Arnhem Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark in Arnhem

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Arnhem die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Arnhem.

Unieke ligging Arnhem tussen natuur en rivier

Arnhem is een voormalig Hanzestad in het oosten van Nederland. Deze hoofdstad van de provincie Gelderland heeft een unieke ligging, met in het noorden natuur­gebied de Hoge Veluwe en in het zuiden de rivier de Rijn. Vanwege zijn ingeklemde ligging is Arnhem de afgelopen decennia fors gegroeid ten zuiden van de rivier.

arnhem
map arnhem

Bruggen verbinden Arnhem

Met 3,3 kilometer heeft Arnhem de kortste stadsring van Nederland. Het compacte centrum staat via bruggen in contact met het zuiden van de stad. Door de aanzien­lijke stadsgroei aan de overkant de Rijn, is Arnhem nog afhan­ke­lijker geworden van bruggen. In het zuiden bevinden zich grote woonwijken als Malburgen, Rijkers­woerd en De Laar. Ook het grootste winkel­centrum ligt ten zuiden van de Rijn: Kronenburg, met 50 duizend m2 aan winkels. Dagelijks is het een komen en gaan van veel bedrijfs­voer­tuigen die af- en aanleveren. Ten noorden van de stad loopt de A12. Deze snelweg doorkruist Nederland van west naar oost en is de snelste verbinding met Utrecht en de randstad. Ten zuiden van Arnhem ligt Nijmegen, deze steden werken op economisch gebied veel samen. Dat vraagt om goede verbin­dingen. Via de A325 rijdt u in ongeveer een kwartier van Arnhem naar Nijmegen.

Waarom een oplossing voor wagen­park­beheer werkt in een stad met veel verkeers­op­stop­pingen zoals Arnhem? Door het drukke verkeer vooral tijdens spitsuren, brengt elk voertuig ongeveer 20%1 meer door op de wegen rond de stad (in totaal 1930 km1). Dat betekent dat een gemiddelde chauffeur van een bedrijfs­voertuig meer dan 101 uur1 per jaar verspilt in het verkeer. Zet dat cijfer om in een verlies van € 4.420.002,40² voor bedrijven in en rond Arnhem en u begrijpt waarom een fleet manage­ment-systeem voor u zal werken.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Webfleet behoort tot de meest toonaan­ge­vende aanbieders van telema­ti­caop­los­singen in de wereld. Onze meer dan 60.000 klanten profiteren dagelijks van het hoogste niveau wat betreft betrouw­baarheid, integriteit en beschik­baarheid van onze ISO 27001 gecer­ti­fi­ceerde diensten.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Arnhem

Enkele gemeenten rond Arnhem waar Webfleet actief is:

 • Oosterbeek
 • Zilverkamp
 • Driel
 • Velp
 • Sonsbeek
 • Rozendaal
 • Deelen
 • Groenendaal
 • Westervoort
 • Klarenbeek
 • Nieuwgraaf
 • Keulse Kamp
 • Lombok
 • Spijkerkwartier
 • Molenbeke
 • Groene Weide

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.