Naše ekologická mise

Naším cílem je pomoci vytvořit udrži­tel­nější budoucnost

Jak se snažíme vytvořit udrži­tel­nější budoucnost?

Snižujeme naši uhlíkovou stopu

Pomáháme našim zákazníkům snížit jejich emise uhlíku

Jakožto součást společnosti Bridgestone sdílíme její globální cíl, kterým je vytváření udrži­tel­nější budoucnosti v oblasti mobility. Naše řešení pro správu vozového parku, služba Webfleet, již nyní pomáhá klientům snížit jejich spotřebu paliva a emise uhlíku až o 25 %. Ale my, jako společnost, chceme dělat ještě víc. V rámci naší ekologické mise jsme se spojili s organizací Justdiggit, abychom mohli zlepšit náš dopad na životní prostředí, přírodu a lidi.
Jan-Maarten de Vries, CEO, Bridgestone Mobility Solutions

Jak můžeme snížit naši uhlíkovou stopu?

Vysázení stromů v Tanzanii na ploše 4 370 ha

Za účelem kompenzace emisí uhlíku, které vznikají naší činností, se společnost Bridgestone Mobility Solutions rozhodla spojit s organizací Justdiggit a investovat do vysazování stromů v Tanzanii na ploše 4 370 hektarů. To je pětinásobné rozlohy centra Amsterdamu.

Justdiggit je nizozemská nezisková organizace, která také spolu­pracuje s Programem OSN pro životní prostředí. Zaměřují se na obnovování krajiny tím, že vysazují stromy v suchých oblastech Afriky, což má pozitivní dopad na podnebí, přírodu i obyva­telstvo.

Díky tomu, že v této oblasti vysázíme přes 177 200 stromů, bude pohlceno kolem 67 000 tun uhlíku. Nejenže tento program zbavuje ovzduší uhlíku, navíc také pozitivně ovlivňuje životy více než 23 700 lidí, ušetří 905 milionů litrů vody za rok a obnovuje biodi­verzitu.

Společně dokážeme obnovit přírodu a ochladit planetu.

Další informace⁠
regreening tanzania
carbon footprint

Výpočet naší uhlíkové stopy

Chtěli jsme lépe pochopit, jaký vliv má naše podnikání na životní prostředí. Proto jsme požádali společnost Impact Institute o výpočet naší uhlíkové stopy za roky 2018, 2019 a 2020.

Na základě výsledků jsme za poslední tři roky kompen­zovali svou uhlíkovou stopu opětovným zalesněním oblasti v Tanzanii a Keni prostřed­nictvím samostatného projektu s naším partnerem Justdiggit.

Během té doby se nám podařilo znovu zalesnit znehod­no­cenou půdu o ploše 2,8 milionu m2. To znamená 10 600 zasazených stromů, 56 milionů litrů využité dešťové vody a 1 400 místních obyvatel v Tanzanii a Keni, kteří mohou rozvíjet své prostředí.


Jak pomáháme našim klientům snížit jejich emise uhlíku?

Chápeme, že pro správce vozového parku může být složité skloubit ochranu ekosystému s ostatními obchodními cíli. Jak podnikat odpovědně k životnímu prostředí a zároveň mít náklady pod kontrolou, vozidla v provozu a zachovat co nejvyšší efektivitu pracovních postupů?

Ve společnosti Webfleet jsme přesvědčeni, že se tyto cíle vzájemně nevylučují. Věříme, že co je dobré pro podnikání, může být dobré i pro planetu.

Webfleet

Naše oceněné řešení pro správu vozového parku vám poskytne přehled o tom, jak jsou vaše vozidla používána, a to v reálném čase i zpětně. Můžete se zaměřit na oblasti, kde dochází k plýtvání paliva a podniknout kroky ke zlepšení jeho využívání. Například z údajů o cestě lze vyčíst, zda motor běží naprázdno nebo zda by řidiči mohli častěji využívat tempomat, aby při řízení šetřili palivem.

Díky připojení ke sběrnici FMS vozidla získáte přehledné informace o jednot­livých jízdách řidičů a využití paliva.

Další informace⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

Zařízení LINK

Zařízení LINK tvoří systém sledování vozidel pro vozové parky všech druhů a velikostí, který vám prozradí více než jen pozici vašich vozidel a přívěsů. Získejte přehledné informace o jednot­livých jízdách řidičů a využití paliva.

Další informace⁠

Zařízení Driver Terminal PRO

Jde o univerzální zařízení, která řidičům poskytují chytré pracovní funkce. Navigace pro nákladní vozy ukáže nejkratší a nejbez­peč­nější cestu a funkce Active Driver Feedback pomáhá omezit zvyky, které vedou k plýtvání paliva a vyšším emisím CO2.

Další informace⁠
pro8475 front menu cz
electric vehicles

Správa elektrického vozového parku

Správa elektrických vozidel ve službě Webfleet poskytuje společ­nostem nástroje, se kterými naplno využijí výhody svých vozů. Elektro­mobily i vozidla se spalovacími motory můžete sledovat v jednom rozhraní.

Díky přehledným údajům o úrovních nabití můžete s jistotou plánovat zakázky podle dojezdu.

Další informace⁠

Zvyšte ekolo­gičnost svého vozového parku

Platforma pro zvýšení ekolo­gič­nosti vozového parku, kterou vytvořila společnost Webfleet, umožňuje našim klientům spočítat, kolik emisí CO2 vyprodukují, a zjistit, jak mohou zlepšit svůj dopad na životní prostředí.

Klienti se mohou připojit k nám a organizaci Justdiggit a pomoci nám vysázet stromy v suchých oblastech Afriky. Sázením stromů a pohlcováním uhlíku můžeme ochladit naši planetu a zvrátit klimatické změny.

Další informace⁠
green your fleet mission
e invoicing

Elektro­nická fakturace

Od roku 2018 podporuje společnost Webfleet klienty v přechodu z papírové fakturace na elektro­nickou. Za každou zaslanou papírovou fakturu přispíváme 30 % její ceny organizaci Justdiggit.

Zatím na elektro­nickou fakturaci přešlo 22 000 klientů. Díky tomu jsme dokázali snížit počet vytištěných papírových faktur o více než 280 000 kopií.

Cíle udrži­telného rozvoje

Cíle udrži­telného rozvoje představují plán, jak dosáhnout lepší a udrži­tel­nější budoucnosti pro nás všechny.

Plníme 8 cílů programu udrži­telného rozvoje OSN.

Certifikace podle normy ISO/IEC 14001:2015

Certifikace podle normy ISO/IEC 14001:2015

Společnost Webfleet zavedla a uplatňuje systém environ­men­tálního managementu (EMS) podle mezinárodní normy ISO 14001:2015, jejíž externí audit provedla společnost TÜV SÜD. Certifikace je mezinárodní rámec, který odráží snahy společnosti Webfleet minima­li­zovat negativní dopad provozů a procesů na životní prostředí a zajišťuje globální soulad s platnými zákony a nařízeními na ochranu životního prostředí.

Další informace⁠