Order­ver­zending en -opti­ma­li­satie

Krijg meer werk gedaan en verbeter de klant­te­vre­denheid

Plan, monitor en rapporteer toewij­zingen in uw wagenpark efficiënter met Webfleet. Voltooi meer orders en verbeter de klanten­service door realtime tracking van orders en de beste verwachte aankomst­tijden (ETA's) te bieden.

Met Webfleet kunt u

De efficiëntie verhogen

Voltooi meer orders tegen lagere opera­ti­onele kosten

Tijdige levering garanderen

Optima­liseer uw routes met realtime verkeer­s­up­dates

Uw klanten­service verbeteren

Deel de orderstatus en stuur bewijs van levering

Sneller reageren

Krijg flexibelere controle over uw order­planning

Uw orders monitoren

Houd toezicht op de prestaties van uw wagenpark met dashboards en rapporten

Bestuurders onderweg beheren

Verzend orders en updates recht­streeks naar hun mobiele telefoon

Belang­rijkste functies

Order­planning en -verzending

Plan en verzend orders met één order­volgorde, zodat u routes voor uw bestuurders kunt voorspellen en visua­li­seren. Dankzij de flexibele order­planning van Webfleet kunt u achter­stallige orders eenvoudig opnieuw plannen en toewijzen door ze te slepen en neer te zetten. Reageer sneller bij last minute verzoeken en krijg volledige controle over de volgorde van toewij­zingen.

order management drag and drop
order optimisation

Order- en route­op­ti­ma­li­satie

Plan met één klik de beste routes voor uw wagenpark. Webfleet berekent de snelste routes tussen bestem­mingen en toont u het order­op­ti­ma­li­sa­tie­po­ten­tieel op basis van historisch en realtime verkeer. Hiermee kunt u uw opera­ti­onele efficiëntie verhogen en uw bedrijfs­kosten verlagen.

Order­dash­board en -rapportage

Ons order­dash­board biedt u een snel overzicht van de algemene presta­tie­trends van uw wagenpark. Bovendien biedt de order­rap­por­ta­getool gedetail­leerde inzichten in KPI's voor uw wagenpark en bestuurders. Kies een van de vijf kant-en-klare order­rap­porten of maak uw eigen rapporten.

order dashboard
order attachment

Order­bij­lagen

Voeg eenvoudig pdf's of afbeel­dingen toe aan uw orders. Planners kunnen documenten uploaden voor extra order­in­for­matie, terwijl bestuurders toegang hebben tot order­bij­lagen en foto's kunnen uploaden na het voltooien van een taak met behulp van de Work App of PRO 8475.

Realtime orderstatus delen

Verbeter uw klant­er­varing door realtime order­tracking en betrouwbare ETA's te bieden. Zie waar voertuigen zich bevinden met behulp van onze GPS-or­der­tracking en houd klanten op de hoogte van de orderstatus door uniek gegene­reerde URL's te delen. U hoeft niets te registreren omdat de URL's toegan­kelijk zijn voor uw klanten.

order status haring
wf work app driver app

Orders beheren met de bestuur­dersapp

Maak het voor bestuurders gemakkelijk om dagelijkse taken met hun mobiele telefoon te beheren. Van het controleren van taakroutes tot het commu­ni­ceren met de backoffice, alles kan met de Webfleet Work App. Uw bestuurders kunnen ook direct feedback krijgen over hun rijstijl, zodat ze betere bestuurders kunnen worden.

Ontdek Work App

Alles wat u moeten weten over order­ver­zending en -opti­ma­li­satie

Hoe kan ik mijn leverings­ef­fi­ci­ëntie verbeteren?

0
Naar content gaan

U kunt de leverings­ef­fi­ci­ëntie van uw wagenpark verbeteren door een geavan­ceerde telema­ti­ca-op­lossing te imple­men­teren. Met een functie voor order­planning kunt u bijvoor­beeld uw leverings­werk­pro­cessen eenvoudig stroom­lijnen, omdat u met GPS-trac­king­tech­no­lo­gieën weet waar uw voertuigen zich bevinden en wat de voortgang van uw orders is.

Wat is het voordeel van Webfleet voor de levering van orders?

0
Naar content gaan

Met Webfleet-or­der­ver­zending en -opti­ma­li­satie kunt u uw order­toe­wij­zingen plannen, verzenden, volgen en rapporteren met één oplossing. Onze oplossing is eenvoudig en flexibel, waardoor u een optimale gebrui­ker­s­er­varing en meer controle over de verzending van uw orders heeft.

Wat is order­op­ti­ma­li­satie?

0
Naar content gaan

Order­op­ti­ma­li­satie is het selecteren van de ideale reisroute op basis van verschil­lende belangrijke overwe­gingen. Veel factoren dragen bij aan order­op­ti­ma­li­satie, waaronder het aantal afslagen, de verkeers­pa­tronen en toegang tot de benodigde voorzie­ningen zoals tanksta­tions en stopplaatsen.

Houd uw wagenpark verbonden voor sneller en beter orderbeheer

Ontdek wat uw bedrijf kan bereiken met Webfleet

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.