Find en integra­tions­partner

Vi er stolte af at arbejde sammen med følgende partnere, som kan levere værdi­ska­bende tjenester, så I kan få det optimale ud af Webfleet og hjælpe med at accelerere virksom­hedens vækst.

Chargylize

Chargylize er en uafhængig udbyder af databa­serede løsninger inden for e-mobilitet.
Chargylize blev stiftet i 2020 som datter­selskab af thaltegos, et konsu­lent­firma med speciale i big data og dataanalyse
Chargylize er et team bestående af entusiaster, udviklere, dataspe­ci­a­lister og erfarne iværk­sættere, som arbejder med at udvikle innovative tjenester. De tilbyder en række SaaS-pro­dukter inden for e-mobilitet.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.