Hvad er formålet med smarte fartskrivere?

Smarte fartskrivere registrerer chauf­før­re­la­terede data: køreha­stighed, antal kørte kilometer, pauser og hviletid. Disse digitale enheder, som installeres i flåde­kø­re­tøjer, hjælper virksom­heder med at overholde lovgiv­ningen om chaufførers køretid.

Hvordan fungerer en smart fartskriver?

Hvordan fungerer en smart fartskriver?

Siden 2005 skal flåder med lastbiler og busser bruge fartskrivere. Siden 2019 er det et krav, at smarte fartskrivere installeres i alle nye køretøjer. Køretøjer i nødtjeneste eller køretøjer, der ikke kører hurtigere end 40 km/t, er undtaget fra fartskri­ver­reg­lerne.

Med smarte fartskrivere kan flåder bidrage til øget trafik­sik­kerhed. Ved at overholde reglerne for chaufførers køretid, bidrager flåder til chauf­før­trivslen – og en udhvilet chauffør kører mere sikkert. Smarte fartskrivere, også kaldt digitale fartskrivere, starter registre­ringen af data, så snart køretøjet er i bevægelse. De indsamlede data giver detaljerede oplysninger om køretøjets hastighed, antal kørte kilometer og om chaufførers hviletid.

Hvordan registrerer en smart fartskriver tid?

Hvordan registrerer en smart fartskriver tid?

Smarte fartskrivere registrerer altid køretøjs- og chauf­før­re­la­terede data i Universal Time, UTC. Derfor har tidsomstil­linger i forbindelse med start/slut af sommertid ikke indflydelse på tidsre­gi­stre­ringen med den digitale fartskriver. Chauffører kan ændre fartskri­verens visning på displayet, så den viser lokal tid. Men enheden vil fortsat registrere alle data i UTC.

Hvad angår en chaufførs maksimale timer bag rattet, tillader en smart fartskriver 9 timers kørsel på en enkelt dag (dette kan forlænges til 10 timer op til to gange om ugen), 56 timer på en uge og 90 timer i en sammen­hæn­gende periode på to uger. Både operatører og chauffører skal overholde den maksimale køretid og de påkrævede pauser og hviletider. En manglende overhol­delse kan føre til bøder og have andre alvorlige konse­kvenser.

Hvilke forskellige typer chipkort til fartskrivere findes der?

Hvilke forskellige typer chipkort til fartskrivere findes der?

Der er fire typer chipkort til fartskrivere. Virksom­hedskort giver flådechefer mulighed for at holde styr på chauf­førdata med henblik på overhol­delse. Værkstedkort kan kun tilgås af autori­serede brugere, da disse chipkort bruges til at installere og reparere fartskrivere. Kontrolkort er beregnet til de lovgivende myndigheder, så de kan kontrollere fartskri­verdata og chauf­fø­rernes overhol­delse i forbindelse med vejsidestop eller ulykker. Chauf­førkort registrerer og gemmer en chaufførs arbejds­timer og hviletid. Værkstedskort er kun gyldige i et år, mens chauf­førkort er gyldige i fem år.

Hvordan har lovgiv­ningen om smarte fartskrivere ændret sig?

Hvordan har lovgiv­ningen om smarte fartskrivere ændret sig?

Fartskri­ver­over­hol­delse har udviklet sig over de seneste par årtier. De første analoge enheder blev intro­du­ceret i 1950'erne. I 2005 blev det et krav, at flåde­kø­re­tøjer produceret i EU skulle have fartskrivere installeret. En ændring af reglerne i 2019 betød, at alle nye flåde­kø­re­tøjer i EU skulle have smarte fartskrivere installeret, og det satte gang i brugen af digitale enheder. Fra august 2023 styrker mobili­tetspakke 1 reglerne for chaufførers køretid og branchens konkur­ren­ce­dyg­tighed. Fra december 2015 vil alle trans­port­flåder have smarte fartskrivere version 2 installeret i deres køretøjerne.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis guide til ledelse af dine chauffører

wfs transport drivers whitepaper

Sådan holder du dine lastbil­chauf­fører glade, sunde og produktive.

Download vores guide til ledelse af chauffører

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.