Eindhoven Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark in Eindhoven

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Eindhoven die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Eindhoven.

Lichtstad Eindhoven is een techno­lo­gisch centrum

Eindhoven is sinds jaar en dag het techno­lo­gisch centrum van Zuid-Ne­derland. Dat heeft de vijfde stad van Nederland met name te danken aan Philips, dat jarenlang zijn kantoren en fabrieken had aan de Eindhovense Strijp-S. Tegen­woordig zijn daar vele andere technische bedrijven gevestigd. Daarnaast heeft Eindhoven een High Tech Campus en Technische Univer­siteit. En Philips heeft de stad nog meer nagelaten, zoals de voetbalclub PSV en het Philips Museum. Eindhoven heeft bovendien zijn eigen vliegveld, Eindhoven Airport, gelegen ten westen van de stad.

eindhoven
map eindhoven

Verkeers­si­tuatie in en rond Eindhoven

Eindhoven is het grootste knooppunt op de belang­rijkste verkeersader van Nederland, de A2. Deze snelweg van Amsterdam tot Maastricht loopt met een lus om Eindhoven heen. Ondanks dat de weg recent is verbreed, is de A2 bij Eindhoven nog steeds een filege­voelig traject. De stad zelf is vanuit alle windrich­tingen via afslagen bereikbaar. Het centrum heeft bovendien zijn eigen ringweg. Het kan in Eindhoven zelf behoorlijk druk zijn op de weg. Binnen de ringweg bevinden zich veel kantorenl en het Philips Stadion. Het centrum is een populair winkel- en uitgaans­gebied, met het Winkel­centrum Heuvel als voornaamste trekpleister.

Live verkeers­in­for­matie Eindhoven⁠

Waarom een oplossing voor wagen­park­beheer werkt in een stad met veel verkeers­op­stop­pingen zoals Eindhoven? Door het drukke verkeer vooral tijdens spitsuren, brengt elk voertuig ongeveer 19%1 meer door op de wegen rond de stad (in totaal 3707 km1). Dat betekent dat een gemiddelde chauffeur van een bedrijfs­voertuig meer dan 79 uur1 per jaar verspilt in het verkeer. Zet dat cijfer om in een verlies van € 6.003.052,00² voor bedrijven in en rond Eindhoven en u begrijpt waarom een fleet manage­ment-systeem voor u zal werken.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Webfleet behoort tot de meest toonaan­ge­vende aanbieders van telema­ti­caop­los­singen in de wereld. Onze meer dan 60.000 klanten profiteren dagelijks van het hoogste niveau wat betreft betrouw­baarheid, integriteit en beschik­baarheid van onze ISO 27001 gecer­ti­fi­ceerde diensten.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Eindhoven

Enkele gemeenten rond Eindhoven waar eindhoven actief is:

 • Veldhoven
 • Best
 • Nuenen
 • Geldrop
 • Waalre
 • Batadorp
 • Son
 • Wintelre
 • Valkens­waard
 • Breugel
 • Woensel-Noord
 • Stratum
 • Meerhoven
 • Gennep
 • Aanschot
 • Blizembosch

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.