IT-di­recteur

Maak uw wagenpark toekomst­be­stendig

IT-di­recteur

Maak uw wagenpark toekomst­be­stendig

Start de verandering die uw wagenpark concur­ren­tie­voordeel zal brengen. Webfleet als fleet manage­ment-op­lossing is gericht op flexi­bi­liteit en schaal, en biedt IT-di­rec­teuren van een wagenpark alle tools die ze nodig hebben. Leg het fundament waarop uw wagenpark kan floreren in het huidige bedrijfs­land­schap.

Wat is belangrijk voor u als IT-di­recteur van een wagenpark?

Probleemloze integratie

Vereen­voudig het werk met een integraal systeem voor wagenpark- en werkpro­ces­beheer. Webfleet omvat een uitgebreid scala aan apps om back-of­fi­ce­pro­cessen te verbeteren en de samen­werking tussen teams te versoepelen. Onze open-plat­form­be­na­dering betekent dat integratie met externe partijen mogelijk is, zodat u de ideale combinatie van tools voor uw bedrijf kunt samen­stellen.

Fleet management systemen voor een IT directeur
Databe­vei­liging door Webfleet

Databe­vei­liging

Wij begrijpen dat databe­vei­liging onmisbaar is voor de IT-di­recteur van een wagenpark. Daarom mag u het hoogste niveau van beveiliging verwachten. Webfleet is ISO/IEC 27001-gecer­ti­fi­ceerd en voldoet dus aan de hoogste inter­na­ti­onale norm voor infor­ma­tie­be­vei­liging. Reken op aanmelding met SSL-be­vei­liging. Met priva­cy-in­stel­lingen heeft uw organisatie volledige beheersing van de data in handen terwijl u tegelij­kertijd voldoet aan de vereisten van de AVG.

Beschik­baarheid en betrouw­baarheid

Webfleet biedt 99,95% beschik­baarheid en levert daarmee de servi­ce­be­trouw­baarheid die een wagenpark vandaag de dag vereist. Zorg ervoor dat wagen­park­be­heerders en bestuurders in verbinding blijven en de leveringen soepel verlopen. Breng de realtime en historische prestaties in beeld, met alle KPI's van het wagenpark op één platform.

Webfleet management software
Webfleet dashboard op een tablet

Efficiëntie

Zet uw wagen­parkor­ga­ni­satie efficiënt op, ongeacht of u een vaste installatie nodig heeft of een plug-and-play­con­fi­gu­ratie. Als SaaS-op­lossing (Softwa­re-as-a-Service) gebruikt Webfleet de nieuwste webtech­no­logie. Deze wordt regelmatig en automatisch bijgewerkt. IT-di­rec­teuren hebben vanaf elke browser en elk apparaat toegang tot hun fleet manage­ment-ac­count.

Innovatie

De wagen­park­sector digita­li­seert. Wagen­park­be­drijven die hun processen niet trans­for­meren, zullen de boot missen. Als IT-di­recteur van een wagenpark speelt u een belangrijke rol bij het optima­li­seren van de bedrijfs­voering om meer produc­ti­viteit en kosten­be­sparing te bereiken. De fleet manage­ment-software van Webfleet ondersteunt veran­de­rende werkpro­cessen. Met Webfleet Mobile kan het gehele wagenpark zelfs op afstand worden beheerd.

Webfleet mobiele apps

Hoe kunnen wij u als IT-di­recteur van een wagenpark helpen?

Integratie met huidige externe partijen

Hoogste bevei­li­gingsnorm van de branche

99,95% beschik­baarheid van toonaan­ge­vende software

Met het gehele wagenpark naar meer produc­ti­viteit

Altijd op de hoogte van digitale vernieu­wingen in fleet management

IT-op­los­singen opschalen naarmate het bedrijf verder groeit

Bekijk de functies voor de IT-di­recteur

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Hoe halen wagenparken zoals die van u meer uit digita­li­sering?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download ons e-book over waarom wagen­park­be­drijven digitale oplossingen kiezen.

Uw exemplaar downloaden

Alles wat u moeten weten over IT-di­rec­teuren

Wat doet een IT-di­recteur?

0
Naar content gaan

Een infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­di­recteur, oftewel IT-di­recteur, beheert de technologie van een bedrijf. IT-di­rec­teuren houden toezicht op techno­lo­gie­net­werken, compu­ter­sys­temen en gegevens­be­vei­liging. Ze spelen ook een rol in innovatie en efficiëntie. Technologie ontwikkelt zich voortdurend, dus IT-di­rec­teurs denken na over oplossingen die bedrijfs­groei voor een wagenpark kunnen stimuleren.

Wat zijn de verant­woor­de­lijk­heden van een IT-di­recteur voor wagenparken?

0
Naar content gaan

Het ontwikkelen en imple­men­teren van de IT-stra­tegie voor een wagenpark heeft de hoogste prioriteit. Een IT-di­recteur zorgt er ook voor dat hardware en software up-to-date blijven. Ze zorgen ervoor dat de technologie van een organisatie soepel verloopt. Ze denken vooruit en voorkomen problemen die de bedrijfs­voering kunnen verstoren.

Welke vaardig­heden heeft een IT-di­recteur nodig?

0
Naar content gaan

Een écht goede IT-di­recteur denkt strategisch. IT-di­rec­teurs kijken voortdurend naar de toekomst. Het is hun taak om de IT-bud­get­tering en indeling van het personeel af te stemmen op de bedrijfs­doel­stel­lingen van het wagenpark. Als probleem­op­lossers zijn ze zeer bekwaam op het gebied van technische systemen en teamlei­der­schap.

Welke tools gebruikt een IT-di­recteur van een wagenpark?

0
Naar content gaan

IT-di­rec­teurs gebruiken tools die integratie vereen­vou­digen, zodat ze het best mogelijke pakket aan bedrijfs­op­los­singen kunnen ontwikkelen. Een IT-di­recteur van een wagenpark geeft de voorkeur aan tools die de efficiëntie verbeteren, betrouwbare beschik­baarheid bieden en schaal­baarheid mogelijk maken.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.