Så uppmuntrar du glada, hälsosamma och produktiva lastbils­chauf­förer.

Lastbils­fö­re­tagen känner allt mer av effekterna av förar­bristen för varje år. Det är viktigt med bra rekrytering när tillgången är begränsad och att bibehålla kvali­fi­cerade förare och ge dem stöd så att de presterar på toppnivå.

Den här kostnadsfria e-boken beskriver de viktigaste ingre­di­en­serna i förar­han­tering, från rekrytering till utbildning, beteende, livsstil och mycket mer.

Jag är redo att ladda ned⁠

Få insikt i hur du gör för att:

1
Rekrytera och bibehålla förare
2
Förbättra förar­pre­sta­tio­nerna för att maximera produk­ti­vi­teten
3
Uppmuntra till bättre fysisk förmåga och mentalt välbe­fin­nande
4
Använda tekniken för att uppnå allt ovan effektivare

Ladda ned den kostnadsfria e-boken

Lära dig hur du förbättrar förar­han­te­ringen för trans­port­fö­re­tagen.

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange typ av industri.
Ange din e-post­a­dress
Håll kontakten

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.