Ruttop­ti­mering : förklaring

Ruttop­ti­mering innebär processen att välja den bästa rutten. Läs allt om fördelarna och hur det görs på vår webbplats!

Vad är ruttop­ti­mering?

Vad är ruttop­ti­mering?

Ruttop­ti­mering innebär processen att välja den bästa rutten beroende på ett antal viktiga fakta.

Kostnads­ef­fek­ti­vitet är det slutliga målet, men effek­ti­vitet är den verkliga nyckeln till effektiv ruttop­ti­mering.

Av den här anledningen är avståndet mellan två punkter kanske inte den viktigaste faktorn i ruttop­ti­mering. Goda ruttop­ti­me­rings­pro­cesser tar hänsyn till flera olika faktorer som bidrar till att avgöra vilken väg som är mest effektiv. Exempelvis kan antalet svängar, trafik­mönster och tillgång till nödvändiga faciliteter, som bensin­sta­tioner eller rastplatser, ha störst påverkan på en viss rutts effek­ti­vitet.

Hur görs detta

Hur görs detta

Ruttop­ti­mering kan inte genomföras tillräckligt bra av bara en människa. En genom­snittlig resa med ett fordon kan innefatta tusentals olika ruttmöj­lig­heter. Antalet ökar snabbt när många bilar tas med i beräkningen.

Genom algoritmer kan program­varan för ruttop­ti­mering göra jobbet snabbt och presentera praktiska rutter som kontrol­lerar alla relevanta faktorer. Vissa program kan också justera efter realtids­fak­torer, inklusive trafik- och bilolyckor. Detta hjälper till att säkerställa att transporten går så smidig som möjligt, oavsett situationen.

Fördelar med ruttop­ti­mering

Fördelar med ruttop­ti­mering

Det finns många fördelar med ruttop­ti­mering. Den hjälper dig att skapa mer tillför­litliga beräknade ankomst­tider, begränsa körtid, maximera antalet stopp för din förare och öka kundnöjd­heten.

Hoppa till innehåll

Ruttop­ti­mering kan också hjälpa till att snabbt testa andra alternativa scenarion. Exempelvis kan programvara för ruttop­ti­mering analysera olika scenarion beroende på de resurser som finns tillgängliga och besvara viktiga frågor, som hur många fordon som är optimalt för en viss rutt.

Därmed kan en korrekt ruttop­ti­mering gynna alla inblandade. Den kan minska stressen för föraren, ge chefen mer effek­ti­vitet och leverera konsekvent service till slutkunden.

Webfleet och ruttop­ti­mering

Webfleet och ruttop­ti­mering

På Webfleet tar vi ruttop­ti­mering på allvar. Vår programvara hjälper dig att sömlöst bevaka din vagnparks effek­ti­vitet i realtid.

Våra algoritmer för ruttop­ti­mering hjälper dig att maximera ditt företags effek­ti­vitet, från aktuell information om hur effektiv en viss rutt är till att helt enkelt visa dina senaste analyser. Våra program är enkla att använda och kan visas både på mobilen och datorn. Kontakta oss idag och ta reda på hur du kan ta ditt företag till nästa nivå!

wfs workflow management

Kostnadsfri e-bok: Varför företag digita­li­serar vagnparkens arbetsflöde

wfs workflow management

Ta en titt på frågorna som påverkar arbets­flödet för små och medelstora företag och varför många tar till digita­li­sering för att hantera en effektivare vagnpark.

Ladda ned dokumentet

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.