Find en integra­tions­partner

Vi er stolte af at arbejde sammen med følgende partnere, som kan levere værdi­ska­bende tjenester, så I kan få det optimale ud af Webfleet og hjælpe med at accelerere virksom­hedens vækst.

Chargylize

Chargylize er en uafhængig udbyder af databa­serede løsninger inden for e-mobilitet.
Chargylize blev stiftet i 2020 som datter­selskab af thaltegos, et konsu­lent­firma med speciale i big data og dataanalyse
Chargylize er et team bestående af entusiaster, udviklere, dataspe­ci­a­lister og erfarne iværk­sættere, som arbejder med at udvikle innovative tjenester. De tilbyder en række SaaS-pro­dukter inden for e-mobilitet.