Objaśnienie symboli cyfrowego tachometru

We wszystkich systemach stosowane są 4 standardowe symbole cyfrowego tachometru. Dowiedz się więcej o symbolach w naszej witrynie inter­ne­towej!

Co to są symbole cyfrowego tachometru?

Co to są symbole cyfrowego tachometru?

Symbole cyfrowego tachometru (symbole cyfrowego tachografu) są punktami danych, za pomocą których rejestrowane są działania kierowcy. Symbole cyfrowego tachometru stanowią wstępnie skonfi­gu­rowane tryby, które umożliwiają pomiar różnych parametrów w zależności od potrzeb użytkownika. Najczęściej „tryb kierowcy” jest domyślnym ustawieniem aktywowanym podczas jazdy samochodem. Rejestruje on czasy jazdy i pozwala w łatwy sposób określić, jak długo kierowca pracuje.

Co to są symbole cyfrowego tachometru?

We wszystkich systemach stosowane są 4 standardowe symbole cyfrowego tachometru. Symbole są następujące:

Jazda

Symbol ten jest stosowany, gdy pojazd jest w ruchu i oznacza on czas spędzony za kierownicą.

Inna praca

Gdy aktywny jest symbol „inna praca”, pojazd nie znajduje się w ruchu, jednak kierowca wykonuje inną pracę. Może to obejmować załadunek lub rozładunek pojazdu.

Tachograf dostępny

Gdy ten symbol jest aktywny, kierowca nie pracuje, jednak jest gotowy do wykonania wymaganego zadania.

Czas przerwy

Symbol czasu przerwy oznacza czas, który kierowca ma na odpoczynek.

Dlaczego symbole cyfrowego tachometru są ważne?

Dlaczego symbole cyfrowego tachometru są ważne?

Poza utrzymaniem dobrych praktyk biznesowych symbole i detektory cyfrowego tachometru pomagają również zachować zgodność z lokalnymi przepisami. Przestrze­ganie przepisów dotyczących czasu pracy dla kierowców w UE może stanowić wyzwanie.

Symbole cyfrowego tachometru rejestrują czas automa­tycznie, dzięki czemu zachowanie zgodności z przepisami jest bardzo proste. Poza rejestro­waniem czasu jazdy cyfrowy tachograf monitoruje czas odpoczynku, jak również pracę niezwiązaną z prowa­dzeniem pojazdu, zapewniając szeroki zakres dobrze udoku­men­to­wanych danych anali­tycznych.

Zgodnie z prawem kierowcy muszą zrobić co najmniej 45-minutową przerwę na każde 4,5 godziny jazdy. Muszą oni również odpoczywać przez co najmniej 11 godzin w ciągu każdych 24 godzin. Nieprze­strze­ganie przepisów dotyczących czasu pracy może skutkować surowymi karami pieniężnymi i innymi (w skrajnych przypadkach również karą więzienia). Problemów tych można łatwo uniknąć poprzez odpowiednie rejestro­wanie czasu pracy za pomocą symboli cyfrowego tachometru.

Webfleet Solutions i symbole cyfrowego tachometru

Webfleet Solutions i symbole cyfrowego tachometru

W firmie Webfleet Solutions poważnie podchodzimy do symboli cyfrowego tachometru. Wiemy, dlaczego ważne jest poprawne rejestro­wanie danych anali­tycznych pracowników, a nasze rozwiązania zostały zapro­jek­towane tak, aby skutecznie pomóc w tym zadaniu.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś, aby uzyskać wyceny i porady dotyczące rozwiązań, które mogą ułatwić prowadzenie działal­ności.

wfs transport drivers whitepaper

Bezpłatny przewodnik o zarządzaniu kierowcami

wfs transport drivers whitepaper

Jak zadbać o zadowolenie, zdrowie i wydajność kierowców.

Pobierz nasz przewodnik

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.