Hvad er software til styring af service i marken?

Styring af service i marken er lig med styring af virksom­hedens ressourcer ved hjælp af værktøjer, der kan håndtere områder som planlægning, arbejds­ordrer, analyser, rappor­tering og kunde­for­vent­ninger. Disse værktøjer anvender software eller cloud-ba­serede platforme, der er integreret fra start til slut med det formål at forbedre effek­ti­vi­teten og optimere styringen af workflowet.

Hvordan fungerer styring af service i marken?

Hvordan fungerer styring af service i marken?

Hvordan fungerer styring af service i marken?

Styring af service i marken fungerer ved hjælp af softwa­re­ap­pli­ka­tioner, der er integreret sammen med backend­sy­stemer. Det kan hjælpe dig, da det automa­ti­serer forskellige aspekter for din virksomhed, herunder, men ikke begrænset til, planlægning, udsendelse, instal­lation, fakturering, regnskabs­fø­relse, service og reparation. For eksempel giver det dig mulighed for at registrere alle stadier af en arbejds­ordres livscyklus gennem indsigt i realtid.

Visse softwa­re­sy­stemer giver dig også mulighed for at fjernstyre workflow med mobile appli­ka­tioner. Du kan være væk fra kontoret og stadig have overblik over vigtige oplysninger såsom kunde­hi­storik og behandle checklister.

Software til styring af service i marken

Software til styring af service i marken

Software til styring af service i marken

Der er mange typer af software til styring af service i marken. Et softwa­re­system til styring af service i marken indsamler alle de værdifulde oplysninger, du har brug for, om ordrer og chauffører. De kan hjælpe dig med at styre workflow, forbedre kunde­service og få udført flere opgaver.

Gå til indhold

Nogle tilbyder dynamisk ordreud­sen­delse og -styring, der giver mulighed for at identi­ficere, hvilke chauffører der er bedst egnede til at udføre en opgave baseret på intelligent planlægning og udsendelse, ordrestatus samt status for køretøjer. Dermed kan du optimere ordre­sty­rings­wor­k­flowet og færdiggøre flere ordrer. Derudover kan du med profes­sionel navigation få klaret flere opgaver til tiden.

Og et softwa­re­system til styring af service i marken automa­ti­serer workflowsty­rings­pro­cessen og tager hånd om rappor­te­ringen. Ved at automa­tisere workflowet bliver du mere effektiv og sparer tid, da distrak­tioner og tidskræ­vende manuelle opgaver mindskes. Visse systemer gør for eksempel overhol­delse nemmere. Nogle funktioner i styrings­sy­stemer til service i marken registrerer automatisk køretø­jernes kilome­ter­tællere og arbejds­tids­re­gi­strering for dig i realtid, hvilket giver en mere nøjagtig rappor­tering og mindsker den admini­strative byrde.

Webfleet: en løsning til styring af service i marken

Webfleet: en løsning til styring af service i marken

Webfleet: en løsning til styring af service i marken

Webfleet gør alt det, der er nævnt ovenfor, og meget mere. Systemet hjælper dig med at automa­tisere styringen af service i marken, holder omkost­nin­gerne under kontrol og få udført flere opgaver til tiden. Det leverer usædvanligt nøjagtige ETA'er baseret på Webfleet’ prisvin­dende trafik­in­for­mation. Det anvender et komplekst netværk af live trafikdata og avancerede algoritmer, så chauf­fø­rerne kan undgå trafik. Og anvendelse af data fra integration af køretøjer hjælper dig med at reducere de samlede ejerud­gifter for køretøjerne

Gå til indhold

En løsning til styring af service i marken som Webfleet bidrager til at automa­tisere workflowet, booste produk­ti­vi­teten og forbedre effek­ti­vi­teten. Du får ikke kun flere opgaver fra hånden, du kan også gøre flere kunder glade. Klik her for at få mere at vide om workflowstyring.

wfs workflow management

Gratis e-bog: Derfor digita­li­serer virksom­heder flåde­ar­bejds­gangene

wfs workflow management

Se nærmere på de problemer, der påvirker arbejds­gangene for små og mellemstore virksom­heder, og årsagen til, at mange indfører digita­li­sering for at styre en mere effektiv flåde.

Download hvidbog

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.