Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.

Is uw wagenpark klaar voor EV’s?

Het gebruik van elektrische voertuigen (EV) is in opmars. Veel bedrijven elektrificeren om kosten te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. Lees hier hoe u de overstap kunt maken naar EV’s, ongeacht waar u zich in uw elektrificatieproces bevindt.

Laten we beginnen bij het begin. U heeft zich misschien al weleens afgevraagd – waarom zou ik overgaan op EV’s? Een welbekende reden is om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Maar er zijn nog veel meer voordelen verbonden aan EV’s:

 1. Lagere bedrijfskosten dan voertuigen met een interne verbrandingsmotor (ICE)
 2. Eenvoudiger en goedkoper onderhoud
 3. Financiële prikkels van overheden en steden
 4. Meer voertuiggegevens om prestaties te verbeteren
 5. De kans om marktleider te worden door snel in te springen op de verschuiving in technologie

Het is meer dan een trend. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waren er in 2021 meer dan 16,5 miljoen elektrische auto’s op de weg – het drievoudige ten opzichte van drie jaar geleden. Of u nu voor het eerst EV’s wilt gaan inzetten of op zoek bent naar een betere manier om uw elektrische wagenpark te beheren, wij hebben het voor u geregeld.

Fase 1 Ik wil EV’s aan mijn wagenpark toevoegen

Maak plannen voor een elektrische toekomst

De vraag is niet óf, maar wanneer uw wagenpark de overstap naar elektrisch moet maken. De overgang naar een elektrisch wagenpark betekent ook een organi­sa­tie­ver­an­dering en vraagt om zorgvuldige en syste­ma­tische planning die ervoor zorgt dat aan zakelijke behoeften wordt voldaan, kosten­be­sparing wordt gemaxi­ma­li­seerd en onder­breking wordt gemini­ma­li­seerd. Wij staan voor u klaar.

Neem de eerste stap naar elektrificering

Overweegt u EV’s toe te voegen aan uw wagenpark, maar weet u niet waar u moet beginnen? De eerste stap in het plannings­proces bestaat uit een beoordeling van uw wagenpark en de haalbaarheid van elektri­fi­cering. Ons Fleet Electri­fi­ca­ti­on-rapport onderzoekt uw huidige wagenpark en geeft advies over welke voertuigen kunnen worden vervangen door een elektrisch voertuig.

Herdefinieer uw bedrijfsmodel

Begin met de berekening van de verwachte besparing op de totale eigen­doms­kosten (TCO). Deze kosten kunnen lager uitvallen dan voor verge­lijkbare diesel­voer­tuigen dankzij aanzien­lijke besparingen op dagelijkse bedrijfs­kosten. Houd ook rekening met financiële prikkels van de overheid, maatschap­pelijk verantwoord ondernemen, PR- en imago­voor­delen en voldoe aan klant­ver­wach­tingen.

Stippel een elektri­fi­ce­rings­stra­tegie uit

Stel een actieplan op. U moet EV’s aanschaffen, uw bestuurders voorbe­reiden en oplaad­mo­ge­lijk­heden uitwerken. U heeft ook opera­ti­onele planning en onder­steuning nodig. Oplossingen voor fleet management onder­steunen niet alleen de overstap naar EV’s, maar ook het dagelijkse beheer.

Fase 2 in uw overstap naar EV: beheer uw EV’s – op de juiste manier

1. Beheer alle voertuigen op één platform

Heeft u al EV’s in uw wagenpark? Met Webfleet kun u uw elektrische voertuigen, plug-inhybride voertuigen en benzinevoertuigen via één interface bijhouden. Onze fleet management-oplossing ondersteunt toonaangevende EV’s, waaronder 100% van Europa’s tien meest verkochte passagiers-EV’s van 2021.

2. Haal alles uit uw EV’s

De Webfleet fleet manage­ment-op­lossing voor EV’s brengt alles wat u nodig heeft samen. U kunt:

 • Taken plannen op basis van EV-batterij­niveau
 • Realtime oplaadin­for­matie bekijken
 • Batte­rij­waar­schu­wingen ontvangen en snel reageren
 • EV-op­laad­punten duidelijk zien op uw kaart

3. Maximaliseer uw kostenbesparing

Een juiste inzet van EV’s kan tot behoorlijke besparingen leiden. Elektrische wagenparken hebben niet alleen lagere kosten per kilometer, EV’s hebben ook lagere onder­houds­kosten doordat ze minder bewegende onderdelen hebben. Dankzij inzicht in gegevens kunt u routes optima­li­seren om het EV-werk­proces te verbeteren en het opladen onderweg te verminderen, waardoor de kosten nog verder omlaag gaan.

4. Bereik uw duurzaamheidsdoelstellingen

Gekoppelde EV-gegevens spelen een sleutelrol als het gaat om het bijhouden van duurzaam­heids­doel­stel­lingen. Telematica kan de informatie aanwenden die nodig is om u te helpen slimme beslis­singen te nemen en het volle potentieel van uw elektrische wagenpark te benutten. Bijvoor­beeld, als u een volledig overzicht van de batte­rij­status van EV’s heeft, dan kunt u duurzamer opladen en het gebruik van EV’s optima­li­seren.

Zet de volgende stap naar elektrificering

Nu duurzaamheid wereldwijd steeds hoger op de agenda komt te staan, wordt het steeds duidelijker dat EV een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van commerciële wagenparken.

Wij steken graag onze hand uit naar bedrijven zoals die van u om alles uit elektrificering te halen. Op zoek naar waardevolle inzichten in het volledig potentieel van een elektrische wagenpark? Download dan nu ons gratis eBook!  

Aanmelden bij de Webfleet-blog

Meld u aan voor maandelijkse updates en tips om uw wagenparkprestaties te verbeteren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Geef een geldig e-mailadres op.
Kies uw branche.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bezig met laden

Blog doorzoeken

Elektrische mobiliteit