Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Elektrificatie van het wagenpark: de uitdagingen en voordelen

De transitie naar duurzame energie is in volle gang. Voor veel bedrijven is een belangrijk onderdeel hiervan de elektrificatie van het wagenpark. Het aantal elektrische voertuigen op de weg groeit gestaag en ook fleet managers houden zich steeds meer bezig met deze ontwikkeling. Maar waarom is elektrificatie van het wagenpark zo belangrijk en wat zijn de uitdagingen? In deze blog bespreken we deze vragen en meer.

Waarom uw wagenpark elektrificeren?

Er zijn verschillende redenen waarom elektrificatie van het wagenpark veel fleet managers bezighoudt. Ten eerste is er het maatschappelijke motief om te verduurzamen. Bedrijven worden steeds meer aangespoord om hun CO2-uitstoot te verminderen en elektrificatie van het wagenpark kan hieraan bijdragen.

Wet & regelgeving

De verbrandingsmotor (ICE) wordt langzaam maar zeker verleden tijd. Het VK en de EU zullen tegen 2035 een verbod instellen op de verkoop van nieuwe ICE-auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen. Aan het begin van 2024 kondigde de EU een tijdlijn aan voor het terugdringen van de uitstoot van dieselaangedreven vrachtwagens en bussen, waarbij de verkoop van deze voertuigen tegen 2040 vrijwel is geëlimineerd. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om uw wagenpark te elektrificeren.

Infrastructuur

De EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit heeft onder meer tot doel de uitstoot van de transportsector tegen 2050 met 90% te verminderen en tegen 2030 infrastructuur aan te leggen om drie miljoen EV-laders te ondersteunen. De elektrificatie van uw wagenpark is door betere infrastructuur voor EV’s beter te realiseren. Over infrastructuur gesproken: als onderdeel van haar “Fit for 55”-beleid zal de EU wetgeving uitrollen zoals de verordening inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR) en de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).  

In het kader van de AFIR  is de EU van plan om vanaf 2025 snellaadstations uit te rollen langs de belangrijkste transportaders van het continent. De EPBD zal ondertussen dwingen tot het verhogen van de renovatiegraad van gebouwen, waarbij nieuwe gebouwen tegen 2030 emissievrij moeten zijn. Onderdeel van de EPBD is het installeren van EV-laadinfrastructuur in alle nieuwe en bestaande particuliere gebouwen. Ook niet-EU-landen bewegen zich in een vergelijkbare richting als de EPBD. 

Populariteit van EV’s

Bovendien geven autofabrikanten prioriteit aan de marketing van hun EV-modellen, waardoor het zeer wenselijk is om in een EV te rijden, of het nu voor werk of vrije tijd is. Daarom kiezen steeds meer rijders ervoor over te stappen op EV’s – er ontstaat meer interesse voor elektrisch rijden. Wagenparken die op zoek zijn naar een nieuwe manier om chauffeurs te behouden, kunnen dus hoop putten uit elektrificatie.   De economische, regelgevende en sociale aspecten van de overstap naar EV’s zijn volledig op elkaar afgestemd. Er zijn mogelijkheden om dit alles te vertalen naar het verbeteren van uw eigen strategie voor de ontwikkeling van uw (elektrische) wagenpark.

De uitdagingen

Fleet managers komen meerdere uitdagingen tegen bij het elektrificeren van hun wagenpark. Een van de grootste uitdagingen is het vinden van geschikte laadinfrastructuur. Niet eenvoudig, omdat er veel aspecten bij komen kijken. Zo moeten er genoeg laadpalen beschikbaar zijn op de juiste locaties, verder is het nodig dat de capaciteit van de laadpalen voldoende zijn om het aantal voertuigen te kunnen laden en moet er rekening worden gehouden met de tijd die het kost om een voertuig op te laden.

Ook is het belangrijk om te weten welke elektrische auto’s geschikt zijn voor de specifieke bedrijfsbehoeften, en hoeveel laadvermogen en actieradius er nodig is voor de voertuigen.

De voordelen

Het elektrificeren van een wagenpark heeft talloze voordelen. Naast de eerder genoemde vermindering van CO2-uitstoot, efficiënter gebruik van energie, betere luchtkwaliteit en minder onderhoud, zijn er ook financiële voordelen te behalen. Financiële voordelen van het elektrificeren van uw wagenpark zijn:

  • Elektrische voertuigen hebben lagere brandstofkosten en kunnen in aanmerking komen voor belastingvoordelen en subsidies.
  • Ze hebben doorgaans lagere onderhoudskosten dan traditionele voertuigen met een verbrandingsmotor, omdat ze minder bewegende delen hebben en dus minder slijtage en vervanging nodig hebben.
  • Elektrische voertuigen hebben ook vaak een hogere restwaarde dan traditionele voertuigen, omdat ze aantrekkelijker zijn voor potentiële kopers vanwege hun lage gebruikskosten en milieuvriendelijke karakter.

Daarnaast kunt u zich nu nog onderscheiden door elektrisch te gaan rijden. Het is een unique selling point om voor duurzaam te kiezen.

Aandachtspunten bij elektrificeren

Bij het elektrificeren van een wagenpark zijn er verschillende aandachtspunten om rekening mee te houden. Ten eerste is het, zoals eerder genoemd, nuttig om te bepalen welke voertuigen geschikt zijn om te elektrificeren en wat de actieradius en laadinfrastructuur is. Daarnaast is het van belang om de totale kosten in kaart te brengen, inclusief investeringen in laadinfrastructuur en eventuele aanpassingen aan het pand. Het plannen van routes en laadstops is het ook raadzaam om te zorgen dat de voertuigen efficiënt ingezet kunnen worden. Tot slot is het belangrijk om te blijven monitoren en bijsturen waar nodig om het gebruik van de elektrische voertuigen te optimaliseren.

Hoe kan Webfleet u ondersteunen?

Wij bieden verschillende oplossingen om fleet managers te ondersteunen bij het elektrificeren van hun wagenpark. Zo kunnen wij u helpen om te bepalen welke voertuigen geschikt zijn en wat de benodigde laadinfrastructuur is (zie ons gratis eBook). Ook bieden wij onder andere inzicht in accuniveau in realtime en kunt u met de mobiele Webfleet app uw elektrische voertuigen vanaf elke locatie controleren. Door gebruik te maken van de oplossingen van Webfleet kunnen fleet managers de voordelen van elektrificatie optimaal benutten.

Voor fleet managers zijn er bij het (gedeeltelijk) overstappen op een elektrisch wagenpark niet alleen voordelen, het biedt ook uitdagingen zoals kosten en laadinfrastructuur. Door gebruik te maken van onze oplossingen én expertise, kunnen fleet managers deze uitdagingen effectief aanpakken en de voordelen van elektrificatie optimaal benutten.

Kortom, het elektrificeren van het wagenpark biedt veel kansen en mogelijkheden voor bedrijven die zich willen inzetten voor een duurzame toekomst! Heeft u nog vragen hoe u het beste kunt beginnen met de elektrificatie van uw wagenpark? Ontdek het in dit stappenplan.

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Duurzaamheid