COVID–19-frissítés.  Tudjon meg többet

Szakértői szintű jármű­kö­vetés

WEBFLEET + LINK 510 + TomTom PRO 7250

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Ha a WEBFLEET standard funkciói nem elégségesek az Ön igényei számára, és szeretne csatlakozni a jármű FMS-in­ter­fé­széhez, digitális tacho­gráf­jához vagy szeretne külső GPS-an­tennát a járműhöz adni, akkor a speciális jármű­kö­vetés pont Önnek való.

Érkezzen időben és gondtalanul

Tökéletes társ a mobil munkaerő számára. A PRO a legjobb navigációt biztosítja a jármű­ve­zetők számára, és a WEBFLE­ET-hez csatla­koz­tatva lehetővé teszi az irodával való kommu­ni­kációt és a megren­de­lések fogadását közvetlenül a képernyőn.

Érkezzen időben és gondtalanul
Webfleet Solutions

Betekin­tések

A WEBFLEET szerteágazó jelentési lehető­sé­geivel optima­li­zál­hatja a járműpark telje­sít­ményét. Ezek magukban foglalják az iparág legátfogóbb kész jelentéseit, amelyek részletes betekintést nyújtanak az egyes jármű­ve­zetők és a teljes járműpark tevékeny­sé­geibe. A testre­szabott jelen­té­sekkel kiemelheti a vállal­ko­zá­sának fontos infor­má­ciókat – amikor szüksége van rá. A jelentések automa­ti­kusan futtathatók vagy igény szerint letölthetők.

Gyorsan megke­resheti a legkö­ze­lebbi jármű­ve­zetőt

Valós időben, egy TomTom-tér­képen nézheti meg, hogy hol vannak járművei, és hogy parkolnak vagy úton vannak-e. A rendszer megtalálja a legkö­ze­lebbi jármű­ve­zetőt az új feladatra, így lenyű­gözheti ügyfeleit, és minimálisra csökkentheti az úton töltött időt.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

A leggyorsabb út. Bizonyí­tottan.*

A forgalom az összes vezetési idő 24%-át befolyá­solja.** Ez évente nyolc munkanapba kerülhet munka­vál­la­lónként, és ez a fő oka (93%) a későbbre halasztott ügyfél-ta­lál­ko­zóknak.*** A TomTom Traffic szolgál­tatás haszná­la­takor a jármű­ve­zetők mindig ismerni fogják az ügyfelekhez vezető leggyorsabb útvonalat, ami azt jelenti, hogy elkerülheti a felesleges bírságokat és a bevételre gyakorolt káros hatásokat. Akkor áll rendel­ke­zésre, ha a PRO csatlakozik a WEBFLEET megoldáshoz.

Intuitív kezelő­fe­lület

A kezelő­fe­lület, a világos felépítés és a logikus módon csopor­to­sított funkciók nagyon egyszerűvé teszik a WEBFLEET használatát. Ikonokat rendelhet a különböző jármű­tí­pu­sokhoz, és áttekintést kaphat a különböző jármű­cso­por­tokról. Az egyes járművek helyzete automa­ti­kusan frissítésre kerül a térképen. És mivel a WEBFLEET egy előfi­ze­téses szolgál­tatás, minden térképhez és frissí­téshez hozzáférhet, amikor csak szüksége van rá.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Biztonságos

Tisztában vagyunk vele, hogy napi 24 órában a jármű­park­kezelő alkalmazás megbízható elérhe­tő­ségére, valamint folya­ma­tosan teljes biztonságra van szüksége. Aggodalomra semmi ok. A WEBFLEET kiváló rendel­ke­zésre állási eredmé­nyekkel rendelkezik, és csak a személyi azono­sí­tó­jával és jelszavával érhető el egy biztonságos online fiókon keresztül. Ezért tekinti a WEBFLEET szolgál­tatást több mint 50,000 üzleti ügyfél megbíz­ha­tónak.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
*A Német Űrközpont (DLR) által Berlinben, illetve a Blauw Research által Londonban végzett független teszt­ve­ze­tések alapján, a TomTom Traffic útidőit a legkö­ze­lebbi verseny­tár­sa­kéval összevetve. 2011. december és 2013. augusztus.
** TomTom Traffic Index, 2013.
*** TomTom Research 2012.

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most