IT-chef

Framtids­säkra vagnparkens verksamhet

IT-chef

Framtids­säkra vagnparkens verksamhet

Driv på föränd­ringen som ger din vagnpark en konkur­rens­fördel. Webfleets vagnparks­han­tering är utformad för flexi­bi­litet och skalbarhet för att ge IT-chefer alla verktyg de behöver. Lägg grunden till en blomstrande vagnpark i dagens företags­miljö.

Vad är viktigt för dig som IT-chef i vagnparken?

Integrering utan krångel

Förenkla verksam­heten med ett helt uppkopplat system för hantering av vagnparken och arbets­flödet. Webfleet har många olika appar som förbättrar rutinerna på kontoret och gör att teamen kan samarbeta bättre. Vår öppna plattform gör att du kan integrera med tredje­partsle­ve­ran­törer och skapa den kombination av verktyg som passar din verksamhet bäst.

Kontors­lös­ningar
tuev sued

Dataskydd

Vi inser att datasä­kerhet är absolut nödvändigt för vagnparkens IT-chef. Därför kan du förvänta dig den högsta säker­hets­nivån. Webfleet är certifierat enligt ISO/IEC 27001, så det uppfyller den högsta inter­na­tio­nella standarden för hantering av infor­ma­tions­sä­kerhet. Räkna med säker inloggning med SSL. Integri­tets­in­ställ­ningar ger din organi­sation kontroll över data samtidigt som ni uppfyller kraven enligt GDPR.

Drifttid och tillför­lit­lighet

Med 99,95 % drifttid tillhan­da­håller Webfleet den tillför­lit­lighet som dagens vagnparker behöver. Säkerställ att vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer och förare håller sig uppkopplade för bättre leverans. Synliggör aktuella och historiska prestan­dadata med nyckeltal som är tillgängliga på en enda plattform.

fleet manager 03
Optimerad hantering av flotta och fordon

Effektiv konfi­gu­ration

Kom igång på ett effektivt sätt oavsett om du behöver en fast instal­lation eller plug-an­d-play-kon­fi­gu­ration. Webfleet är en SaaS-lösning (Softwa­re-as-a-Service) som använder den senaste webbtek­niken. Den uppdateras regelbundet och automatiskt. IT-chefer kommer åt kontot för vagnparks­han­tering från valfri webbläsare eller enhet.

Innovation

Vagnparks­bran­schen blir alltmer digital. Vagnparker som inte anpassar sina rutiner hamnar på efterkälken. Som IT-chef har du en viktig roll i att optimera vagnparken för ökad produk­ti­vitet och större kostnads­be­spa­ringar. Webfleets programvara för vagnparks­han­tering stödjer arbets­flöden i förändring. Med Webfleet Mobile kan hela vagnparken till och med fjärr­han­teras.

mobile apps

Hur kan vi hjälpa dig som IT-chef i en vagnpark?

Integrera med nuvarande tredje­partsle­ve­ran­törer

Uppfylla branschens högsta säker­hetsnormer

Förlita dig på marknads­le­dande programvara med 99,95 % drifttid

Förbered hela vagnparken för ökad produk­ti­vitet

Ha koll på digitala innova­tioner inom vagnparks­han­tering

Skalanpassa IT-lös­ningarna i takt med att verksam­heten växer

Läs mer om våra funktioner för IT-chefer

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Hur får vagnparker som din mer gjort med digita­li­sering?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Ladda ned vår e-bok om varför företag med vagnparker går över till digitala lösningar.

Hämta din kopia

Allt du behöver veta om IT-chefer

Vad gör en IT-chef?

0
Hoppa till innehåll

IT står för infor­ma­tions­teknik, och en IT-chef ansvarar för allt som har med teknik att göra i verksam­heten. IT-chefer ser över teknik­nätverk, datorsystem och datasä­kerhet. De har även en roll för innovation och effek­ti­vitet: tekniken utvecklas ständigt, så IT-chefer överväger lösningar som kan driva på vagnparkens utveckling.

Vilka ansvars­om­råden har IT-chefen för en vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

Att utveckla och imple­mentera vagnparkens IT-strategi har högsta prioritet. Ett annat viktigt ansvars­område för IT-chefer är att hålla hårdvara och programvara uppdaterade. De ser till att organi­sa­tionens teknik funkar smidigt, vilket kräver att de skapar prognoser och åtgärdar problem som kan orsaka störningar.

Vilka färdigheter behöver en IT-chef?

0
Hoppa till innehåll

En bra IT-chef tänker strategiskt. IT-chefer blickar alltid framåt – det är deras jobb att anpassa IT-av­del­ningens budget och bemanning till vagnparkens verksam­hetsmål. De är problem­lösare med god kompetens inom tekniska system och ledarskap.

Vilka verktyg använder en IT-chef?

0
Hoppa till innehåll

IT-chefer använder verktyg som förenklar integrering så att de kan utveckla den bästa uppsätt­ningen verksam­hets­lös­ningar. En vagnparks IT-chef föredrar verktyg som förbättrar effek­ti­vi­teten, ger tillför­litlig drift och underlättar skalan­passning.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.