It-ansvarlig

Fremtids­sikring af din flådes drift

It-ansvarlig

Fremtids­sikring af din flådes drift

Gennemfør den ændring, der vil give din flåde en konkur­ren­ce­fordel. Webfleets flådesty­rings­løsning er designet til fleksi­bi­litet og skalering, så flådens it-ansvarlige får alle de redskaber, de har brug for. Etabler det fundament, der vil hjælpe din flåde med at opnå vækst i dagens forret­nings­miljø.

Hvad er vigtigt for dig som it-ansvarlig for en flåde?

Problemfri integration

Gør driften enklere med et fuldt tilsluttet system til styring af flåde og arbejds­gange. Med et omfattende udvalg af apps forbedrer Webfleet de admini­strative processer og under­støtter bedre samarbejde mellem teams. Vores tilgang med en åben platform betyder, at du kan integrere med tredje­part­s­le­ve­ran­dører - skab den ideelle kombination af redskaber til din virksomhed.

Kontor­løs­ninger
tuev sued

Datasik­kerhed

Vi forstår, at datasik­kerhed er absolut nødvendigt for flådens it-ansvarlige. Derfor kan du forvente det højeste sikker­heds­niveau. Da Webfleet er ISO/IEC 27001-certi­fi­ceret, opfylder det den højeste inter­na­tionale standard for admini­stration af infor­ma­tions­sik­kerhed. Stol på sikre SSL-logins. Indstil­linger, der er aktiveret til beskyttelse af personlige oplysninger, giver din organi­sation kontrol over data samtidig med, at de opfylder GDPR-kravene.

Oppetid og drifts­sik­kerhed

Med en oppetid på 99,95 % leverer Webfleet den drifts­sik­kerhed, som nutidens flåder har brug for. Sørg for, at de flåde­ansvarlige og chauf­fø­rerne forbliver forbundet for dermed at forbedre leveringen. Få overblik over data i realtid og historiske præsta­tionsdata med flådens KPI'er, der er tilgæn­gelige fra en enkelt platform.

fleet manager 03
Flåde­op­ti­mering til din virksomhed

Effektiv opsætning

Få din flåde­or­ga­ni­sation op at køre effektivt, uanset om du skal bruge en fast instal­lation eller en plug-and-play-kon­fi­gu­ration. Som en Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-løsning anvender Webfleet den nyeste webtek­nologi. Den opdateres regel­mæssigt og automatisk. It-ansvarlige kan få adgang til deres flådesty­rings­konto fra enhver browser eller enhed.

Innovation

Flåde­branchen digita­li­seres. Flåde­virk­som­heder, der ikke ændrer deres processer, vil ikke kunne følge med. Som it-ansvarlig spiller du en vigtig rolle i at optimere din flådes drift, så du opnår større produk­ti­vitet og omkost­nings­be­spa­relser. Webfleets flådesty­rings­software under­støtter skiftende arbejds­gange. Med Webfleet Mobile kan hele flåden endda fjernstyres.

mobile apps

Hvordan kan vi hjælpe dig i din rolle som it-ansvarlig?

Integrer med nuværende tredje­part­s­le­ve­ran­dører

Lev op til branchens højeste sikker­heds­stan­darder

Stol på 99,95 % oppetid for markeds­førende software

Konfigurer hele din flåde for at opnå større produk­ti­vitet

Hold styr på digitale nyskabelser inden for flådestyring

Skaler dine it-løs­ninger, efterhånden som virksom­heden vokser

Se nærmere på vores funktioner for it-ansvarlige

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Hvordan får flåder som dine klaret mere med digita­li­sering?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download vores e-bog om, hvorfor flåde­virk­som­heder går over til digitale løsninger.

Hent din kopi

Alt det, du skal vide om IT-chefer

Hvad laver en IT-chef?

0
Gå til indhold

En infor­ma­tions­tek­no­lo­gichef eller IT-chef admini­strerer tekno­lo­gi­pro­dukter og -tjenester for en virksomhed. IT-chefer fører tilsyn med tekno­lo­giske netværk, compu­ter­sy­stemer og datasik­kerhed. De spiller også en rolle i innovation og effek­ti­vitet: Teknologien udvikler sig konstant, så IT-chefer overvejer løsninger, der kan øge den virksom­heds­mæssige vækst for en flåde.

Hvad er en IT-chef ansvarlig for?

0
Gå til indhold

Udvikling og imple­men­tering af IT-stra­tegien for en flåde er af højeste prioritet. Opdatering af hardware og software er et andet vigtigt ansvar for IT-chefer. De sikrer, at en organi­sa­tions teknologi kører problemfrit, hvilket kræver prognoser og afhjælpning af problemer, der kan forstyrre virksom­heden.

Hvilke evner har en IT-chef brug for?

0
Gå til indhold

En fremragende IT-chef tænker strategisk. IT-chefer har konstant et øje på fremtiden. Det er deres opgave at tilpasse IT-budget og -personale til flådens forret­ningsmål. Som problem­løsere er de meget dygtige til tekniske systemer og teamledelse.

Hvilke værktøjer bruger en IT-chef?

0
Gå til indhold

IT-chefer bruger værktøjer, der forenkler integra­tioner, så de kan udvikle den bedste pakke af virksom­heds­løs­ninger. En IT-chef for en flåde foretrækker værktøjer, der forbedrer effek­ti­vi­teten, giver pålidelig oppetid og letter skaleringen.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.