Wat is geofencing?

Een geofence kan worden gedefi­nieerd als een virtueel hek rond een afgebakende geogra­fische locatie. Bij geofencing wordt met dit digitale hek een actie in gang gezet bij het binnenkomen of verlaten van deze locatie.

Geofencing wordt gebruikt door bedrijven in verschil­lende sectoren. Heeft u wel eens adver­tenties gezien over iets specifieks in uw buurt? Of misschien het weer in uw woonplaats? Dit zijn enkele voorbeelden van hoe geofencing tegen­woordig wordt gebruikt in de marke­ting­bu­siness.

Geofencing heeft echter ook zeer waardevolle toepas­singen voor fleet managers.

Wat is geofencing in fleet management?

Wat is geofencing in fleet management?

Wat is geofencing in fleet management?

In fleet management is geofencing een op GPS gebaseerde functie waarmee u digitale hekken kunt plaatsen op belangrijke locaties om een vooraf bepaalde actie te activeren. Deze locaties kunnen uw hoofd­kantoor, secundaire kantoren, klant­lo­caties, beveiligde zones of zelfs hele steden zijn, om er maar een paar te noemen.

Hoe kan geofencing de efficiëntie van uw wagenpark verbeteren?

Hoe kan geofencing de efficiëntie van uw wagenpark verbeteren?

Hoe kan geofencing de efficiëntie van uw wagenpark verbeteren?

Zoals hierboven vermeld, kan een geofence worden geplaatst op belangrijke plekken zoals uw hoofd­par­keer­terrein. Met op GPS gebaseerde geofencing kunt u uw voertuigen monitoren en zien wanneer ze dit vooraf bepaalde gebied binnenkomen of verlaten.

Met geofencing kunt u belangrijke gebeur­te­nissen, zoals het binnengaan van een land, gemakkelijk bijhouden met realtime meldingen, die ook wel Geofence Alerts worden genoemd. Dankzij deze meldingen bent u ook onmid­dellijk op de hoogte als er zich een ernstig incident heeft voorgedaan. Als een van uw voertuigen bijvoor­beeld een gebied verlaat dat niet mag worden verlaten of dit doet op een tijdstip dat niet was gepland, krijgt u in realtime een melding en kunt u direct actie ondernemen.

De voordelen van geofencing in fleet management

De voordelen van geofencing in fleet management

De voordelen van geofencing in fleet management

Geofencing is zeer waardevol voor organi­saties met mobiele werknemers en wagenparken, omdat het u meer inzicht geeft in uw activi­teiten en produc­ti­viteit. Dit heeft een positieve invloed op uw planning en verbetert de toewijzing van middelen.

Met geofencing kunt u ook:

Naar content gaan
  • Uw commu­ni­catie vereen­vou­digen. Meldingen ontvangen als uw voertuigen een bepaalde locatie of een checkpoint bereiken.
  • Bedrijfs­ac­ti­vi­teiten analyseren. Locatie­be­zoeken, de gemiddelde tijd bij de klant en deten­tie­ge­gevens bijhouden.
  • Verblijf­tijden verminderen. U kunt de verblijf­tijden verbeteren dankzij geauto­ma­ti­seerde meldingen die naar facili­teiten en ontvangers kunnen worden gestuurd om hen te melden dat het voertuig bijna is gearriveerd.

Als geofencing is geïnte­greerd met telema­ti­ca­software zoals Webfleet, krijgt u volledig inzicht in uw activi­teiten, waardoor de veiligheid en trans­pa­rantie binnen uw organisatie toenemen. Neem vandaag nog contact op met onze experts als u meer wilt weten over geofencing.

wfs transport safety whitepaper

Hoe veilig zijn uw vracht­wagens onderweg?

wfs transport safety whitepaper

Veiligheid is een integraal onderdeel van elk succesvol trans­port­be­drijf.

Download whitepaper

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.