Enschede Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark in Enschede

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Enschede die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Enschede.

Enschede is het kloppend hart van de regio Twente

Enschede is de grootste, meest bekende stad in Oost-Ne­derland. Met een levendig stads­centrum, voetbalclub FC Twente, Techno­lo­gische Univer­siteit en Saxion Hogeschool heeft de stad een grote aantrek­kings­kracht op de regio Twente. Enschede is dan ook de grootste stad in de provincie Overijssel. Met zijn ongeveer 160 duizend inwoners is Enschede de twaalfde stad van Nederland.

enschede
map enschede

Knelpunten in Enschede doordeweeks en in het weekend

Door zijn sterke regionale functie trekt Enschede dagelijks veel bezoekers. Op doorde­weekse dagen zijn dit vooral bedrijfs­verkeer, zoals in het Havengebied Enschede of het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente dat tegen het centrum aan ligt. In het weekend is Enschede populair vanwege het winkelhart en uitgaans­centrum rond de Oude Markt. Tijdens drukke dagen kan er vertraging zijn op de rondweg, ook wel de Singel genoemd.

Het meeste verkeer van buiten de stad komt van de zuidelijk gelegen A35. Deze snelweg verbindt de A1 met Münster in Duitsland. Vanuit het Noorden leiden de N733 en N737 het verkeer richting stads­centrum. De N373 is ook de weg naar Enschede Airport Twente, 7 kilometer ten noorden van de stad. Iets dichterbij, aan de oostzijde richting Hengelo, ligt de grote univer­si­teits­campus van de Technische Univer­siteit Twente en het Kennispark Twente met 430 bedrijven. Belangrijk dus voor u als bedrijf het verkeer en filevorming in de gaten te houden als een van uw bedrijfs­wagens richting Enschede gaat. Met een gedegen fleet manage­ment-systeem kunt u tijd en geld besparen.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Webfleet behoort tot de meest toonaan­ge­vende aanbieders van telema­ti­caop­los­singen in de wereld. Onze meer dan 60.000 klanten profiteren dagelijks van het hoogste niveau wat betreft betrouw­baarheid, integriteit en beschik­baarheid van onze ISO 27001 gecer­ti­fi­ceerde diensten.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Enschede

Enkele gemeenten rond Enschede waar Webfleet actief is:

 • Hengelo
 • Glane
 • Buurse
 • Gronau
 • Losser
 • Beckum
 • Deurningen
 • Haaksbergen
 • Stepelo
 • Den Braam
 • Boddenkamp
 • Twekke­l­erveld
 • De Bothoven
 • Hogeland-Zuid
 • Mekkelholt
 • Sleutelkamp

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.