Amsterdam Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark in Amsterdam

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Amsterdam die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Amsterdam.

Historie en cultuur komen samen in Amsterdam

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Een inter­na­ti­onale metropool met een ongekende aantrek­kings­kracht op toeristen van over de hele wereld. Zij bezoeken het centrum van Amsterdam vooral om zijn grachten, red light district en culturele hotspots. Amsterdam is niet alleen de bekendste, maar ook de grootste stad van Nederland met bijna 800.000 inwoners. Amsterdam is onlos­ma­kelijk verbonden met het water: gelegen aan het IJ, met talloze grachten en oude havengebied.

amsterdam
map amsterdam

Snelwegen in en rond Amsterdam zijn filege­voelig

Jaarlijks bezoeken ongeveer 17 miljoen toeristen Amsterdam – en die komen niet alleen meer af op de Wallen en het Rijksmuseum. Amsterdam is voor veel toeristen de toegangs­poort tot de rest van Nederland. Logisch dus dat de ringweg A10 en de snelwegen rond Amsterdam (A9, A7, A1 en A2) tot de meest filege­voelige in Nederland behoren. Ook de A4 richting Schiphol is vaak overbelast. Naast historie en cultuur heeft Amsterdam grote woonwijken in West, Zuid, Noord en Zuidoost (Bijlmer). De stad heeft een florerende diensten­sector, bedrijven en organi­saties zijn voorna­melijk gehuisvest langs de Zuidas, het zaken­dis­trict aan beide kanten van de A10 zuid. Hier ligt ook het VU medisch Centrum.

Live verkeers­in­for­matie Amsterdam⁠

Waarom een oplossing voor wagen­park­beheer werkt in een stad met veel verkeers­op­stop­pingen zoals Amsterdam? Door het drukke verkeer vooral tijdens spitsuren, brengt elk voertuig ongeveer 22%1 meer door op de wegen rond de stad (in totaal 4808 km1). Dat betekent dat een gemiddelde chauffeur van een bedrijfs­voertuig meer dan 101 uur1 per jaar verspilt in het verkeer. Zet dat cijfer om in een verlies van € 18.629.248,00² voor bedrijven in en rond Amsterdam en u begrijpt waarom een fleet manage­ment-systeem voor u zal werken.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Webfleet behoort tot de meest toonaan­ge­vende aanbieders van telema­ti­caop­los­singen in de wereld. Onze meer dan 60.000 klanten profiteren dagelijks van het hoogste niveau wat betreft betrouw­baarheid, integriteit en beschik­baarheid van onze ISO 27001 gecer­ti­fi­ceerde diensten.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Amsterdam

Enkele gemeenten rond Amsterdam waar Webfleet actief is:

 • Amstelveen
 • Zaandam
 • Badhoe­vedorp
 • Muiden
 • IJmuiden
 • Hoofddorp
 • Haarlem
 • Almere
 • Abcoude
 • Diemen
 • Amster­dam-Noord
 • Amster­dam-West
 • Nieuw-West
 • Amster­dam-Zuid
 • Amster­dam-Oost
 • Centrum

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.