Op data gebaseerde elektri­fi­cering van wagenparken

De gecom­bi­neerde kracht van Webfleet en Chargylize

Op data gebaseerde elektri­fi­cering van wagenparken

De gecom­bi­neerde kracht van Webfleet en Chargylize

Het toevoegen van EV's aan uw wagenpark kan ingewikkeld zijn. Wij willen het eenvoudiger maken. Webfleet en Chargylize hebben samen­ge­werkt bij het ontwerpen van een elektri­fi­ce­ring­s­check voor uw wagenpark. Onze duidelijke inzichten in telema­ti­cadata stellen u in staat betere, eenvou­digere en snellere keuzes te maken over het intro­du­ceren van EV's in uw wagenpark, zodat u maximaal profiteert.

Met EV.connect kunt u

Vaststellen of u een deel van uw wagenpark kunt vervangen door elektrische voertuigen om uw duurzaam­heids­doelen te behalen

Het beste moment bepalen om over te stappen op elektrische voertuigen door het gedrag van uw wagenpark te monitoren

Het potentiële inves­te­rings­ren­dement van nieuwe EV's berekenen

Slimmere en snellere keuzes maken met behulp van duidelijke data

Ontdekken hoe u kosten kunt besparen met een duidelijk overzicht van uw activi­teiten

Uw CO2-voetafdruk verminderen en uw bedrijf verduur­zamen

Belang­rijkste functies van EV.connect

Een volledige elektri­fi­ce­ring­s­check

Aan de hand van de telema­ti­cadata van Webfleet, maakt Chargylize een volledige analyse van de schaal van uw elektri­fi­ce­rings­mo­ge­lijk­heden door te kijken naar uw huidige voertuig­ge­bruik, de beschikbare laadin­fra­structuur, de rij- en parkeer­be­per­kingen in uw gebied, huidige laadprijzen, CO2-bespa­ringen en meer.

EV van charging PRO8475 2
ev vanman

Inzichten om het proces te optima­li­seren

Met EV.connect kunt u bepalen of volledig of gedeel­telijk overstappen op elektrische alter­na­tieven een goede investering is. Ook helpt EV.connect u bij het plannen van de laadin­fra­structuur op locatie.

Eenvoudige installatie

EV.connect kan eenvoudig worden ingeschakeld door de fleet manager in Webfleet.

fleet manager driver 04
information security and privacy

Gegevens­privacy

Het delen van voertuig­ge­gevens tussen de platforms is beperkt tot enkel wat nodig is om de service te leveren.

Zo werkt het: een elektrisch wagenpark in drie eenvoudige stappen

We verzamelen de data

We analyseren het gedrag van uw huidige voertuigen aan de hand van de telema­ti­cadata van Webfleet.

We geven u advies

We kijken naar zaken als rij- en parkeer­be­per­kingen in uw gebied, huidige laadkosten en compensatie voor CO2-uitstoot. Aan de hand van die informatie bepalen we of EV's bij uw wagenpark passen.

U elektri­fi­ceert uw wagenpark

U beslist welke elektrische voertuigen u inzet in uw wagenpark aan de hand van duidelijke, nauwkeurige inzichten.
U krijgt ook informatie van onze partners over het opzetten van een laadin­fra­structuur.

Over Chargylize

Chargylize is een onafhan­ke­lijke aanbieder van op data gebaseerde oplossingen op het gebied van e-mobility.

In 2020 werd Chargylize opgericht als spin-off van thaltegos, een manage­ment­ad­vies­bureau gespe­ci­a­li­seerd in big data en data-analyse.

Chargylize is een team van enthou­siaste ontwik­ke­laars en dataspe­ci­a­listen en ervaren startup­ma­nagers die samenwerken aan innovatieve services. Ze bieden verschil­lende SaaS-pro­ducten op het gebied van e-mobility.

Wat u nodig heeft voor EV.connect

Een Webfleet-volg­systeem

(LINK1, OEM.connect, Webfleet Work-app of CAM 50)

Een Webfleet-abonnement

Chargylize

Account-2 en abonne­ments­kosten

Vraag een demo aan

Praat met onze experts en ontdek of uw voertuig compatibel is.

Ondersteunt ook LINK 2x0/410/510.
Rapporten over het energie­ver­bruik of -niveau, automa­tische onder­houds­her­in­ne­ringen en EV-gegevens worden ondersteund met het Webfleet ECO-tarief

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.