Kies wanneer je met
een van onze experts wilt praten
Een afspraak inplannen
⁠Een afspraak inplannen

De huidige stand van zaken omtrent rijden met bestel­wagens in Europa: belangrijk rapport voor wagen­park­be­drijven

Lees ons exclusieve onderzoek naar de uitdagingen waarmee bestel­wa­gen­chauf­feurs te maken hebben en ontdek hoe een betere onder­steuning van de chauffeur bijdraagt aan het maxima­li­seren van de produc­ti­viteit van wagenparken.

De huidige stand van zaken omtrent rijden met bestel­wagens in Europa: belangrijk rapport voor wagen­park­be­drijven

Lees ons exclusieve onderzoek naar de uitdagingen waarmee bestel­wa­gen­chauf­feurs te maken hebben en ontdek hoe een betere onder­steuning van de chauffeur bijdraagt aan het maxima­li­seren van de produc­ti­viteit van wagenparken.

In het Europese rapport bestel­wa­gen­chauf­feurs combineert Webfleet exclusieve inzichten van bijna 1000 bestel­wa­gen­chauf­feurs in heel Europa om een beeld te schetsen van het beeld dat chauffeurs hebben van het werk dat ze doen, de problemen waar ze tegenaan lopen en de onder­steuning die ze nodig hebben.

De belang­rijkste bevinding: door de uitdagingen van uw bestuurders op te lossen kunt u ook de uitdagingen oplossen waarmee uw bedrijf te maken heeft.

44%

van de Europese bestel­wa­gen­chauf­feurs wil meer veiligheid op de weg zien boven andere mogelijke verbe­te­ringen

68%

van de Europese bestel­wa­gen­chauf­feurs vindt filevorming extreem uitdagend of uitdagend

33%

van de Europese bestel­wa­gen­chauf­feurs maakt over het algemeen gebruik van de toonaan­ge­vende oplossingen voor onder­steuning van bestuurders die we hebben genoemd

Veiligheid op de weg is van cruciaal belang voor bestel­wa­gen­chauf­feurs

Naar content gaan

Toen we Europese bestel­wa­gen­chauf­feurs vroegen wat hun werk beter zou maken, was 'verhoogde verkeers­vei­ligheid' het meest gegeven antwoord. Verder noemden ze 'veilig thuiskomen' als het op een na belang­rijkste aspect van hun werk.

Naar content gaan

We gaan de goede kant op, met een afname van 10% in dodelijke verkeers­on­ge­vallen in Europa sinds 2019. Toch toont ons onderzoek aan dat zowel wagen­park­be­heerders als bestel­wa­gen­chauf­feurs zich grote zorgen blijven maken over de veiligheid.

Naar content gaan

Hoewel het duidelijk is dat zowel bedrijven als bestuurders een veiligere werkdag willen, werken de meeste bestel­wa­gen­chauf­feurs zonder toonaan­ge­vende technologie die is ontworpen om de verkeers­vei­ligheid te verhogen, zoals profes­si­onele navigatie, coaching van bestuurders of dashcams met AI-on­der­steuning.

Laden

wf european van driver report 2023

Download het volledige rapport

wf european van driver report 2023

Alle inzichten uit Europa en uw land in dit gedetail­leerde, inzich­te­lijke en bruikbare eBook.

eBook downloaden⁠

Dit rapport bevat vele bevindingen, toch zijn er twee punten die opvallen. Ten eerste lijken de grootste uitdagingen waarmee bestel­wa­gen­chauf­feurs te maken krijgen niet veel per land te verschillen. In de meeste regio's kwamen verkeers­vei­ligheid, filevorming, parkeren en wegen­in­fra­structuur herhaal­delijk voor.

Ten tweede hebben veel bestel­wa­gen­be­stuurders maar beperkte toegang tot geavan­ceerde oplossingen die hen kunnen helpen met de boven­ge­noemde uitdagingen, hoewel het merendeel aangeeft een meer gedigi­ta­li­seerd werkproces te willen.

van driver report eu

Chauffeurs zijn klaar voor een meer gedigi­ta­li­seerd werkproces

Naar content gaan

Bestuurders vertellen ons dat ze beperkte toegang hebben tot digitale oplossingen die zijn ontworpen om hen te helpen veilig te blijven, verkeer te vermijden of de prestaties te verbeteren.

