Zarządzanie firmą

Łatwe rapor­to­wanie i admini­stracja

Zarządzanie firmą

Łatwe rapor­to­wanie i admini­stracja

Zopty­ma­lizuj działanie firmy dzięki pomiarom i analizie danych dotyczących floty. Dokładnie rejestruj czas pracy i jazdy pracowników zdalnych bez nadmiaru biurokracji. Ogranicz czas spędzany na rozliczaniu podróży i weryfikacji informacji podatkowych. Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o rozwią­za­niach do zarządzania firmą korzy­stającą z floty tutaj.


Odkryj nasze rozwiązania do zarządzania firmą

Cyfrowe monito­ro­wanie przebiegu

Cyfrowe monito­ro­wanie przebiegu

Uprość zarządzanie podróżami i zachowanie zgodności z przepisami

Raporty dotyczące zarządzania flotą

Raporty dotyczące zarządzania flotą

Łatwo zarządzaj firmą dzięki szcze­gó­łowym raportom

Identy­fi­kacja kierowców

Identy­fi­kacja kierowców

Zauto­ma­tyzuj identy­fi­kację kierowcy, aby otrzymywać informacje o kierowcy w czasie rzeczy­wistym

Uprość zarządzanie firmą dzięki Webfleet

Zdigi­ta­lizuj zadania admini­stra­cyjne

I zmniejsz ilość biurokracji

Łatwo uzyskaj informacje

Z szerokiej gamy danych i konfi­gu­ro­walnych raportów

Zapewnij zgodność z przepisami podatkowymi

Dzięki dokładnym danym podróży i przebiegu

Kluczowe funkcje do zarządzania firmą korzy­stającą z floty

Łatwe zarządzanie podróżami

Zredukuj obciążenie pracą kierowców dzięki automa­tycznej rejestracji podróży służbowych i prywatnych zapewnianej przez cyfrowe monito­ro­wanie przebiegu w Webfleet. Możesz również dokładnie rejestrować przebieg podróży dzięki bezpo­średnim odczytom drogomierza z pojazdów. Nasze raporty z monito­ro­wania podróży i przebiegu pomagają kierownikom flot ograniczyć ilość czasu poświę­canego na rozliczanie podróży i weryfikację informacji podatkowych.

Dowiedz się więcej o Webfleet Logbook⁠
logbook header new ui en km
devices desktop 01 wide wf map

Łatwe tworzenie raportów dotyczących zarządzania flotą

Raporty Webfleet zapewniają wgląd we wszystkie informacje – od zużycia paliwa po zarządzanie procesami biznesowymi i zgodność z przepisami. Nasz kompleksowy przegląd umożliwia łatwe anali­zo­wanie danych dotyczących zarządzania flotą pojazdów bez „przekli­ki­wania” poszcze­gólnych raportów. Skup się na najwyższej jakości usług bez zajmowania się ręcznym przetwa­rzaniem danych.

Dowiedz się więcej o raportach Webfleet⁠

Identy­fi­kacja i rejestracja kierowców bez dokumen­tacji fizycznej

Zauto­ma­tyzuj rejestro­wanie czasu pracy i przebiegu dzięki sperso­na­li­zo­wanym identy­fi­ka­torom kierowców. Rejestruj cyfrowo godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz zyskaj poświad­czenie godzin pracy do wglądu dla klientów bez nadmiaru biurokracji.

Dowiedz się więcej o identy­fi­kacji kierowców⁠
pro 2020 incar log in en

Wszystko, co musisz wiedzieć o naszych rozwią­za­niach do zarządzania firmą korzy­stającą z floty

Jakie zadania admini­stra­cyjne składają się na zarządzanie flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Istnieje wiele rodzajów zadań admini­stra­cyjnych związanych z zarzą­dzaniem flotą pojazdów. Zadania te różnią się w zależności od stanowiska (kierownik floty, kierowca, pracownik działu płac itd.). Zadania admini­stra­cyjne zwykle obejmują wprowa­dzanie informacji dotyczących podróży, takich jak tożsamość kierowcy, czas pracy i przebyta odległość w podróży. Na bardziej anali­tycznym poziomie zadania admini­stra­cyjne mogą obejmować przetwa­rzanie danych z raportów i nadzo­ro­wanie procesów opera­cyjnych.

Jak Webfleet może uprościć zarządzanie firmą?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet może uprościć zarządzanie firmą korzy­stającą z floty pojazdów na kilka sposobów. Nasze rozwiązanie do cyfrowego monito­ro­wania przebiegu ogranicza obciążenie pracą kierowców i kierowników flot przez automa­tyczne rejestro­wanie przebiegu i informacji o podróży. Natomiast nasze rozwiązanie do identy­fi­kacji kierowców automa­tyzuje rejestro­wanie czasu pracy, wykorzy­stując sperso­na­li­zowany identy­fi­kator kierowcy i skaner w pojeździe. A funkcja rapor­to­wania wykonuje za Ciebie ciężką pracę, gromadząc niezbędne dane floty i przetwa­rzając je szybciej, aby można było poddać je analizie.

Jakie firmy mogą odnieść korzyści ze stosowania rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Każda firma lub flota, która świadczy usługi dostawcze wiążące się z codziennymi podróżami, może odnieść korzyści ze stosowania naszych rozwiązań do zarządzania firmą. Na przykład firmy z branży transportu i logistyki, floty realizujące dostawy lokalne oraz firmy świadczące usługi budowlane lub hydrau­liczne.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.