Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information

Prohlášení o Shodě

Každý produkt vyrobený společností TomTom splňuje normy stanovené příslušnými regulačními orgány, například normy týkající se bezpečnosti produktů. Níže naleznete Prohlášení o shodě platné pro váš produkt TomTom.