeń w branży

Sprawność przez 99,95% czasu dzięki wiodącemu na rynku oprogra­mo­waniu

Konfi­gu­racja całej floty pod kątem zwiększenia wydajności

Wykorzy­stanie cyfrowych innowacji w zarządzaniu flotą pojazdów

Rozbudowa rozwiązań IT w miarę rozwoju firmy

Poznaj szczegółowe informacje o naszych funkcjach dla kierowników flot IT

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Jak floty takie jak Twoja realizują więcej zleceń dzięki digita­li­zacji?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Pobierz nasz e-book, z którego dowiesz się, jak firmy korzy­stające z flot pojazdów wdrażają rozwiązania cyfrowe.

Pobierz

Wszystko, co musisz wiedzieć o kierow­nikach IT

Czym zajmuje się kierownik IT?

0
Przejdź do zawartości

Kierownik ds. informatyki – czyli IT – zarządza kompleksowo rozwią­za­niami technicznymi w firmie. Kierownicy IT nadzorują działanie sieci technicznych, systemów kompu­te­rowych i zabez­pieczeń danych. Odgrywają również dużą rolę w kwestii innowacji i wydajności: technika nieustannie się rozwija, więc kierownicy IT zajmują się rozwią­za­niami, które mogą przyspieszyć rozwój floty–jak np. monitoring pojazdów GPS, czujniki ciśnienia w oponach (TPMS), kamera samochodowa dla flot czy nawigacja dla pojazdów flotowych.

Za co odpowie­dzialny jest kierownik IT?

0
Przejdź do zawartości

Rozwijanie i wdrażanie strategii IT dla floty to najwyższy priorytet. Kierownicy IT są również odpowie­dzialni za to, aby sprzęt i oprogra­mo­wanie były zawsze sprawne i aktualne. Dbają o to, aby technologie używane w firmie działały płynnie, co wymaga przewi­dy­wania i łagodzenia problemów, które mogą zakłócić działanie firmy.

Jakich umiejęt­ności oczekuje się od kierownika IT?

0
Przejdź do zawartości

Dobry kierownik IT myśli niczym strateg. Kierownicy IT muszą ciągle spoglądać w przyszłość – to do nich należy dopasowanie budżetu i obsady działu IT do celów biznesowych floty. Rozwiązują oni również liczne problemy, więc muszą wykazywać się znajomością systemów technicznych i umiejęt­no­ściami przywód­czymi.

Jakich narzędzi używa kierownik IT?

0
Przejdź do zawartości

Kierownicy IT korzystają z narzędzi, które upraszczają integracje, gdyż dzięki nim mogą wdrażać najlepszy zestaw rozwiązań biznesowych. Kierownik IT we flocie wybiera narzędzia, które zwiększają wydajność, zapewniają sprawność sprzętu i oprogra­mo­wania oraz umożliwiają skalo­walność.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.