Nijmegen Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark in Nijmegen

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Nijmegen die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Nijmegen.

Nijmegen is de oudste stad van het land

Nijmegen is de oudste stad van Nederland, gesticht door de Romeinen vanwege de goede handel­s­lo­catie aan de Waal. Tegen­woordig kennen we Nijmegen vooral van de brug over de Waal, de Nijmeegse Vierdaagse, de Radboud Univer­siteit en het Valkhof – de oude resten van het middel­eeuwse fort waar nu een park en museum zijn. Helaas is de historische binnenstad van Nijmegen voor een deel verwoest tijdens de Tweede Wereld­oorlog. Toch is de echte stadssfeer gebleven. Nijmegen heeft drukke pleinen, smalle steegjes, autovrije winkel­straten waardoor het wat lastiger kan zijn met bedrijfs­wagens op tijd te arriveren op locatie.

nijmegen
map nijmegen

Het gevaar­lijkste verkeers­plein in Nederland is in Nijmegen

Aan de noordkant wordt Nijmegen afgeschermd door de Waal. Verkeer in en uit de richting van Lent is aangewezen op de brug over de rivier. Dit is de N325 die van Duitsland richting Nijmegen en Arnhem loopt. De N326 is de populaire zuidwes­te­lijke route tot de binnenstad. Deze drukke weg komt langs het Keizer Karelplein, onlangs uitgeroepen tot het gevaar­lijkste verkeers­plein in Nederland. In vier jaar vonden hier enorm veel ongelukken plaats, onder andere door de ondui­de­lijke belijning en vele afslagen. Een ander knelpunt is het Keizer Traja­nus­plein, waar de N325 samenkomt met de zuidelijke route vanaf het Keizer Karelplein.

Live verkeers­in­for­matie Nijmegen⁠

Waarom een oplossing voor wagen­park­beheer werkt in een stad met veel verkeers­op­stop­pingen zoals Nijmegen? Door het drukke verkeer vooral tijdens spitsuren, brengt elk voertuig ongeveer 21%1 meer door op de wegen rond de stad (in totaal 1772 km1). Dat betekent dat een gemiddelde chauffeur van een bedrijfs­voertuig meer dan 78 uur1 per jaar verspilt in het verkeer. Zet dat cijfer om in een verlies van € 3.109.392,00² voor bedrijven in en rond Nijmegen en u begrijpt waarom een fleet manage­ment-systeem voor u zal werken.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Webfleet behoort tot de meest toonaan­ge­vende aanbieders van telema­ti­caop­los­singen in de wereld. Onze meer dan 60.000 klanten profiteren dagelijks van het hoogste niveau wat betreft betrouw­baarheid, integriteit en beschik­baarheid van onze ISO 27001 gecer­ti­fi­ceerde diensten.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Nijmegen

Enkele gemeenten rond Nijmegen waar Webfleet actief is:

 • Beuningen
 • Weurt
 • Oosterhout
 • Ressen
 • De Pas
 • Persingen
 • Berg en Dal
 • Malden
 • Blankenberg
 • Wijchen
 • Nijme­gen-Centrum
 • Nijme­gen-Oost
 • Hees
 • Goffert
 • Dukenburg
 • Lindenholt

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.