Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Duurzaamheid

Meer informatie over duurzame mobiliteit.


Voor een wagenpark gaat duurzaamheid over werken op een manier die het ecologische evenwicht op lange termijn ondersteunt. Wagenparkeigenaren en -beheerders kunnen verschillende acties ondernemen om hun organisatie duurzamer te maken en hun duurzame mobiliteit te optimaliseren. Het bewaken van het brandstofverbruik is een goed beginpunt voor het realiseren een duurzaam wagenpark, aangezien een verbeterde brandstofefficiëntie zich vertaalt in een lagere CO2-uitstoot. Het regelmatig inplannen van voertuigonderhoud is ook een effectieve actie. Goed onderhouden voertuigen rijden beter en gaan langer mee, waardoor er minder afval is. Bij duurzame mobiliteit speelt de rijstijl ook een belangrijke rol. Een rijstijl met hard optrekken, lang stationair draaien en abrupt remmen heeft indirect invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Het coachen en trainen van bestuurders in milieubewust rijden zou dus deel moeten uitmaken van de strategie van elk duurzaam wagenpark. Groen rijden is veiliger en voordeliger rijden. Webfleet biedt functies om de duurzaamheid van uw wagenpark te verbeteren. Houd brandstofverbruik, CO2-uitstoot en rijstijl bij met behulp van meldingen en uitgebreide rapportage. Verbeter de duurzaamheid van uw wagenpark met OptiDrive 360, waarmee u eenvoudig de milieubewuste rijprestaties van uw bedrijf kunt volgen en analyseren. Webfleet streeft ernaar om wagenparken te helpen duurzamer te functioneren. Bekijk onze nieuwste ideeën over verantwoordelijkheid voor het milieu en duurzame mobiliteit.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Duurzaamheid