Jármű­park­ke­zelési bemutató előjegyzése

A Webfleet Európa első számú jármű­park­ke­zelési megoldása

 • Kövesse járművei helyzetét valós időben
 • Csökkentse az üzemanyag-, a karban­tartási és a munka­erő-költ­sé­geket
 • Takarítsa meg az adminiszt­rációs időt az egyszerű és megbízható futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás jóvoltából
 • Optima­li­zálja az útvonalakat és a vezetési időket
 • Nyerjen azonnali betekintést járműparkja telje­sít­mé­nyébe

Kérjen bemutatót és INGYENES tanácsadást

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Jármű­park­ke­zelési bemutató előjegyzése

A Webfleet Európa első számú jármű­park­ke­zelési megoldása

 • Kövesse járművei helyzetét valós időben
 • Csökkentse az üzemanyag-, a karban­tartási és a munka­erő-költ­sé­geket
 • Takarítsa meg az adminiszt­rációs időt az egyszerű és megbízható futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás jóvoltából
 • Optima­li­zálja az útvonalakat és a vezetési időket
 • Nyerjen azonnali betekintést járműparkja telje­sít­mé­nyébe

Webfleet: A teljes jármű­park­ke­zelési megoldás

A Webfleet egy olyan úgynevezett „Saas”, azaz szolgál­ta­tásként biztosított szoftveres jármű­park­ke­zelési megoldás, mely segíthet csökkenteni a költségeket, növelni a nyereséget és megala­po­zottabb döntéseket hozni jármű­park­jával kapcso­latban.

Jármű­kö­vetés

 • Kövesse járművei helyzetét valós időben
 • Takarítsa meg az adminiszt­rációs időt az automatikus kilomé­ter­költ­ség-nyil­ván­tartás jóvoltából

Zöld és biztonságos vezetés

 • Javítson a jármű­ve­zetők vezetési stílusán, és csökkentse az üzemanyag-költ­sé­geket
 • Tervezze meg a karban­tar­tá­sokat valós idejű diagnosz­tikai értesítések alapján

Jármű­park-op­ti­ma­li­zálás

 • Mély és részletes betekintés a járműpark telje­sít­mé­nyébe
 • Hozzon okosabb döntéseket

Munka­fo­lya­mat-ke­zelés

 • Küldje el az új feladat és rendelés részleteit a PRO jármű­ve­zetői termi­ná­lokra
 • Bízza meg a feladattal a legkorábbi becsült érkezési időpontot lehetővé tevő jármű­ve­zetőt

PREMIUM.connect

 • Építse be a jármű­park­ke­zelési megoldást meglévő üzleti alkal­ma­zá­saiba

Hogyan működik?

untranslated

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte

Díjaink és tanúsít­vá­nyaink

Kezdje el vállal­kozása optima­li­zá­lását a Webfleet segít­sé­gével

Kérjen bemutatót és INGYENES tanácsadást

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.