Hvordan kan du reducere dine flådeom­kost­ninger?

wfs cutting transport fleet costs whitepaper

Download e-bogen fra Bridgestone, og Webfleetfind ud af, hvordan du får dine løbende omkost­ninger under kontrol.

Denne e-bog undersøger:

  • Følgerne af COVID-19 for trans­portak­ti­vitet og virksom­heder i Europa og Nordamerika
  • Faktorer, der øger brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­ud­gifter, og hvordan de ændrer sig
  • Måder, du kan reducere omkost­ninger på
Download eBook now 

Download the free eBook now

Free research: How to cut your transport fleet costs

Lad os holde kontakten

Vi vil gerne holde kontakten for at give dig værdi og opnå mere. Gå ikke glip af værdifuldt indhold og information om følgende emner:

  • Vejled­ninger og hvidbøger
  • Begiven­heder
  • Nyheder fra branchen
  • Særlige tilbud og kampagner