It-ansvarlig

Fremtids­sikring af din flådes drift

Gennemfør den ændring, der vil give din flåde en konkur­ren­ce­fordel. Webfleets flådesty­rings­løsning er designet til fleksi­bi­litet og skalering, så flådens it-ansvarlige får alle de redskaber, de har brug for. Etabler det fundament, der vil hjælpe din flåde med at opnå vækst i dagens forret­nings­miljø.

Hvad er vigtigt for dig som it-ansvarlig for en flåde?

Problemfri integration

Gør driften enklere med et fuldt tilsluttet system til styring af flåde og arbejds­gange. Med et omfattende udvalg af apps forbedrer Webfleet de admini­strative processer og under­støtter bedre samarbejde mellem teams. Vores tilgang med en åben platform betyder, at du kan integrere med tredje­part­s­le­ve­ran­dører - skab den ideelle kombination af redskaber til din virksomhed.

Kontor­løs­ninger
tuev sued

Datasik­kerhed

Vi forstår, at datasik­kerhed er absolut nødvendigt for flådens it-ansvarlige. Derfor kan du forvente det højeste sikker­heds­niveau. Da Webfleet er ISO/IEC 27001-certi­fi­ceret, opfylder det den højeste inter­na­tionale standard for admini­stration af infor­ma­tions­sik­kerhed. Stol på sikre SSL-logins. Indstil­linger, der er aktiveret til beskyttelse af personlige oplysninger, giver din organi­sation kontrol over data samtidig med, at de opfylder GDPR-kravene.

Oppetid og drifts­sik­kerhed

Med en oppetid på 99,95 % leverer Webfleet den drifts­sik­kerhed, som nutidens flåder har brug for. Sørg for, at de flåde­ansvarlige og chauf­fø­rerne forbliver forbundet for dermed at forbedre leveringen. Få overblik over data i realtid og historiske præsta­tionsdata med flådens KPI'er, der er tilgæn­gelige fra en enkelt platform.

fleet manager 03
Flåde­op­ti­mering til din virksomhed

Effektiv opsætning

Få din flåde­or­ga­ni­sation op at køre effektivt, uanset om du skal bruge en fast instal­lation eller en plug-and-play-kon­fi­gu­ration. Som en Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-løsning anvender Webfleet den nyeste webtek­nologi. Den opdateres regel­mæssigt og automatisk. It-ansvarlige kan få adgang til deres flådesty­rings­konto fra enhver browser eller enhed.

Innovation

Flåde­branchen digita­li­seres. Flåde­virk­som­heder, der ikke ændrer deres processer, vil ikke kunne følge med. Som it-ansvarlig spiller du en vigtig rolle i at optimere din flådes drift, så du opnår større produk­ti­vitet og omkost­nings­be­spa­relser. Webfleets flådesty­rings­software under­støtter skiftende arbejds­gange. Med Webfleet Mobile kan hele flåden endda fjernstyres.

mobile apps

Hvordan kan vi hjælpe dig i din rolle som it-ansvarlig?

Integrer med nuværende tredje­part­s­le­ve­ran­dører

Lev op til branchens højeste sikker­heds­stan­darder

Stol på 99,95 % oppetid for markeds­førende software

Konfigurer hele din flåde for at opnå større produk­ti­vitet

Hold styr på digitale nyskabelser inden for flådestyring

Skaler dine it-løs­ninger, efterhånden som virksom­heden vokser

Se nærmere på vores funktioner for it-ansvarlige

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Hvordan får flåder som dine klaret mere med digita­li­sering?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download vores e-bog om, hvorfor flåde­virk­som­heder går over til digitale løsninger.

Hent din kopi

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.