Zaawan­sowane zarządzanie flotą

Webfleet + LINK 410

Łatwą w użyciu technologię „oprogra­mo­wanie jako usługa” platformy Webfleet można zastosować w każdym pojeździe komercyjnym. Dzięki innowa­cyjnym możli­wo­ściom zarządzania flotą pojazdów przez Internet można monitorować wszystko, co dzieje się na drodze. Dajemy Ci coś więcej niż tylko wiedzę o tym, kiedy, gdzie i w jaki sposób pojazd był prowadzony — nasze narzędzia pozwolą Ci zaoferować kierowcom wsparcie i ułatwić im pracę. Dzięki naszym certy­fi­ko­wanym insta­la­torom nowe możliwości będą dostępne do użytku dla Ciebie od zaraz i bez żadnej instalacji systemów infor­ma­tycznych. To pozwoli Ci zacząć oszczędzać już od pierwszego dnia!

Zawsze wiedz, gdzie znajdują się kierowcy

Zobacz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy (a także czy są zaparkowane czy też poruszają się) w czasie rzeczy­wistym z pomocą mapy TomTom. Dzięki możliwości zloka­li­zo­wania najbliż­szego kierowcy i przydzie­lenia mu zadania zaimpo­nujesz swoim klientom i ograniczysz do minimum czas przejazdów.

untranslated
wf tracking van supporting image 03

Rozszerzone możliwości rapor­to­wania

Możliwość uzyskania różno­rodnych raportów z systemu Webfleet pozwala zopty­ma­li­zować wydajność floty pojazdów. Jest to najob­szer­niejszy zestaw gotowych do użycia raportów w branży, który zapewnia szczegółowe dane o aktywności poszcze­gólnych pracowników i pojazdów. Indywi­du­alnie dostosowane raporty pozwalają uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebuje Twoja firma — zawsze wtedy, gdy są one potrzebne. Raporty mogą być tworzone automa­tycznie lub można je pobierać na żądanie.

Lokali­zo­wanie pojazdów z dodatkowymi infor­ma­cjami

Dowiedz się, gdzie można uzyskać oszczęd­ności, analizując wcześniejsze podróże. Przejrzyj podróż od początku do końca, by uzyskać więcej informacji o prędkości pojazdu i liczbie postojów.

vehicle tracing
map zoom

Intuicyjny interfejs

Dzięki inter­fejsowi, przej­rzystej strukturze i logicznie pogru­po­wanym funkcjom, system Webfleet jest bardzo prosty w obsłudze . Istnieje możliwość przypi­sy­wania ikon do różnych typów pojazdów i wyświe­tlania przeglądu dla różnych grup pojazdów. Położenie każdego pojazdu jest automa­tycznie aktuali­zowane na mapie. Ponieważ system Webfleet jest oferowany na zasadzie subskrypcji, wszystkie potrzebne mapy i aktuali­zacje otrzymujesz wtedy, gdy ich potrze­bujesz.

Bezpie­czeństwo

Rozumiemy potrzebę nieza­wodnego dostępu do aplikacji zarządzania flotą pojazdów o każdej porze dnia i nocy, a także całkowitego bezpie­czeństwa bez względu na wszystko. Bez obaw. Webfleet to system, który oferuje doskonały zapis czasów działania. Można uzyskać do niego dostęp wyłącznie za pośred­nictwem bezpiecznego konta inter­ne­towego oraz osobistego identy­fi­katora i hasła. To dlatego usłudze Webfleet zaufało już ponad 60 000 klientów biznesowych.

information security and privacy
business owner lat 09

Zwiększ stopień zadowolenia klientów

  • Informuj swoich klientów na bieżąco.
  • Zapewnij swoim klientom najbardziej wiarygodne w branży informacje o czasie przyjazdu.
  • Natychmiast informuj swoich klientów o możliwych opóźnie­niach, podając nowy przybliżony czas dotarcia do celu.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.