Leeuwarden Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark in Leeuwarden

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Leeuwarden die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Leeuwarden.

Moderne cultuur ontmoet geschie­denis in Leeuwarden

Leeuwarden is de hoofdstad van de provincie Friesland. Vandaag de dag bezit de plaats nog steeds zijn vroegere allure met statige herenhuizen, stadswallen en grachten. In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa, met ruim 45.000 m2 tentoon­stel­lings­ruimte in het evene­men­ten­complex WTC Expo Leeuwarden. De stad heeft een ziekenhuis (Medisch Centrum Leeuwarden), vliegveld (Vliegbasis Leeuwarden van de Koninklijke Luchtmacht) en een rijke diensten­sector met bedrijfs­ves­ti­gingen van onder andere KPN, Rabobank, ING, ABN Amro, Aegon, Achmea en Fries­land­Campina.

leeuwarden
map leeuwarden

Toegangs­wegen en obstakels richting Leeuwarden

Naast het Van Harinx­ma­kanaal ligt het voornaamste bedrij­ven­terrein van de stad, het Newtonpark. Via bruggen en tunnels wordt het verkeer vanuit het zuiden over het kanaal de stad binnen­geleid. Verderop dwarsboomt het spoor de doorgang naar het oude centrum, gevolgd door de Zuider­stads­gracht. Vanuit het noorden is de N357 die overgaat in de Dammelaan, de belang­rijkste toegangs­route.

Als hoofdstad en boegbeeld van Friesland, heeft Leeuwarden een sterke aantrek­kings­kracht op de regio. Veel Friezen komen naar de stad om te winkelen, uit te gaan in het Ruiters­kwartier of de cafés in de Doelsteeg of te studeren aan dependances van de Hotelschool, Univer­siteit Wageningen, Rijks­uni­ver­siteit Groningen en Hanze­ho­ge­school Groningen. Belangrijk dus voor u als bedrijf het verkeer en filevorming in de gaten te houden als een van uw bedrijfs­wagens richting Leeuwarden gaat. Met een gedegen fleet manage­ment-systeem kunt u tijd en geld besparen.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Webfleet behoort tot de meest toonaan­ge­vende aanbieders van telema­ti­caop­los­singen in de wereld. Onze meer dan 60.000 klanten profiteren dagelijks van het hoogste niveau wat betreft betrouw­baarheid, integriteit en beschik­baarheid van onze ISO 27001 gecer­ti­fi­ceerde diensten.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Leeuwarden

Enkele gemeenten rond Leeuwarden waar Webfleet actief is:

 • Goutum
 • Marsum
 • Lekkum
 • Jelsum
 • Snakker­buren
 • Ryptsjerk
 • Hurdegaryp
 • Deinum
 • Hempens
 • Tietjerk
 • Binnenstad
 • Oranjewijk
 • Achter de Hoven
 • Trans­vaalwijk
 • Heech­ter­o-Schie­ringen
 • Camming­ha­buren

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.