IT ředitel

Zajistěte budoucí kompa­ti­bilitu pro provoz svého vozového parku

Podpořte změnu, která zajistí vašemu vozovému parku konkurenční výhodu. Řešení pro správu vozového parku společnosti Webfleet nabízí flexibilitu a škálo­va­telnost a IT ředitelům vozových parků poskytuje veškeré potřebné nástroje. Položte základy, které pomohou vašemu vozovému parku prosperovat v dnešním podni­ka­telském prostředí.

Co je pro vás důležité jako pro IT ředitele vozového parku?

Bezpro­blémová integrace

Zjednodušte provoz plně propojeným systémem pro správu vozového parku a pracovních postupů. Služba Webfleet díky široké nabídce aplikací zlepšuje interní procesy a zároveň podporuje lepší spolupráci mezi týmy. Naši otevřenou platformu můžete integrovat do systémů od posky­to­vatelů třetích stran a vytvořit tak ideální kombinaci nástrojů pro svou společnost.

Kancelářská řešení
tuev sued

Zabezpečení dat

Je nám jasné, že zabezpečení dat je pro IT ředitele vozového parku nepostra­da­telné. Proto můžete očekávat nejvyšší úroveň zabezpečení. Služba Webfleet má certifikaci ISO/IEC 27001 a splňuje tak nejvyšší mezinárodní standardy pro správu zabezpečení informací. Můžete se spolehnout na zabezpečené přihla­šování SSL. Nastavení přizpů­sobená ochraně osobních údajů poskytují vaší organizaci kontrolu nad údaji a také splňují požadavky nařízení GDPR.

Provo­zu­schopnost a spoleh­livost

S dobou provozu 99,96 % poskytuje služba Webfleet spoleh­livost, jakou vozový park v dnešní době potřebuje. Zajistěte lepší doručování díky spojení správců vozových parků a řidičů. Získejte přehled o aktuálních i starších údajích o výkonu pomocí ukazatelů KPI vozového parku dostupných z jediné platformy.

fleet manager 03
Optima­lizace vozového parku pro vaši firmu

Efektivní nastavení

Nasazení do organizace vozového parku je snadné, ať už potřebujete pevnou instalaci nebo konfiguraci plug-an­d-play. Služba Webfleet je řešení typu software jako služba a využívá nejnovější webové technologie. Je pravidelně a automaticky aktua­li­zována. IT ředitelé mají přístup k účtu pro správu vozového parku z jakéhokoli prohlížeče nebo zařízení.

Inovace

Odvětví pozemní přepravy prochází digita­lizací. Společnosti s vozovými parky, které nezmění své procesy, zůstanou pozadu. Jako IT ředitel hrajete důležitou roli v optima­lizaci provozu svého vozového parku pro dosažení vyšší produk­tivity a úspory nákladů. Software Webfleet pro správu vozového parku podporuje měnící se pracovní postupy. A s aplikací Webfleet Mobile můžete celý vozový park spravovat na dálku.

mobile apps

Jak vám, jako IT řediteli, můžeme pomoci?

Integrace do stávajících systémů posky­to­vatelů třetích stran

Splňte nejvyšší standardy zabezpečení v odvětví

Spolehněte se na přední software na trhu s dobou provozu 99,95 %

Nasaďte na celý vozový park pro větší produk­tivitu

Využívejte všechny digitální inovace ve správě vozových parků

Škálujte svá IT řešení podle růstu společnosti

Prohlédněte si naše funkce pro IT ředitele podrobněji

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Jak můžou vozové parky, jako je ten váš, zvládnout více zakázek díky digita­lizaci?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Stáhněte si naši e-knihu, která vám vysvětlí, proč společnosti s vozovými parky přechází na digitální řešení.

Získat kopii

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.