Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Onderzoek naar gevaarlijke wegen door de Universiteit van Oxford met Webfleet-gegevens

Het mag dan misschien niet veel krantenkoppen halen in de huidige wereld, maar verkeersveiligheid blijft een belangrijk volksgezondheidsprobleem.

Wereldwijd sterven elk jaar meer dan 1,3 miljoen mensen als gevolg van verkeersongevallen en raken nog vele tientallen miljoenen gewond. Europa heeft enkele van de veiligste wegen ter wereld, maar wegvervoer blijft de belangrijkste oorzaak van ongevallen, ernstige verwondingen door botsingen en voortijdige sterfgevallen.

Steden worden het hardst getroffen door dit enorme probleem: drukke, overvolle wegen worden door de voortdurende snelle verstedelijking alleen maar drukker en voller. Tegen 2050 zal meer dan 80% van de wereldbevolking in steden wonen. Bestelwagens, openbaar vervoerdiensten, mobiliteitsaanbieders, privévoertuigen, fietsers en voetgangers komen allemaal samen op stadswegen, en de aantallen blijven toenemen.

Wegverval is een van de grootste oorzaken van verkeersveiligheidsproblemen, en wegen blijven verslechteren, wat levens in gevaar brengt. Traditionele monitoring van de staat van wegen kan slechts een beperkt deel van het wegennet dekken, wat betekent dat slechts enkele gaten worden gerepareerd en enkele wegen opnieuw worden geasfalteerd.

Een belangrijke reden waarom dit proces zo lang duurt, is dat het identificeren en in kaart brengen van wegverval ongelooflijk veel middelen vergt. Data van verbonden voertuigen en digitale oplossingen veranderen echter de situatie aanzienlijk.

De transformatie naar een veiligere samenleving versnellen

Data speelt een cruciale rol in de toekomst van mobiliteit. Het is de nieuwe olie; de drijvende kracht achter positieve veranderingen op onze wegen. De belangrijkste katalysator hiervoor is de adoptie van verbonden voertuigen.

Raghunath Banerjee, VP Data Solutions & Innovations

Bij Bridgestone Mobility Solutions, de bedrijfstak waar Webfleet onderdeel van uit maakt, maken we momenteel gebruik van een uitgebreid netwerk van verbonden voertuigen over de hele wereld om geanonimiseerde en geaggregeerde weggegevens in realtime te verzamelen. Door AI-aangedreven modellen kunnen we deze verbonden voertuigdata gebruiken om niet alleen schade aan wegen te lokaliseren, maar ook de ernst ervan te bepalen. We kunnen zelfs voorspellend wegonderhoud mogelijk maken om kosten te besparen en onnodige risico’s voor voertuigen en mensenlevens te verminderen.

Het verbeteren van wegontwerp, optimaliseren van infrastructuuronderhoud en verbeteren van verkeersveiligheid met behulp van data vereist echte samenwerking met de publieke sector. Daarom is een cruciaal aspect van ons werk nu het samenwerken met grote wereldwijde oplossingsleveranciers, wegautoriteiten, lokale overheden en gemeenteraden om data te delen en de transformatie naar een veiligere samenleving te versnellen.

Nu zien we dat al deze groepen samenkomen en werken aan het bouwen van slimmere, veiligere en duurzamere steden van de toekomst. Dit is nergens duidelijker dan in Alkmaar, een van de vooraanstaande slimme steden in Nederland. In samenwerking met Analyze (door KBenP), Microsoft en tal van andere industriële leiders, draagt Bridgestone Mobility Solutions bij aan het verschaffen van inzichten in wegen op basis van gegevens van verbonden voertuigen. Hierdoor kunnen stadsplanners in Alkmaar infrastructurele wijzigingen en verkeersveiligheidsinitiatieven implementeren die gebaseerd zijn op actuele gebeurtenissen in de stad, gebruikmakend van realtime data-inzichten.

Gerichte samenwerkingen tussen sectoren

In 2021 stelde de EU zich tot doel het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden tegen 2030 met 50% te verminderen.

Ik ben ervan overtuigd dat dit ambitieuze doel alleen kan worden bereikt door de omarming van geavanceerde dataoplossingen als essentieel instrument om de veiligheid van zowel wegen als bestuurders te vergroten, en dat op grote schaal. Veilige wegen vormen een cruciaal onderdeel van een goed functionerende samenleving, en door gerichte samenwerking tussen de private en publieke sectoren kunnen we dit doel verwezenlijken.

Dit artikel is geschreven door Raghunath Banerjee, Vice President Data Solutions & Innovations van Bridgestone Mobility Solutions.

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Trends en technologie