Wat is wagen­par­kon­derhoud?

Wagen­par­kon­derhoud omvat alle processen die de voertuigen in uw wagenpark in goede staat houden en ervoor zorgen dat ze zo veilig en effectief mogelijk zijn. Goed wagen­par­kon­derhoud zorgt er ook voor dat alle voertuigen voldoen aan de strikte wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op commercieel transport.

De preventieve maatregelen van wagen­par­kon­derhoud

De preventieve maatregelen van wagen­par­kon­derhoud

De preventieve maatregelen van wagen­par­kon­derhoud

Het belang­rijkste onderdeel van wagen­par­kon­derhoud is het zo vroeg mogelijk vaststellen van mogelijke toekomstige problemen. Dit kan de repara­tie­kosten en het risico op defecten of ongevallen tijdens werkuren aanzienlijk verlagen. Om de toestand van elk voertuig te allen tijde te kunnen bijhouden, wordt wagen­par­kon­derhoud vaak gekoppeld aan fleet management, dat gegevens van al uw voertuigen in realtime registreert en verzamelt en deze gegevens in speciale software weergeeft.

Een van de belang­rijkste voordelen van goed wagen­par­kon­derhoud is snelheid. Hoe sneller u een probleem kunt aanpakken, des te rendabeler het zal zijn. Wagen­par­kon­derhoud zorgt ervoor dat u sneller kunt reageren en problemen kunt oplossen.

Welke bedrijven hebben wagen­par­kon­derhoud nodig?

Welke bedrijven hebben wagen­par­kon­derhoud nodig?

Welke bedrijven hebben wagen­par­kon­derhoud nodig?

Als uw bedrijf voertuigen gebruikt, is wagen­par­kon­derhoud belangrijk. De volgende bedrijven zijn goede voorbeelden van bedrijven die een betrouwbaar proces voor wagen­par­kon­derhoud nodig hebben.

  • Vracht­wa­gen­be­drijven: bij een vracht­wa­gen­be­drijf is elk voertuig na elke rit onderhevig aan een rigoureus onder­houds­proces na elke rit en moet elk voertuig tijdens lange­af­stands­ritten gevolgd en bewaakt kunnen worden.
  • Autover­huur­be­drijven: voor autover­huur­be­drijven is goed wagen­par­kon­derhoud nodig om ervoor te zorgen dat elke klant wordt voorzien van een veilige, goed functi­o­ne­rende auto die voldoet aan alle voorschriften
  • Landbouw­be­drijven: de verschil­lende bedrijfs­voer­tuigen die worden gebruikt op landbouw­be­drijven hebben wagen­par­kon­derhoud nodig om effectief te zijn.

De voordelen van wagen­par­kon­derhoud

De voordelen van wagen­par­kon­derhoud

De voordelen van wagen­par­kon­derhoud

Wagen­par­kon­derhoud wordt gebruikt door vele verschil­lende bedrijven wereldwijd en wel met een goede reden: bij correct gebruik wegen de voordelen veel zwaarder dan de benodigde initiële investering.

Wagen­par­kon­derhoud kan de kosten van reparaties drastisch verlagen, omdat de levensduur van alle apparatuur en elk voertuig in uw wagenpark aanzienlijk kan worden verlengd met de juiste verzorging. Het kan ook de bedrijfs­kosten verlagen, met name op het gebied van vracht­vervoer en luchtvaart. Ten slotte hebben goed onderhouden voertuigen veel minder problemen bij de verschil­lende keuringen en inspecties.

wfs how to select an fms whitepaper

Gratis gids: de juiste fleet manage­ment-op­lossing kiezen

wfs how to select an fms whitepaper

U heeft dus gezien hoe effectief voertuig­tele­matica is voor bedrijven met wagenparken en u wilt een aantal van die voordelen voor uw bedrijf hebben. Geweldig! Maar hoe kiest u de juiste oplossing? In deze gids wordt in gewone taal de beste manier beschreven om u voor te bereiden op uw zoektocht, de vragen die u aan leveran­ciers moet stellen en de eenvou­digste, meest effectieve manier om te berekenen welke oplossing aan uw behoeften voldoet.

Download whitepaper