Den Haag Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark in Den Haag

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Den Haag die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Den Haag.

Den Haag: het bestuur­lijke middelpunt van Nederland

Den Haag, of ‘s-Gra­venhage, is het centrum van de Nederlandse politiek en het lands­be­stuur. Al sinds jaar en dag zetelt het parlement op het Binnenhof en bevinden diverse Ministeries zich in en rond het stads­centrum. Maar Den Haag is meer dan bestuur en politiek. Met de badplaatsen Scheve­ningen en Kijkduin, Madurodam en de pier bij Scheve­ningen is het een populaire bestemming voor dagjes­mensen wat voor verkeers­op­stop­pingen kan zorgen op de A44 en de A13 Den Haag in.

den haag
map den haag

Hoefijzer van wegen omklemt Den Haag

Door de vele bestuur­lijke organi­saties in Den Haag is het wegennet rond de stad drukbezet, mede omdat Den Haag vanuit het westen afgeschermd wordt door de Noordzee. Vanuit de overige windrich­tingen is de stad bereikbaar via het zogenaamde hoefijzer: de N211 in het zuiden, A4 in het oosten en N14 in het noorden. De snelwegen A12 en A44 leiden het verkeer tot praktisch in het stads­centrum. Vanuit daar verspreidt het zich over de binnenstad. Als bestuurlijk centrum van Nederland en de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland trekt Den Haag veel forenzen. Vooral in de spitsuren is het druk op het hoefijzer; het Prins-Claus­plein is een bekend knooppunt. Dit op het oog complexe verkeers­plein leidt het verkeer van en naar Den Haag via een netwerk van fly-overs, viaducten en splitsingen.

Live verkeers­in­for­matie Den Haag⁠

Waarom een oplossing voor wagen­park­beheer werkt in een stad met veel verkeers­op­stop­pingen zoals Den Haag? Door het drukke verkeer vooral tijdens spitsuren, brengt elk voertuig ongeveer 24%1 meer door op de wegen rond de stad (in totaal 3300 km1). Dat betekent dat een gemiddelde chauffeur van een bedrijfs­voertuig meer dan 109 uur1 per jaar verspilt in het verkeer. Zet dat cijfer om in een verlies van € 15.356.792,00² voor bedrijven in en rond Den Haag en u begrijpt waarom een fleet manage­ment-systeem voor u zal werken.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Webfleet behoort tot de meest toonaan­ge­vende aanbieders van telema­ti­caop­los­singen in de wereld. Onze meer dan 60.000 klanten profiteren dagelijks van het hoogste niveau wat betreft betrouw­baarheid, integriteit en beschik­baarheid van onze ISO 27001 gecer­ti­fi­ceerde diensten.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Den Haag

Enkele gemeenten rond Den Haag waar Webfleet actief is:

 • Wassenaar
 • Voorburg
 • Rijswijk
 • Poeldijk
 • Naaldwijk
 • Delfgauw
 • Nootdorp
 • Pijnacker
 • Scheve­ningen
 • Kijkduin
 • Loosduinen
 • Laak
 • De Rivieren
 • Duindorp

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.