Order­dis­tri­bu­ering och -optimering

Få mer gjort och nöjdare kunder

Schemalägg, övervaka och rapportera vagnparksuppdrag mer effektivt med Webfleet. Slutför fler beställ­ningar och ge bättre kundservice genom att tillhan­da­hålla order­spårning i realtid och beräknade ankomst­tider i toppklass.

Webfleet hjälper dig att

öka effek­ti­vi­teten

slutföra fler beställ­ningar till en lägre drifts­kostnad

säkerställa leveranser i tid

optimera dina rutter med trafikupp­da­te­ringar i realtid

förbättra kundser­vicen

dela orderstatus och skicka leverans­bevis

reagera snabbare

få mer flexibel kontroll över ditt orderschema

övervaka dina ordrar

övervaka vagnparkens resultat med dashboards och rapporter

hantera förare på språng

skicka ordrar och uppda­te­ringar direkt till deras mobil­te­le­foner.

Huvud­funk­tioner

Order­sche­maläggning och -distri­bu­ering

Schemalägg och distribuera ordrar med en order­se­kvens så att du kan förutse och visualisera rutter för dina förare. Med flexibel order­sche­maläggning från Webfleet kan du enkelt ändra bokningar och ordrar bland dina innelig­gande ordrar genom att bara dra och släppa. Reagera snabbare på brådskande jobb och få full kontroll över tilldel­nings­se­kvensen.

order management drag and drop
order optimisation

Order- och ruttop­ti­mering

Planera de bästa rutterna för din vagnpark med ett enda klick. Webfleet räknar ut de bästa rutterna mellan desti­na­tioner och visar dig möjligheter att optimera ordrar baserat på historisk trafik och trafik i realtid. Det hjälper dig att öka drift­sef­fek­ti­vi­teten och sänka verksam­hets­kost­na­derna.

Order­dash­board och -rappor­tering

I vår order­dash­board får du en snabb överblick på övergri­pande trender för vagnparkens leverans­förmåga. Samtidigt får du detaljerad information om nyckeltal för din vagnpark och dina förare i verktyget för order­rap­por­tering. Välj en av fem förde­fi­ni­erade order­rap­porter eller skapa en egen.

order dashboard
order attachment

Order­bi­lagor

Bifoga enkelt PDF-filer eller bilder till dina ordrar. Speditörer kan ladda upp dokument med ytterligare orderin­for­mation, medan förare kan få åtkomst till order­bi­lagor och ladda upp bilder när de slutför ett jobb med hjälp av Work App eller PRO 8475.

Delning av orderstatus i realtid

Förbättra kundupp­le­velsen genom att tillhan­da­hålla order­spårning i realtid och tillför­litliga beräknade ankomst­tider. Lokalisera fordonens positioner med vår GPS-or­der­spårning och håll kunder uppdaterade om orderstatus genom att enkelt dela unikt genererade URL-a­dresser. Ingen loggning krävs eftersom URL-a­dres­serna är tillgängliga för dina kunder.

order status haring
wf work app driver app

Hantera ordrar med förarappen

Gör det enkelt för förare att hantera dagliga uppgifter med sina mobil­te­le­foner. I Webfleets Work App kan de göra allt från att kontrollera jobbrutter till att kommunicera med kontoret. Dina förare kan också få omedelbar feedback om sin körstil, vilket hjälper dem att bli bättre förare.

Upptäck Work App

Allt du behöver veta om order­dis­tri­bu­ering och -optimering

Hur förbättrar jag min leveran­sef­fek­ti­vitet?

0
Hoppa till innehåll

Du kan öka din vagnparks leveran­sef­fek­ti­vitet genom att imple­mentera en avancerad telema­tik­lösning. Med en funktion för exempelvis order­sche­maläggning är det enkelt att effek­ti­visera dina leverans­ar­bets­flöden, eftersom GPS-spår­nings­teknik hjälper dig att övervaka leverans­for­donens positioner och följa ordrarnas utveckling.

Vad är fördelen med Webfleet för order­le­verans?

0
Hoppa till innehåll

Med Webfleets order­dis­tri­bu­ering och -optimering kan du schemalägga, distribuera, spåra och rapportera dina order­till­del­ningar med en enda lösning. Vår lösning är enkel och flexibel, och den ger dig en först­klassig använ­darupp­le­velse i kombination med större kontroll över din order­dis­tri­bu­ering.

Vad är orderop­ti­mering?

0
Hoppa till innehåll

Orderop­ti­mering är processen att välja den bästa rutten beroende på ett antal viktiga fakta. Många faktorer bidrar till orderop­ti­mering, däribland antalet svängar, trafik­mönster och tillgång till nödvändiga bekväm­lig­heter som bensin­sta­tioner eller rastplatser.

Håll vagnparken uppkopplad för snabbare och bättre order­han­tering

Ta reda på vad din verksamhet kan uppnå med Webfleet

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.