IT-di­recteur

Maak uw wagenpark toekomst­be­stendig

Start de verandering die uw wagenpark concur­ren­tie­voordeel zal brengen. Webfleet als fleet manage­ment-op­lossing is gericht op flexi­bi­liteit en schaal, en biedt IT-di­rec­teuren van een wagenpark alle tools die ze nodig hebben. Leg het fundament waarop uw wagenpark kan floreren in het huidige bedrijfs­land­schap.

Wat is belangrijk voor u als IT-di­recteur van een wagenpark?

Probleemloze integratie

Vereen­voudig het werk met een integraal systeem voor wagenpark- en werkpro­ces­beheer. Webfleet omvat een uitgebreid scala aan apps om back-of­fi­ce­pro­cessen te verbeteren en de samen­werking tussen teams te versoepelen. Onze open-plat­form­be­na­dering betekent dat integratie met externe partijen mogelijk is, zodat u de ideale combinatie van tools voor uw bedrijf kunt samen­stellen.

Kantoor­op­los­singen
tuev sued

Databe­vei­liging

Wij begrijpen dat databe­vei­liging onmisbaar is voor de IT-di­recteur van een wagenpark. Daarom mag u het hoogste niveau van beveiliging verwachten. Webfleet is ISO/IEC 27001-gecer­ti­fi­ceerd en voldoet dus aan de hoogste inter­na­ti­onale norm voor infor­ma­tie­be­vei­liging. Reken op aanmelding met SSL-be­vei­liging. Met priva­cy-in­stel­lingen heeft uw organisatie volledige beheersing van de data in handen terwijl u tegelij­kertijd voldoet aan de vereisten van de AVG.

Beschik­baarheid en betrouw­baarheid

Webfleet biedt 99,96% beschik­baarheid en levert daarmee de servi­ce­be­trouw­baarheid die een wagenpark vandaag de dag vereist. Zorg ervoor dat wagen­park­be­heerders en bestuurders in verbinding blijven en de leveringen soepel verlopen. Breng de realtime en historische prestaties in beeld, met alle KPI's van het wagenpark op één platform.

fleet manager 03
Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie

Efficiëntie

Zet uw wagen­parkor­ga­ni­satie efficiënt op, ongeacht of u een vaste installatie nodig heeft of een plug-and-play­con­fi­gu­ratie. Als SaaS-op­lossing (Softwa­re-as-a-Service) gebruikt Webfleet de nieuwste webtech­no­logie. Deze wordt regelmatig en automatisch bijgewerkt. IT-di­rec­teuren hebben vanaf elke browser en elk apparaat toegang tot hun fleet manage­ment-ac­count.

Innovatie

De wagen­park­sector digita­li­seert. Wagen­park­be­drijven die hun processen niet trans­for­meren, zullen de boot missen. Als IT-di­recteur speelt u een belangrijke rol bij het optima­li­seren van de bedrijfs­voering om meer produc­ti­viteit en kosten­be­sparing te bereiken. De fleet manage­ment-software van Webfleet ondersteunt veran­de­rende werkpro­cessen. Met Webfleet Mobile kan het gehele wagenpark zelfs op afstand worden beheerd.

mobile apps

Hoe kunnen wij u als IT-di­recteur van een wagenpark helpen?

Integratie met huidige externe partijen

Hoogste bevei­li­gingsnorm van de branche

99,95% beschik­baarheid van toonaan­ge­vende software

Met het gehele wagenpark naar meer produc­ti­viteit

Altijd op de hoogte van digitale vernieu­wingen in fleet management

IT-op­los­singen opschalen naarmate het bedrijf verder groeit

Bekijk de functies voor de IT-di­recteur

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Hoe halen wagenparken zoals die van u meer uit digita­li­sering?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download ons e-book over waarom wagen­park­be­drijven digitale oplossingen kiezen.

Uw exemplaar downloaden

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.