Webfleet EV Transition Tool

De slimme manier om over te stappen op elektrisch rijden

Plan eenvoudig de elektri­fi­catie van uw wagenpark aan de hand van uw eigen gegevens. De EV Transition Tool van Webfleet identi­fi­ceert eenvoudig welke voertuigen uit uw wagenpark kunnen worden vervangen door EV's en maakt een schatting van uw besparingen op brand­stof­ver­bruik en CO2-uitstoot. Ontvang een schatting van uw totale eigen­doms­kosten (TCO), krijg toegang tot bruikbare inzichten over aanbe­ve­lingen van het meest geschikte EV-model om uw dagelijkse kilometers te dekken, aanwij­zingen over welke laadin­fra­structuur nodig is om over te gaan op elektrisch rijden, en oplossingen van ons partner­netwerk.

De EV Transition Tool van Webfleet helpt u

Uw EV-po­ten­tieel snel te bepalen

Identi­ficeer eenvoudig welke wagen­park­voer­tuigen elektrisch kunnen worden en maak een schatting van de besparingen op CO2-uitstoot en brand­stof­ver­bruik

Totale eigen­doms­kosten te perso­na­li­seren

Maak een schatting van uw totale eigen­doms­kosten met uw eigen wagen­park­ge­gevens

Uw laadin­fra­structuur te plannen

Zorg dat u weet hoeveel laadpunten u nodig heeft en waar u deze moet installeren

Rapporten op te stellen in uw eigen tempo

Beantwoord de begelei­dende vragen om uw analyse aan te passen aan uw bedrijf

Inzichten in EV-modellen te krijgen

Bekijk de prijzen en het assortiment EV-modellen dat in uw land verkrijgbaar is

Offertes van onze partners te ontvangen

Vraag een offerte aan voor laders, instal­la­tie­ser­vices en andere oplossingen van voorkeurs­partners uit ons netwerk

Belang­rijkste functies van de EV Transition Tool van Webfleet

Maak een schatting van uw besparingen op CO2-uitstoot en brand­stof­ver­bruik

Controleer wat uw besparingen op brand­stof­ver­bruik en CO2-uitstoot zullen zijn als u overstapt op elektrisch rijden. Ontvang een nauwkeurige schatting op basis van uw werkelijke brand­stof­ver­bruik en de historische kilome­ter­stand van uw wagenpark.

ev transition tool co2
ev transition tool tco

Uitgebreide weergave van totale eigen­doms­kosten

Raadpleeg een compact overzicht van uw mogelijk­heden om elektrisch te gaan rijden. Inzicht in de financiële gevolgen, mogelijke besparingen en geschatte inves­te­ringen voor een overgang, allemaal op één scherm.

Krijg inzicht in de geschikte EV's voor uw bedrijf

Bekijk voor alle voertuigen die kunnen worden vervangen een reeks modellen van toonaan­ge­vende merken in uw land. Vergelijk de actieradius, de grootte van de accu en het energie­ver­bruik op basis van uw gebrui­ke­lijke kilome­ter­stand. Controleer de gemiddelde voertuig­prijzen en bereken eenvoudig uw renta­bi­li­teits­drempel.

ev transition tool vehicle data
ev transition tool charger recommendation

Krijg inzicht in uw laadin­fra­structuur

Identi­ficeer hotspots op de kaart waar u uw voertuigen langere tijd kunt parkeren, bekijk de dichtst­bij­zijnde openbare laders en ontvang een aanbeveling over waar u privéladers moet installeren. Ontdek hoeveel laadpunten u nodig heeft om over te stappen op elektrisch rijden op basis van de grootte van uw wagenpark.

Directe offerte van leveran­ciers

Wilt u een offerte ontvangen voor laders of instal­la­tie­ser­vices van onze toonaan­ge­vende partners? Kies ervoor om uw resultaten met één klik te delen met een voorkeurs­le­ve­rancier uit ons uitgebreide partner­netwerk.

ev transition tool partner list

Vertrouwde EV-serv­ice­partners

Word EV-partner

Verhoog uw winst door uw aanbod te promoten in de EV Transition Tool

Ontvang offer­te­aan­vragen van onze klanten en maak deel uit van ons EV-part­ner­pro­gramma met erkende merken die de overgang naar elektrisch onder­steunen.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)
Dit is een verplicht veld.

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Maak een afspraak met een EV-expert

Weet u niet zeker welke van uw voertuigen met een interne verbran­dings­motor op een rendabele manier kunnen worden vervangen door EV's?

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.