Vårt gröna uppdrag

Vi arbetar för att bidra till en mer hållbar framtid

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Hur skapar vi en mer hållbar framtid?

Genom att minska vårt eget koldi­ox­i­dav­tryck

Genom att hjälpa våra kunder att minska sina koldi­ox­id­ut­släpp

Som en del av Bridgestone delar vi deras globala engagemang för att skapa en mer hållbar mobil framtid. Vår lösning för vagnparks­han­tering, WEBFLEET, hjälper redan kunderna att minska sin bräns­le­för­brukning och sina koldi­ox­id­ut­släpp med upp till 25 %. Men som företag vill vi göra ännu mer. För att göra verklighet av vårt Green Mission, vårt miljö­en­ga­gemang, inledde vi ett samarbete med Justdiggit för att ha en positiv påverkan på klimat, natur och människor.
Jan-Maarten de Vries, VD för Bridgestone Mobility Solutions

Hur minskar vi vårt eget koldi­ox­i­dav­tryck?

Återplantera 3 380 hektar skog i Tanzania

För att kompensera för koldi­ox­id­ut­släppen från vår leveranskedja och våra anlägg­ningar inledde Webfleet Solutions ett samarbete med Justdiggit för att återplantera skog på 3 380 hektar i Tanzania. Det motsvarar ett område som är fyra gånger större än Amsterdams centrum.

Justdiggit är en nederländsk ideell organi­sation som är samar­bets­partner i FN:s miljöprogram. De fokuserar på återställning av landskapet genom att återplantera skog i torra områden i Afrika för att gynna klimatet, naturen och människorna.

Genom att plantera över 130 000 träd i det här området binds ca 51 800 ton koldioxid totalt. Det här programmet minskar inte bara koldioxiden i atmosfären, det förbättrar också livsvill­koren för fler än 18 000 människor, sparar 700 miljoner liter vatten om året och återskapar biologisk mångfald.

Tillsammans kan vi återställa naturen och bekämpa växthu­sef­fekten.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Beräkning av vårt koldi­ox­i­dav­tryck

Vi ville förstå vår verksamhets miljöpå­verkan bättre. Därför bad vi Impact Institute att skapa en skanning av vårt koldi­ox­i­dav­tryck under 2018 och 2019.

Med hjälp av resultatet har vi under de två senaste åren kompenserat vårt koldi­ox­i­dav­tryck genom att återställa ett område i Tanzania och Kenya via ett separat projekt med vår partner Justdiggit.

Under den perioden har vi arbetat med att återställa en yta på totalt 2,3 miljoner m2 förstörd mark. Det betyder 8 500 planterade träd, 46 miljoner liter uppsamlat vatten och 1 100 personer i Tanzania och Kenya i arbete.


Hur hjälper vi våra kunder att minska sina koldi­ox­id­ut­släpp?

För en vagnpark­sad­mi­nist­ratör kan det kanske verka svårt att både skydda ekosystemet och uppnå affärsmålen. Hur driver du ett miljö­vänligt företag samtidigt som du håller kostnaderna nere, fordonen rullande och arbets­pro­ces­serna så effektiva som möjligt?

Vi på Webfleet Solutions anser inte att de här målen är åtskilda. Vi tror att det som är bra för miljön också kan vara bra för företaget.

WEBFLEET

Vår prisbelönta lösning för vagnparks­han­tering ger dig överblick över nuläge och historik för hur fordonen används. Du kan se exakt inom vilka områden bränsle slösas och vidta åtgärder för att optimera förbruk­ningen. Ett exempel är hur resedata visar när förare kör på tomgång och var de skulle kunna nyttja farthål­laren mer. På så sätt blir körningen både mer bräns­le­ef­fektiv och hållbar.

Anslut till lastbilens FMS-system för att få åtkomst till förarens resor och övervaka hur bränslet förbrukas.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

LINK-en­heter

LINK-en­heter är fordons­spår­nings­system för både små och stora vagnparker som ger dig mycket mer än bara fordonens och släpens position. Få åtkomst till förarens resor och övervaka hur bränslet förbrukas.

Läs mer

PRO-förar­ter­mi­naler

Allt-i-ett-en­heter för en smartare körning. Använd lastbilsna­vi­ge­ringen för att visa de kortaste och säkraste rutterna samt ge aktiv förar­feedback, vilket hjälper förarna att ändra på de vanor som ödslar bränsle och ökar CO2-utsläppen.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Vagnparks­han­tering för elfordon

WEBFLE­ET-lös­ningen för hantering av elfordon ger företag verktygen som de behöver för att få ut det mesta av sina elfordon. Du kan övervaka både elfordon och fordon med förbrän­nings­motor i samma gränssnitt.

Med bra översikt över laddningsnivåer kan du känna dig trygg med räckvidden och planera jobb effektivt.

Läs mer

En mer miljövänlig vagnpark (Green Your Fleet)

Webfleet Solutions har utvecklat plattformen Green Your Fleet, där våra kunder kan beräkna vagnparkens CO2-utsläpp och ta reda på vad de behöver göra för att arbeta miljö­vänligt.

Kunderna kan delta i vårt samarbete med Justdiggit för att återplantera skog i torra områden i Afrika. Bekämpa växthu­sef­fekten och förhindra miljö­för­störing genom att arbeta mer miljö­vänligt och minska utsläppen.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

E-fakturor

Sedan 2018 har Webfleet Solutions uppmuntrat kunderna att gå över till e-fakturor. För varje pappers­faktura som skickas skänker vi 30 % av faktur­a­kost­naden till Justdiggit.

Hittills har fler än 22 000 kunder gått över till e-fakturor. Tack vare det har vi minskat antalet pappers­fak­turor med mer än 280 000.

Globala mål för hållbar utveckling

De globala målen är en plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Vi uppnår åtta av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

ISO/IEC 14001:2015-certi­fi­e­ringens omfattning

Webfleet Solutions

ISO/IEC 14001:2015-certi­fi­e­ringens omfattning

Webfleet Solutions har etablerat och använder ett miljö­led­nings­system som uppfyller kraven i den inter­na­tio­nella standarden ISO 14001:2015 och har granskats externt av TÜV SÜD. Certi­fi­e­ringen är ett inter­na­tio­nellt ramverk som återspeglar de åtgärder som Webfleet Solutions har vidtagit för att verksam­heten ska ha så liten negativ miljöpå­verkan som möjligt, och den säker­ställer global efterlevnad av tillämpliga miljölagar och -regler.

Läs mer

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu