Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

De verkeersveiligheid van de bestelwagenchauffeur in beeld

Het is vast geen verrassing dat verkeersveiligheid een topprioriteit is bestelwagenchauffeurs. Ze zijn immers dag in dag uit op de weg, vaak met strakke schema’s met frequente stops, starts en leveringen. Dat betekent meer blootstelling aan de risico’s van de weg.

Dus, wat is de huidige stand van zaken op het gebied van veiligheid op de Europese wegen? En wat kan er worden gedaan om ze veiliger te maken voor bestuurders van bestelwagens?

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we achtergrondonderzoek gecombineerd met een enquête onder bijna 1.000 bestuurders van bestelwagens in heel Europa. Dit bericht weerspiegelt enkele van onze exclusieve bevindingen, met belangrijke updates (wilt u liever het volledige rapport zien? Download het direct hieronder).

Webfleet Solutions

Verhoog de veiligheid en productiviteit

Webfleet Solutions

Bekijk de exclusieve inzichten uit onze survey onder 960 bestuurders van bestelwagens in heel Europa.

Download nu

De data achter de veiligheid van bestelwagenchauffeurs

Laten we eens kijken naar enkele belangrijke gegevens van de Europese Commissie met betrekking tot de veiligheid van bestuurders van bestelwagens:

 • In 2020 werden ongeveer 20.600 verkeersdoden gemeld. Hoewel dit een stijging van 3% betekende ten opzichte van het aantal in 2021, was dit te verwachten na de pandemie, toen het verkeer weer normaal werd. Het goede nieuws is dat het aantal in 2022 10% lager ligt dan het aantal in 2019.
 • De cijfers voor 2023 laten echter slechts een daling van 1% zien ten opzichte van 2022, met 20.400 verkeersdoden. Er zijn maar weinig landen in de EU die vooruitgang boeken op het gebied van de reductiebenchmark van 50%.

Laten we ook deze statistieken over verkeersveiligheid en commerciële wagenparken in gedachten houden:

 • 90% van alle verkeersongevallen houdt menselijke fouten in.
 • 84% van de wagenparkbeheerders erkent dat slecht rijgedrag een negatieve impact heeft op hun bedrijf.
 • 65% van de wagenparkbeheerders maakt zich zorgen over valse verzekeringsclaims door andere weggebruikers.
 • 42% van de commerciële wagenparken is betrokken bij 1-5 verkeersongevallen per jaar.
 • Bij 10-25% van alle verkeersongevallen is vermoeidheid van de bestuurder een factor.

Nu de EU en de VN zich beide hebben gecommitteerd om het aantal verkeersdoden tegen 2030 te halveren, is er behoefte aan meer actie. Dit verklaart waarom het bouwen van veiligere wegen een prioriteit is geworden.

In januari heeft de Europese Commissie de Guidelines on Methodology for Network-Wide Road Safety Assessments gelanceerd, waardoor lidstaten gemakkelijker kunnen beoordelen hoe veilig hun wegennet is.

Dit is de huidige situatie met betrekking tot veiligheid op Europese wegen. Nu rijst de vraag: wat kan er gedaan worden om ze veiliger te maken voor bestuurders van bestelwagens?

Digitale oplossingen kunnen wagenparken helpen met de verkeersveiligheid.

Verbetering van de veiligheid van bestuurders van bestelwagens

1. Professionele navigatie

Door gebruik te maken van een geavanceerd netwerk van live verkeersgegevens en geavanceerde algoritmen, helpt professionele navigatie bestuurders om files, bouwzones, slecht weer en andere veiligheidsobstakels te vermijden.

 • 50% van de bestuurders van bestelwagens maakt gebruik van deze oplossing, waarbij 80% van hen aangeeft dat het hen uitstekende ondersteuning biedt.
 • 73% van de bestuurders van bestelwagens zonder toegang tot professionele navigatie geeft aan dat ze er heel graag gebruik van willen maken of willen gebruiken.

2. Analyse en coaching van de prestaties van de bestuurder

Een oplossing voor de analyse en coaching van de prestaties van de bestuurder biedt op data gebaseerde inzichten die veiliger rijgedrag bevorderen. Met duidelijke rapporten over zaken als snelheidsovertredingen en rijgebeurtenissen, kunt u uw chauffeurs beter coachen om gevaar te vermijden en veilig achter het stuur te blijven.

 • 24% van de bestuurders van bestelwagens maakt gebruik van deze oplossing, en 76% is tevreden over de ondersteuning.
 • 64% van de bestuurders van bestelwagens zonder feedback-/coachingtool zou er een willen gebruiken.

3. AI-aangedreven dashcams

Dashcams combineren beelden van de weg met rijgegevens van uw wagenpark om u de volledige context van verkeersincidenten te bieden. Ze identificeren risicovol gedrag zoals het gebruik van mobiele telefoons en bumperkleven en stellen de chauffeurs op de hoogte, zodat ze tijdig actie kunnen ondernemen en gevaar kunnen vermijden.

 • 22% van de bestuurders van bestelwagens gebruikt deze oplossing, waarbij 80% aangeeft dat dashcams helpen.
 • 59% van de bestuurders van bestelwagens zonder dashcam-ondersteuning zegt er graag een te willen gebruiken.

4. Mobiele apps

Apps zoals die van Webfleet Vehicle Check minimaliseren het risico op pech en veiligheidsproblemen door tijdig inzicht te bieden in de staat van het voertuig. De app maakt het gemakkelijk om op de hoogte te blijven van dagelijkse voertuiginspecties en onderhoudstaken voor het wagenpark te plannen.

 • 35% van de bestuurders van bestelwagens gebruikt apps, waarvan 76% tevreden is met het resultaat.
 • 67% van de bestuurders van bestelwagens die geen apps gebruiken, zegt dat ze dat graag zouden willen.
Mobiele apps zoals de Vehicle Check App van Webfleet verbeteren de verkeersveiligheid van uw chauffeurs.

5. Geavanceerde bandenoplossingen

Oplossingen zoals een bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) controleren de bandenspanning en -temperatuur in realtime. Voorspellend bandenmanagement betekent dat problemen kunnen worden opgespoord voordat ze leiden tot pech, ongevallen en stilstand.

 • 31% van de bestuurders van bestelwagens gebruikt een oplossing als TPMS, waarvan 77% er tevreden mee is
 • 70% van de bestuurders van bestelwagens zegt dat ze een geavanceerde bandenoplossing willen gebruiken

Nog een laatste inzicht

Hoewel het duidelijk is dat zowel bedrijven als chauffeurs een veiligere werkdag willen, werken de meeste bestuurders van bestelwagens zonder toonaangevende technologie die is ontworpen om de verkeersveiligheid te vergroten, zoals professionele navigatie, chauffeurscoaching of AI-gestuurde dashcams.

We hopen dat deze blog u stof geeft tot nadenken. En voor het complete overzicht moedigen we u aan om het volledige rapport te lezen.

Lucas Avink
Hij heeft 20+ jaar ervaring in transport en logistiek. Met een trackrecord van 10+ jaar in internationale en nationale supply chain optimalisatieprojecten, is hij gespecialiseerd in last mile delivery en distributie in retail, service & maintenance en high-tech. Hij heeft ervaring opgedaan met oplossingen zoals TMS, ERP, WMS, rittenplanning en telematica, waarmee hij de efficiëntie en prestaties van supply chain-processen verbetert.

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Bestuurdersbeheer