Vad är syftet med smarta färdskrivare?

Smarta färdskrivare används till att registrera förar­re­la­terad information: körhas­tighet, körsträcka och rastpe­rioder. De här digitala enheterna som monteras i fordons­flottan hjälper företag att följa lagstift­ningen gällande förares körtider.

Hur fungerar smarta färdskrivare?

Hur fungerar smarta färdskrivare?

Färdskrivare har varit obliga­to­riskt för vagnparker med lastbilar och bussar sedan 2005. Sedan 2019 måste smarta färdskrivare monteras i alla nya fordon, med undantag för utryck­nings­fordon och fordon som inte kör snabbare än 40 km/h.

Smarta färdskrivare hjälper vagnparker att bidra till att öka säkerheten på vägen. Genom att följa reglerna för förares körtider kan vagnparker öka förarnas välmående – en utvilad förare är en säkrare förare. Smarta färdskrivare, som även kallas för digitala färdskrivare registrerar information direkt när ett fordon rör sig. Den insamlade datan innehåller information om hastighet och körsträcka för fordon samt förarnas icke-ar­betstid.

Hur registreras tid på smarta färdskrivare?

Hur registreras tid på smarta färdskrivare?

Smarta färdskrivare registrerar fordons- och förar­re­la­terad information i UTC, vilket innebär att tidsju­ste­ringar som sommartid etc. inte påverkar infor­ma­tions­re­gi­stre­ringen. Förarna kan ändra visnings­tiden på färdskri­varen så att den visar rätt lokal tid men all information registreras fortfarande i UTC.

Aktuell tillåten förartid är inbyggd i smarta färdskrivare: förare får köra högst 9 timmar under en dag (vilket kan förlängas till 10 timmar upp till 2 gånger i veckan), 56 timmar under 1 vecka och 90 timmar för 2 veckor. Vagnpark­s­an­svariga och förare måste följa regleringen kring maximala körtider och obliga­to­riska rast- och vilope­rioder. Om man inte gör det kan det leda till sanktions­av­gifter och andra allvarliga konse­kvenser.

Vilka olika typer av kort finns det för smarta färdskrivare?

Vilka olika typer av kort finns det för smarta färdskrivare?

Det finns fyra typer: Företagskort, som vagnpark­s­an­svariga kan använda till att få tillgång till aktuell förarin­for­mation i efter­lev­nads­syfte. Verkstadskort, som endast behöriga användare kan få tillgång till eftersom den typen av smartkort används till att montera och reparera färdskrivare. Kontrollkort, som används av myndigheter för att kontrollera färdskri­va­rin­for­mation och förar­ef­ter­levnad vid kontroller och incidenter. Förarkort, som används till att registrera och lagra arbetstid och rastpe­rioder för förare. Verkstadskort är endast giltiga i ett år medan förarkort är giltiga i fem.

Hur har lagstift­ningen kring smarta färdskrivare förändrats?

Hur har lagstift­ningen kring smarta färdskrivare förändrats?

Färdskri­var­ef­ter­levnad har förändrats under de senaste årtiondena. De första analoga enheterna lanserades på 50-talet. 2005 infördes krav på att färdskrivare ska monteras i alla vagnparks­fordon som tillverkas i EU. Efter en regel­ändring i juni 2019 måste smarta färdskrivare monteras i alla nya vagnparks­fordon inom EU, vilket har lett till användandet av digitala enheter. I augusti 2023 kommer mobili­tets­paket 1 som skärper reglerna kring förares körtider och bransch­kon­kurrens att införas. Från och med december 2025 kommer alla vagnparker inom transport att ha version 2 av smarta färdskrivare i sina fordon.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis guide till förar­han­tering

wfs transport drivers whitepaper

Hur du håller dina lastbils­förare glada, friska och produktiva.

Ladda ner vår guide till förar­han­tering

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.