Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Další informace

Naše ekologická mise

Naším cílem je pomoci vytvořit udrži­tel­nější budoucnost

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Jak se snažíme vytvořit udrži­tel­nější budoucnost?

Snižujeme naši uhlíkovou stopu

Pomáháme našim zákazníkům snížit jejich emise uhlíku

Jakožto součást společnosti Bridgestone Group sdílíme jejich globální cíl, kterým je udrži­tel­nější společnost. Naše klíčové řešení pro správu vozového parku, služba WEBFLEET, již nyní pomáhá klientům snížit jejich spotřebu paliva a emise uhlíku o 10–25 %. My ale chceme dělat ještě víc.
Thomas Schmidt, CEO a generální ředitel společnosti Bridgestone Mobility Solutions

Jak můžeme snížit naši uhlíkovou stopu?

Vysázení stromů v Tanzanii na ploše 3 380 ha

Za účelem kompenzace emisí uhlíku, které vznikají naší činností, se společnost Webfleet Solutions rozhodla spojit s organizací Justdiggit a investovat do vysazování stromů v Tanzanii na ploše 3 380 hektarů. To je čtyřnásobek rozlohy centra Amsterdamu.

Justdiggit je nizozemská nezisková organizace, která také spolu­pracuje s Programem OSN pro životní prostředí. Zaměřují se na obnovování krajiny tím, že vysazují stromy v suchých oblastech Afriky, což má pozitivní dopad na podnebí, přírodu i obyva­telstvo.

Další informaceZobrazit méně

Díky tomu, že v této oblasti vysázíme přes 130 000 stromů, bude pohlceno kolem 51 800 tun uhlíku. Nejenže tento program zbavuje ovzduší uhlíku, navíc také pozitivně ovlivňuje životy více než 18 000 lidí, ušetří 700 milionů litrů vody za rok a obnovuje biodi­verzitu.

Společně dokážeme obnovit přírodu a ochladit planetu.

Další informace
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Výpočet naší uhlíkové stopy

Požádali jsme společnost Impact Institute o výpočet naší uhlíkové stopy za rok 2018, abychom lépe porozuměli dopadu našeho podnikání na životní prostředí. Na základě zjištěných dat kompen­zujeme naši uhlíkovou stopu opětovným zalesněním oblasti v Tanzanii a Keni prostřed­nictvím jiného projektu s naším partnerem Justdiggit.

V tomto samostatném projektu jsme znovu zalesnili znehod­no­cenou půdu v Keni a Tanzanii na ploše o velikosti 1,3 milionu m2. Díky nové vegetaci bude přinejmenším 1 303 tun CO2 pohlceno nebo odstraněno z ovzduší.


Jak pomáháme našim klientům snížit jejich emise uhlíku?

Chápeme, že pro správce vozového parku může být složité skloubit ochranu ekosystému s ostatními obchodními cíli. Jak podnikat odpovědně k životnímu prostředí a zároveň mít náklady pod kontrolou, vozidla v provozu a zachovat co nejvyšší efektivitu pracovních postupů?

Ve společnosti Webfleet Solutions jsme přesvědčeni, že se tyto cíle vzájemně nevylučují. Věříme, že co je dobré pro podnikání, může být dobré i pro planetu.

WEBFLEET

Naše oceněné řešení pro správu vozového parku vám poskytne přehled o tom, jak jsou vaše vozidla používána, a to v reálném čase i zpětně. Můžete se zaměřit na oblasti, kde dochází k plýtvání paliva a podniknout kroky ke zlepšení jeho využívání. Například z údajů o cestě lze vyčíst, zda motor běží naprázdno nebo zda by řidiči mohli častěji využívat tempomat, aby při řízení šetřili palivem.

Díky připojení ke sběrnici FMS vozidla získáte přehledné informace o jednot­livých jízdách řidičů a využití paliva.

Další informace
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zařízení LINK

Zařízení LINK tvoří systém sledování vozidel pro vozové parky všech druhů a velikostí, který vám prozradí více než jen pozici vašich vozidel a přívěsů. Získejte přehledné informace o jednot­livých jízdách řidičů a využití paliva.

Další informace

Zařízení Driver Terminal PRO

Jde o univerzální zařízení, která řidičům poskytují chytré pracovní funkce. Navigace pro nákladní vozy ukáže nejkratší a nejbez­peč­nější cestu a funkce Active Driver Feedback pomáhá omezit zvyky, které vedou k plýtvání paliva a vyšším emisím CO2.

Další informace
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Správa elektrického vozového parku

Správa elektrických vozidel ve službě WEBFLEET poskytuje společ­nostem nástroje, se kterými naplno využijí výhody svých vozů. Elektro­mobily i vozidla se spalovacími motory můžete sledovat v jednom rozhraní.

Díky přehledným údajům o úrovních nabití můžete s jistotou plánovat zakázky podle dojezdu.

Další informace

Zvyšte ekolo­gičnost svého vozového parku

Platforma pro zvýšení ekolo­gič­nosti vozového parku, kterou vytvořila společnost Webfleet Solutions, umožňuje našim klientům spočítat, kolik emisí CO2 vyprodukují, a zjistit, jak mohou zlepšit svůj dopad na životní prostředí.

Klienti se mohou připojit k nám a organizaci Justdiggit a pomoci nám vysázet stromy v suchých oblastech Afriky. Sázením stromů a pohlcováním uhlíku můžeme ochladit naši planetu a zvrátit klimatické změny.

Další informace
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Elektro­nická fakturace

Od roku 2018 podporuje společnost Webfleet Solutions klienty v přechodu z papírové fakturace na elektro­nickou. Za každou zaslanou papírovou fakturu přispíváme 30 % její ceny organizaci Justdiggit.

Zatím na elektro­nickou fakturaci přešlo 22 000 klientů. Díky tomu jsme dokázali snížit počet vytištěných papírových faktur o více než 280 000 kopií.


Cíle udrži­telného rozvoje

Cíle udrži­telného rozvoje představují plán, jak dosáhnout lepší a udrži­tel­nější budoucnosti pro nás všechny.

Plníme 8 cílů programu udrži­telného rozvoje OSN.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní