Mi az a geokerítés?

A geokerítés egy körül­ha­tárolt földrajzi helyszínt körülvevő virtuális kerítésként defini­álható. A geokerítés arra szolgál, hogy az adott területre való belépéskor, illetve annak elhagyá­sakor ez a digitális kerítés aktiváljon egy műveletet.

A geokerítést több ágazat vállalatai is használják. Látott már olyan hirdetést, amely valamilyen, az adott környékre jellemző dolgot hirdetett? Vagy akár a város aktuális időjárását? Nos, ez két példa arra, hogy a modern geoke­rí­té­seket hogyan alkalmazzák a marketing üzletágában.

A geokerítés ugyanakkor rendkívül értékes felhasz­nálási módokat kínál a jármű­park­ke­zelők számára.

Mit jelent a geokerítés a jármű­park­ke­zelés területén?

Mit jelent a geokerítés a jármű­park­ke­zelés területén?

A jármű­park­ke­zelés területén a geokerítés egy GPS-alapú funkciót jelent, amely lehetővé teszi, hogy digitális geoke­rí­té­seket rajzoljon a kulcs­fon­tosságú területekre, ezáltal pedig aktiváljon egy előre megha­tá­rozott műveletet. Ilyen kulcs­fon­tosságú terület lehet például a központi iroda, a másodlagos iroda, az ügyfelek telephelyei, a biztonságos területek vagy akár a városok, csak hogy néhányat említsünk.

Hogyan javíthatja a geokerítés a járműpark hatékony­ságát?

Hogyan javíthatja a geokerítés a járműpark hatékony­ságát?

Ahogy fent említettük, a geokerítés kulcs­fon­tosságú helyekre, például a központi parkolóba is felraj­zolható. A GPS-alapú geoke­rí­téssel minden egyes alkalommal felügyelheti a jármű­par­kokat, amikor belépnek erre az előre megha­tá­rozott területre, illetve elhagyják azt.

A geokerítés segít­sé­gével egyszerűen, a geoke­rí­tés-fi­gyel­mez­te­té­sekként is ismert valós idejű értesí­té­sekkel követheti nyomon a fontos eseményeket, mint például az országokba való belépést. Ezek a figyel­mez­te­tések azt is biztosítják, hogy azonnal értesüljön, amikor súlyos baleset vagy hasonló esemény történik. Ha például a járművei egyike kilép egy olyan területről, amelyet nem szabadna elhagynia, illetve egy nem tervezett időpontban teszi ezt, akkor Ön valós idejű értesítést kap, és gyorsan megteheti a szükséges lépéseket.

A geokerítés előnyei a jármű­park­ke­zelés területén

A geokerítés előnyei a jármű­park­ke­zelés területén

A geokerítés rendkívül értékes a mobil munkaerővel és jármű­parkkal működő szervezetek számára, mivel nagyobb fokú betekintést biztosít a vállalat működésébe és terme­lé­keny­ségébe. Ez pozitívan befolyá­solja a tervezést, és az erőfor­rás-el­osztás javításában is segít.

A geokerítés emellett az alábbiakban is segít:

Ugrás a tartalomhoz
  • A kommu­ni­káció leegy­sze­rű­sítése. Értesítések fogadása, amikor a járműparkok elérnek egy bizonyos helyre vagy ellenőrző pontra.
  • Műveletek elemzése. A helyszíni látogatások, az ügyféllel töltött átlagos idő és a vissza­tartás részle­teinek nyomon követése.
  • A vissza­tartási idők lerövi­dítése. Az automatikus figyel­mez­te­té­seknek köszön­hetően lehetősége van a vissza­tartási idők javítására. Ezeket az értesí­té­seket a létesít­mé­nyeknek és a vevőknek elküldve tájékoz­tat­hatja őket arról, hogy a jármű hamarosan megérkezik hozzájuk.

Egy telematikai szoftverrel, például a Webfleet szoftverrel integrálva a geokerítés által teljes képet kaphat a művele­teiről, ezáltal pedig fokozhatja a szervezeten belüli biztonságot és átlát­ha­tó­ságot. Ha többet szeretne tudni a geoke­rí­tésről, lépjen kapcsolatba szakértőink egyikével még ma.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.