COVID-19 Update.  Få mere at vide

Hvad er software til styring af service i marken?

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Styring af service i marken er lig med styring af virksom­hedens ressourcer ved hjælp af værktøjer, der kan håndtere områder som planlægning, arbejds­ordrer, analyser, rappor­tering og kunde­for­vent­ninger. Disse værktøjer anvender software eller cloud-ba­serede platforme, der er integreret fra start til slut med det formål at forbedre effek­ti­vi­teten og optimere styringen af workflowet.

Hvordan fungerer styring af service i marken?

Hvordan fungerer styring af service i marken?

Hvordan fungerer styring af service i marken?

Styring af service i marken fungerer ved hjælp af softwa­re­ap­pli­ka­tioner, der er integreret sammen med backend­sy­stemer. Det kan hjælpe dig, da det automa­ti­serer forskellige aspekter for din virksomhed, herunder, men ikke begrænset til, planlægning, udsendelse, instal­lation, fakturering, regnskabs­fø­relse, service og reparation. For eksempel giver det dig mulighed for at registrere alle stadier af en arbejds­ordres livscyklus gennem indsigt i realtid.

Visse softwa­re­sy­stemer giver dig også mulighed for at fjernstyre workflow med mobile appli­ka­tioner. Du kan være væk fra kontoret og stadig have overblik over vigtige oplysninger såsom kunde­hi­storik og behandle checklister.

Software til styring af service i marken

Software til styring af service i marken

Software til styring af service i marken

Der er mange typer af software til styring af service i marken. Et softwa­re­system til styring af service i marken indsamler alle de værdifulde oplysninger, du har brug for, om ordrer og chauffører. De kan hjælpe dig med at styre workflow, forbedre kunde­service og få udført flere opgaver.

Nogle tilbyder dynamisk ordreud­sen­delse og -styring, der giver mulighed for at identi­ficere, hvilke chauffører der er bedst egnede til at udføre en opgave baseret på intelligent planlægning og udsendelse, ordrestatus samt status for køretøjer. Dermed kan du optimere ordre­sty­rings­wor­k­flowet og færdiggøre flere ordrer. Derudover kan du med profes­sionel navigation få klaret flere opgaver til tiden.

Og et softwa­re­system til styring af service i marken automa­ti­serer workflowsty­rings­pro­cessen og tager hånd om rappor­te­ringen. Ved at automa­tisere workflowet bliver du mere effektiv og sparer tid, da distrak­tioner og tidskræ­vende manuelle opgaver mindskes. Visse systemer gør for eksempel overhol­delse nemmere. Nogle funktioner i styrings­sy­stemer til service i marken registrerer automatisk køretø­jernes kilome­ter­tællere og arbejds­tids­re­gi­strering for dig i realtid, hvilket giver en mere nøjagtig rappor­tering og mindsker den admini­strative byrde.

WEBFLEET: en løsning til styring af service i marken

WEBFLEET: en løsning til styring af service i marken

WEBFLEET: en løsning til styring af service i marken

WEBFLEET gør alt det, der er nævnt ovenfor, og meget mere. Systemet hjælper dig med at automa­tisere styringen af service i marken, holder omkost­nin­gerne under kontrol og få udført flere opgaver til tiden. Det leverer usædvanligt nøjagtige ETA'er baseret på Webfleet Solutions’ prisvin­dende trafik­in­for­mation. Det anvender et komplekst netværk af live trafikdata og avancerede algoritmer, så chauf­fø­rerne kan undgå trafik. Og anvendelse af data fra integration af køretøjer hjælper dig med at reducere de samlede ejerud­gifter for køretøjerne

En løsning til styring af service i marken som WEBFLEET bidrager til at automa­tisere workflowet, booste produk­ti­vi­teten og forbedre effek­ti­vi­teten. Du får ikke kun flere opgaver fra hånden, du kan også gøre flere kunder glade. Klik her for at få mere at vide om workflowstyring.

Webfleet Solutions

Derfor digita­li­serer virksom­heder flåde­ar­bejds­gangene

Webfleet Solutions

Se nærmere på de problemer, der påvirker arbejds­gangene for små og mellemstore virksom­heder, og årsagen til, at mange indfører digita­li­sering for at styre en mere effektiv flåde.

Jeg er klar til at downloade

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu