Bestuur­der­si­den­ti­fi­catie

Weet altijd wie er rijdt

Wanneer meerdere medewerkers gebruik­maken van voertuigen, kunt u met Bestuurder ID nagaan welke medewerker in welke auto rijdt. U weet precies hoe lang hij op de weg zit, op locatie is of bij uw klant is. Onze oplossing biedt niet alleen een manier om uw bestuurders te identi­fi­ceren, maar is ook een Driver Terminal die bestuurders recht­streeks feedback geeft over hun rijstijl.

Voornaamste voordelen van bestuur­der­si­den­ti­fi­catie

Krijg inzichten over de bestuurder

Beperk admini­stra­tieve tijd en kosten

Verbeter rijstijl en verlaag onder­houds­kosten

Hoe bestuur­der­si­den­ti­fi­catie werkt

Uitgelegd in 7 eenvoudige stappen

1. Geef elke bestuurder een unieke persoon­lijke RFID-kaart.

2. Installeer een GPS-volg­systeem en een kaartlezer op het dashboard van het voertuig om bestuurders te identi­fi­ceren.

3. De bestuurder scant de RFID-kaart nadat het voertuig is gestart. Als hij dit niet doet, klinkt er een luide zoemer.

4. De bestuurder registreert de rit als zakelijk, privé, of woon-werk­verkeer.

5. Vanaf dat moment worden werktijden en rijstijl automatisch gevolgd en bijgehouden.

6. De bestuurder ontvangt recht­streekste feedback over zijn rijstijl.

7. Houd alle activi­teiten in realtime bij vanaf kantoor en via geplande rapporten en dashboards.


Ga aan de slag met bestuur­der­si­den­ti­fi­catie

Budget (excl. profes­si­onele navigatie)

Standaard (incl. profes­si­onele navigatie)

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.