Utrecht Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark in Utrecht

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Utrecht die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Utrecht.

Utrecht: sfeervolle studen­tenstad rond de domtoren

Utrecht is een bruisende studen­tenstad met een historisch centrum, in het midden van Nederland. De stad is bekend vanwege de domtoren, het winkel­gebied Hoog Catharijne, de Jaarbeurs en de Univer­siteit Utrecht. De oude binnenstad ademt gezel­ligheid met zijn vele winkel­straatjes, grachten en pleinen. Dat maakt Utrecht tot een populaire bestemming voor zowel toeristen als de stads­be­woners zelf. Ook de terrassen aan de Oude Gracht en Neude trekken in de zomer veel publiek. Domstad Utrecht is de vierde stad van Nederland met ruim 340 duizend inwoners, waarvan 64 duizend studenten. Dat maakt dat de binnenstad druk is aan personen- en bedrijfs­verkeer waarbij een navigatie- en voertuig­volg­systeem kan helpen.

utrecht
map utrecht

Snelwegen komen samen in de groeiregio Utrecht

Door zijn centrale ligging is Utrecht uitgegroeid tot een knooppunt van snelwegen. Veel organi­saties zoals de Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben hier hun hoofd­kantoor. Daarbij heeft Utrecht veel bedrijfs­parken en studenten – een motor voor economische groei. Net onder de stad kruisen de drukke A27 en A2 elkaar. Daar lopen ook de A12 en A28: de wegen die de Randstad verbinden met het oosten van Nederland. Met zijn grachten, winkel­pro­me­nades, busbanen en vele eenrich­tings­verkeer is de binnenstad van Utrecht lastig bereikbaar.

Naar content gaan

Bovendien is de stad ingeklemd tussen drukke snelwegen. Ten oosten eindigen die in de Berenkuil, een chaotisch verkeers­plein dat toegang biedt tot het centrum van Utrecht. Verder naar het oosten bevinden zich ook drukbe­zochte gebieden zoals de Uithof met veel gebouwen van de Univer­siteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Het Utrecht Medisch Centrum (UMC) is hier tevens gevestigd.

Live verkeers­in­for­matie Utrecht⁠

Waarom een oplossing voor wagen­park­beheer werkt in een stad met veel verkeers­op­stop­pingen zoals Utrecht? Door het drukke verkeer vooral tijdens spitsuren, brengt elk voertuig ongeveer 18%1 meer door op de wegen rond de stad (in totaal 3883 km1). Dat betekent dat een gemiddelde chauffeur van een bedrijfs­voertuig meer dan 100 uur1 per jaar verspilt in het verkeer. Door het inzetten van een fleet manage­ment-systeem bespaart u uw bedrijf tijd en geld.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Webfleet behoort tot de meest toonaan­ge­vende aanbieders van telema­ti­caop­los­singen in de wereld. Onze meer dan 60.000 klanten profiteren dagelijks van het hoogste niveau wat betreft betrouw­baarheid, integriteit en beschik­baarheid van onze ISO 27001 gecer­ti­fi­ceerde diensten.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Utrecht

Enkele gemeenten rond Utrecht waar Webfleet actief is:

 • Driebergen
 • Zeist
 • Houten
 • Bunnik
 • Vleuten-De meern
 • Nieuwegein
 • Ijsselstein
 • Woerden
 • Leidsche Rijn
 • Utrecht-Zuid
 • Breukelen
 • Maarssen
 • Bilthoven
 • Binnenstad
 • Overvecht
 • Utrecht-West

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.