Vores priser og certi­fi­ce­ringer

Gå efter pålidelige, beviselige og prisvin­dende løsninger.

ISO 27001 certi­fi­ceret

Holder dine oplysninger fortrolige efter ISO/IEC 27001 standarden og viser at du har kontrol med IT-sik­ker­heden.

Få mere at vide⁠

SSL sikker login

SSL sikrer at alle data der udveksles mellem web server og browser forbliver fortrolige og sikre.

Få mere at vide⁠

20 års Webfleet

Frost & Sullivan

Årets europæiske telema­tik­virk­somhed i 2022 i den seneste Frost & Sullivan Best Practice Awards

ISO 14001:2015

En miljø­le­del­ses­standard, der giver en inter­na­tional ramme for at hjælpe organi­sa­tioner med at minimere deres miljøpå­virkning og overholde gældende love og regler.

Få mere at vide⁠