Szakértői szintű jármű­kö­vetés

Webfleet + LINK 510 + TomTom PRO 7250

Ha a Webfleet standard funkciói nem elégségesek az Ön igényei számára, és szeretne csatlakozni a jármű FMS-in­ter­fé­széhez, digitális tacho­gráf­jához vagy szeretne külső GPS-an­tennát a járműhöz adni, akkor a speciális jármű­kö­vetés pont Önnek való.

Érkezzen időben és gondtalanul

Tökéletes társ a mobil munkaerő számára. A PRO a legjobb navigációt biztosítja a jármű­ve­zetők számára, és a Webfleet-hez csatla­koz­tatva lehetővé teszi az irodával való kommu­ni­kációt és a megren­de­lések fogadását közvetlenül a képernyőn.

untranslated
wf tracking van supporting image 03

Betekin­tések

A Webfleet szerteágazó jelentési lehető­sé­geivel optima­li­zál­hatja a járműpark telje­sít­ményét. Ezek magukban foglalják az iparág legátfogóbb kész jelentéseit, amelyek részletes betekintést nyújtanak az egyes jármű­ve­zetők és a teljes járműpark tevékeny­sé­geibe. A testre­szabott jelen­té­sekkel kiemelheti a vállal­ko­zá­sának fontos infor­má­ciókat – amikor szüksége van rá. A jelentések automa­ti­kusan futtathatók vagy igény szerint letölthetők.

Gyorsan megke­resheti a legkö­ze­lebbi jármű­ve­zetőt

Valós időben, egy TomTom-tér­képen nézheti meg, hogy hol vannak járművei, és hogy parkolnak vagy úton vannak-e. A rendszer megtalálja a legkö­ze­lebbi jármű­ve­zetőt az új feladatra, így lenyű­gözheti ügyfeleit, és minimálisra csökkentheti az úton töltött időt.

vehicle tracking right hand traffic
untranslated

A leggyorsabb út. Bizonyí­tottan.*

A forgalom az összes vezetési idő 24%-át befolyá­solja.** Ez évente nyolc munkanapba kerülhet munka­vál­la­lónként, és ez a fő oka (93%) a későbbre halasztott ügyfél-ta­lál­ko­zóknak.*** A TomTom Traffic szolgál­tatás haszná­la­takor a jármű­ve­zetők mindig ismerni fogják az ügyfelekhez vezető leggyorsabb útvonalat, ami azt jelenti, hogy elkerülheti a felesleges bírságokat és a bevételre gyakorolt káros hatásokat. Akkor áll rendel­ke­zésre, ha a PRO csatlakozik a Webfleet megoldáshoz.

Intuitív kezelő­fe­lület

A kezelő­fe­lület, a világos felépítés és a logikus módon csopor­to­sított funkciók nagyon egyszerűvé teszik a Webfleet használatát. Ikonokat rendelhet a különböző jármű­tí­pu­sokhoz, és áttekintést kaphat a különböző jármű­cso­por­tokról. Az egyes járművek helyzete automa­ti­kusan frissítésre kerül a térképen. És mivel a Webfleet egy előfi­ze­téses szolgál­tatás, minden térképhez és frissí­téshez hozzáférhet, amikor csak szüksége van rá.

map zoom
information security and privacy

Biztonságos

Tisztában vagyunk vele, hogy napi 24 órában a jármű­park­kezelő alkalmazás megbízható elérhe­tő­ségére, valamint folya­ma­tosan teljes biztonságra van szüksége. Aggodalomra semmi ok. A Webfleet kiváló rendel­ke­zésre állási eredmé­nyekkel rendelkezik, és csak a személyi azono­sí­tó­jával és jelszavával érhető el egy biztonságos online fiókon keresztül. Ezért tekinti a Webfleet szolgál­tatást több mint 60,000 üzleti ügyfél megbíz­ha­tónak.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

*A Német Űrközpont (DLR) által Berlinben, illetve a Blauw Research által Londonban végzett független teszt­ve­ze­tések alapján, a TomTom Traffic útidőit a legkö­ze­lebbi verseny­tár­sa­kéval összevetve. 2011. december és 2013. augusztus.
** TomTom Traffic Index, 2013.
*** TomTom Research 2012.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.