Amersfoort Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark in Amersfoort

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Amersfoort die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Amersfoort.

Groene vestingstad Amersfoort is centraal gelegen

Amersfoort is een middel­eeuwse vestingstad in het midden van Nederland. Van oudsher is de plaats ook een garni­zoensstad. Door zijn centrale ligging hebben veel nationale instel­lingen en bedrijven hun hoofd­ves­tiging in de buurt van Amersfoort, zoals bekende verze­ke­raars, de Kamer van Koophandel en Nationale Spoorwegen. Amersfoort is ook een groene stad. In 2006 en 2007 is de plaats uitgeroepen tot respec­tie­velijk groenste stad van Nederland en van Europa. Het is een prettige woonom­geving gelegen aan het bos- en heidegebied De Utrechtse Heuvelrug en de rivier de Eem.

amersfoort
map amersfoort

Amersfoort is het knooppunt van snelwegen

Door zijn centrale ligging is Amersfoort uitgegroeid tot een landelijk knooppunt. Verschil­lende drukke snelwegen als de A1 en A28 komen hier samen. De A1 doorkruist Nederland van oost naar west, van Amsterdam tot Hengelo. De A28 is de directe verbin­dings­route tot de andere grote stad in de regio: Utrecht. Vooral in de spitsuren staat het vaak vast op deze snelweg. Bij Knooppunt Hoevelaken kruisen de verkeers­aders A1 en A28 elkaar. Dit punt komt dan ook geregeld terug in de dagelijkse fileover­zichten. Amersfoort een groeistad, met grote nieuwe wijken als Vathorst en Nieuwland. Om het rijke bedrijfs­leven de vereiste locaties te bieden, heeft Amersfoort grote bedrij­ven­parken langs de snelwegen zoals De Hoef en De Wieken. Deze zijn bereikbaar vanaf de A28 en A1.

Waarom een oplossing voor wagen­park­beheer werkt in een stad met veel verkeers­op­stop­pingen zoals Amersfoort? Door het drukke verkeer vooral tijdens spitsuren, brengt elk voertuig ongeveer 17%1 meer door op de wegen rond de stad (in totaal 1691 km1). Dat betekent dat een gemiddelde chauffeur van een bedrijfs­voertuig meer dan 86 uur1 per jaar verspilt in het verkeer. Door het inzetten van een fleet manage­ment-systeem bespaart u uw bedrijf tijd en geld.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Webfleet behoort tot de meest toonaan­ge­vende aanbieders van telema­ti­caop­los­singen in de wereld. Onze meer dan 60.000 klanten profiteren dagelijks van het hoogste niveau wat betreft betrouw­baarheid, integriteit en beschik­baarheid van onze ISO 27001 gecer­ti­fi­ceerde diensten.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Amersfoort

Enkele gemeenten rond Amersfoort waar Webfleet actief is:

 • Soesterberg
 • Soestduinen
 • Soest
 • Zevenhuizen
 • Hooge­lan­derveen
 • Hoevelaken
 • Stoutenburg
 • Het Ruige Veld
 • Leusden
 • Leusden-Zuid
 • Nimmerdor
 • De Hoef
 • Zielhoest
 • Vathorst
 • Kattenbroek
 • Nieuwland

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.