Partner keresése

Építsen ki egy nyereséges, hosszú távon is sikeres vállal­kozást a WEBFLEET segít­sé­gével.

Partnereink hozzáadott értéket teremtő szolgál­ta­tá­sokkal, többek között vásárlás előtti tanács­adással, műszaki támoga­tással és egyedi integráció bizto­sí­tá­sával gondos­kodnak arról, hogy Ön az adott területen és iparágban egyaránt a legtöbbet hozhassa ki a WEBFLEET megol­dá­sokból.

Találja meg a megfelelő Webfleet Solutions partnert

Találja meg a megfelelő Webfleet Solutions partnert

Egyedi partner­há­ló­zatunk segít­sé­gével hatéko­nyabban irányít­hatja jármű­parkját, és még gyorsabban elérheti üzleti céljait.

Partnereink számos Webfleet Solutions megoldással és szolgál­ta­tással várják Önt, emellett beszerelési és ügyfél­szol­gálati szolgál­ta­tá­sokat is bizto­sí­tanak. Ha pedig platfor­ma­da­ta­inkat saját alkal­ma­zá­saiba szeretné integrálni, nyitott API-nknak köszön­hetően ezt is könnyedén megteheti, rendszer­in­teg­rátor partnereink pedig segítenek eleget tenni minden igényének.

Lista megte­kintése

Integrációs partner keresése

Integrációs partner keresése

Emelje magasabb szintre járműparkja műveleteit az iparág legnagyobb, harmadik féltől származó megol­dá­sokkal integrált, járművön belüli megol­dá­sainak válasz­té­kával. Akár egy hóekékből álló járműparkot kezel, akár egy mentő­au­tókból álló járműpark megter­ve­zését szeretné optima­li­zálni, a partnereink által biztosított integrációs megoldások biztosan segíthetnek.

Az Alkal­ma­zás­központ megnyitása

E-mail küldése az értéke­sítési csapatnak

Vegye fel velünk a kapcsolatot minden értéke­sí­téssel és termékkel kapcsolatos kérdés esetében