LINK 640

Enhed til sporing af biler og varebiler til fast instal­lation

Optimeret til

Kan ikke forbinde til PRO.

  • Installeres permanent i køretøjet med henblik på pålidelig sporing
  • Forbedrede køretøjsdata med valgfri tilslutning til CAN-bus
  • Overvågning af køreadfærd
  • Fungerer i kombination med Webfleet

Dataark

Funktioner

Sporing og rutetegning

Se kørsels­tider, antal kørte kilometer og din flådes position

Køreadfærd

Øg sikkerheden for dine chauffører ved hjælp af indsigt i kørestilen med OptiDrive 360

Rappor­tering om flådens effek­ti­vitet

Få adgang til omfattende rapporter med køretøjs- og chauf­fø­rindsigt døgnet rundt

Øjeblik­kelige advarsler

Få besked om funktionsfejl på køretøjer, og hold styr på vedli­ge­hol­delsen

Brændstof- og oplad­nings­status

Overvåg flådens brænd­stofbrug og status for batte­rio­p­ladning for dine elektriske køretøjer 1

Antal kørte kilometer og logbog

Registrer og analyser antal kørte kilometer og turdata med ægte kilome­ter­tæller 1

Tekniske speci­fi­ka­tioner

MålEnhed: 97 x 51 x 19 mm
Enhed med holder: 97 x 63 x 22 mm
Vægt og materialeEnhed: 75 g, PC/ABS
Holder: 12 g, PC/ABS
MiljøMiljømæssig forsegling: IP20
Drift­stem­pe­ratur: -30 °C til +70 °C
Opbeva­rings­tem­pe­ratur: -40 °C til +80 °C
Forsy­nings­spænding12 V/24 V (min. 9 V til maks. 30 V)
Aktuelt forbrugVed 14V: typisk < 50 mA
Ved 28 V: typisk < 30 mA
Standby: typisk < 1 mA
Under dataover­førselVed 14 V: 150 mA
Ved 28 V: 100 mA

Ekstraudstyr

LINK CAN Sensor 100 (LCS 100)

En CAN-sensor, der giver din LINK 640-enhed mulighed for at aflæse værdifulde CAN-bu­s­op­lys­ninger ved hjælp af en ikke-in­trusiv instal­lation.

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Bestil en demo, og find ud af, hvordan LINK 640 gør det nemmere at admini­strere din flåde.

1 CAN-for­bin­delse påkrævet (foreslå brug af LINK CAN Sensor 100) og afhængig af køretøj/model.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.