Naar content gaan

Van onze lange lijst met mogelijke oplossingen werd geen enkele oplossing gebruikt door meer dan 50% van de bestuurders. Gemiddeld werden de oplossingen door slechts 33% van de onder­vraagden gebruikt.

Naar content gaan

De bestuurders vertellen verder een duidelijke wens te hebben om meer onder­steuning te krijgen van deze oplossingen. Op de vraag om te beoordelen hoeveel ze elke mogelijke oplossing zouden willen gebruiken, geeft in elke situatie de meerderheid aan dit te willen. Dit is in strijd met de algemene misvatting dat bestuurders vaak tegen nieuwe technologie zijn.

Laden

70%

van de bestel­wa­gen­chauf­feurs die geen toegang hebben tot de oplossing, wil graag geavan­ceerde banden­op­los­singen gebruiken

73%

van de bestel­wa­gen­chauf­feurs die geen toegang hebben tot de oplossing, wil graag profes­si­onele navigatie gebruiken

69%

van de bestel­wa­gen­chauf­feurs die geen toegang hebben tot de oplossing, wil graag oplossingen gebruiken die verwachte aankomst­tijden in realtime berekenen en delen

Belang­rijkste bevindingen uit uw land

In het volledige rapport worden ook de specifieke resultaten nader onderzocht van elk van de landen waarin ons onderzoek heeft plaats­ge­vonden: Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het is belangrijk om rekening te houden met de verschillen van land tot land.

Naar content gaan
 • Een betere wegen­in­fra­structuur is de verbetering die Franse bestel­wa­gen­chauf­feurs het liefst zouden zien.
 • 77% van de Franse bestel­wa­gen­chauf­feurs geeft aan filevorming extreem uitdagend of uitdagend te vinden.
Naar content gaan
 • Duitse bestel­wa­gen­chauf­feurs lijken tevreden te zijn over de factoren die binnen de controle van het bedrijf vallen, zoals commu­ni­catie met klanten, papierwerk en beheer van verwachte aankomst­tijden.
 • Dingen die ze onderweg tegenkomen, zoals verkeer, parkeren en veiligheid, blijven echter grote uitdagingen.
Naar content gaan
 • Italiaanse chauffeurs willen vooral goed werk leveren, waarbij 57% zegt dat dit voor hen het belang­rijkst is.
 • In Italië lijkt het invullen van papierwerk moeilijker dan in andere landen, waarbij 64% van de bestuurders het als een uitdaging beschouwt.
Naar content gaan
 • Polen is een van de landen waar het rijden met een bestelwagen het lastigst lijkt te zijn, waarbij alle tien de aangegeven mogelijke uitdagingen door Poolse chauffeurs als zeer uitdagend worden beoordeeld.
 • Poolse bestuurders geven ook het vaakst aan meer onder­steuning van digitale oplossingen te wensen. Zo geeft 89% van de bestuurders die geen profes­si­onele navigatie gebruiken, aan dit wel te willen.
Naar content gaan
 • Spanje is een van de landen waar het behalen van deadlines en verwachte aankomst­tijden als het moeilijkst wordt beschouwd.
 • Spaanse bestel­wa­gen­chauf­feurs vallen op vanwege de mate waarin ze hun werk goed willen doen.
Naar content gaan
 • Nederlandse bestuurders laten enkele van de grootste verschillen in mening zien in verge­lijking met de rest van Europa.
 • Hoewel verkeers- en werkvei­ligheid in Nederland bijvoor­beeld minder een zorg lijken te zijn, willen veel Nederlandse bestuurders wel graag meer tijd om zich te concen­treren op hun kerntaken.
Naar content gaan
 • Bestel­wa­gen­chauf­feurs in het Verenigd Koninkrijk hechten veel belang aan het opbouwen van sterke klant­re­laties.
 • Verkeer, parkeren en veiligheid worden allemaal beschouwd als zeer uitdagende factoren voor bestuurders uit het Verenigd Koninkrijk.

Laden

Download het volledige rapport

Alle inzichten uit Europa en uw land in dit gedetail­leerde, inzich­te­lijke en bruikbare eBook.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Kies uw branche.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Laten we contact houden

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.